Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-05-14 10:25:08  Paweł Nowak

Pole short zmieniło wartość z 'Jeśli szukasz dofinansowania unijnego dla swojego projektu, tutaj dowiesz się gdzie się zgłosić. ' na 'Jeśli szukasz dofinansowania unijnego dla swojego projektu, tutaj dowiesz się gdzie uzyskać potrzebne informacje.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortJeśli szukasz dofinansowania unijnego dla swojego projektu, tutaj dowiesz się gdzie się zgłosić. Jeśli szukasz dofinansowania unijnego dla swojego projektu, tutaj dowiesz się gdzie uzyskać potrzebne informacje.
2015-05-14 18:37:55  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacje o możliwości dofinansowania projekt&oacute;w ze środk&oacute;w UE uzyskasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Zatrudnieni w nich wykwalifikowani konsultanci udzielą Ci bezpłatnej porady na temat możliwych źr&oacute;deł finansowania.</p> <p> Informacje o lokalizacji PIFE oraz kontakcie do nich znajdziesz na <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/">portalu Funduszy Europejskich</a>.</p> ' na '<p> Informacje o możliwości dofinansowania projekt&oacute;w ze środk&oacute;w UE uzyskasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Zatrudnieni w nich wykwalifikowani konsultanci udzielą Ci bezpłatnej porady na temat możliwych źr&oacute;deł finansowania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Informacje o lokalizacji PIFE oraz kontakcie do nich znajdziesz na <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/">portalu Funduszy Europejskich</a>.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje o możliwości dofinansowania projektów ze środków UE uzyskasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Zatrudnieni w nich wykwalifikowani konsultanci udzielą Ci bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania.

Informacje o lokalizacji PIFE oraz kontakcie do nich znajdziesz na portalu Funduszy Europejskich.

Informacje o możliwości dofinansowania projektów ze środków UE uzyskasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Zatrudnieni w nich wykwalifikowani konsultanci udzielą Ci bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania.

 

Informacje o lokalizacji PIFE oraz kontakcie do nich znajdziesz na portalu Funduszy Europejskich.

2015-05-14 18:38:46  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacje o możliwości dofinansowania projekt&oacute;w ze środk&oacute;w UE uzyskasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Zatrudnieni w nich wykwalifikowani konsultanci udzielą Ci bezpłatnej porady na temat możliwych źr&oacute;deł finansowania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Informacje o lokalizacji PIFE oraz kontakcie do nich znajdziesz na <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/">portalu Funduszy Europejskich</a>.</p> ' na '<p> Informacje o możliwości dofinansowania projekt&oacute;w ze środk&oacute;w UE uzyskasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Zatrudnieni w nich wykwalifikowani konsultanci udzielą Ci bezpłatnej porady na temat możliwych źr&oacute;deł finansowania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Informacje o lokalizacji PIFE oraz kontakt do nich znajdziesz na <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/">portalu Funduszy Europejskich</a>.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje o możliwości dofinansowania projektów ze środków UE uzyskasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Zatrudnieni w nich wykwalifikowani konsultanci udzielą Ci bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania.

 

Informacje o lokalizacji PIFE oraz kontakcie do nich znajdziesz na portalu Funduszy Europejskich.

Informacje o możliwości dofinansowania projektów ze środków UE uzyskasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Zatrudnieni w nich wykwalifikowani konsultanci udzielą Ci bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania.

 

Informacje o lokalizacji PIFE oraz kontakt do nich znajdziesz na portalu Funduszy Europejskich.

2015-12-09 14:31:35  Paweł Nowak

Pole category_id zmieniło wartość z '5671' na '9294'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id56719294
2015-05-14 10:24:01  Paweł Nowak

Utworzono artykuł 17649 o nazwie 'Gdzie szukać informacji o dofinansowaniu unijnym'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste17649
user_idpuste940567
resource_idpuste432
namepusteGdzie szukać informacji o dofinansowaniu unijnym
category_idpuste5671
language_idpuste1
shortpusteJeśli szukasz dofinansowania unijnego dla swojego projektu, tutaj dowiesz się gdzie się zgłosić.
fullpuste

Informacje o możliwości dofinansowania projektów ze środków UE uzyskasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Zatrudnieni w nich wykwalifikowani konsultanci udzielą Ci bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania.

Informacje o lokalizacji PIFE oraz kontakcie do nich znajdziesz na portalu Funduszy Europejskich.

publishfrompuste2015-05-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustegdzie-szukac-informacji-o-dofinansowaniu-unijnym

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się