Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-01-08 15:37:41  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 186405 o nazwie 'Sprawozdawczość z ponownego wykorzystania środków wsparcia zwrotnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste186405
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteSprawozdawczość z ponownego wykorzystania środków wsparcia zwrotnego
category_idpuste33106
language_idpuste1
shortpusteSprawozdawczość z ponownego wykorzystania środków wsparcia zwrotnego
fullpuste

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego

  • Rozporządzenie określa szczegółowy zakres sprawozdań z wykorzystania środków, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanych dalej „sprawozdaniami”, oraz tryb ich przekazywania.
  • Szczegółowy zakres sprawozdań jest określony we wzorach stanowiących załączniki do rozporządzenia.
publishfrompuste2019-01-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdawczosc-z-ponownego-wykorzystania-srodkow-wsparcia-zwrotnego
2019-01-08 15:37:41  Magdalena Gawlas

Załączono plik 492423

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1920909
user_idpuste1275105
fobject_idpuste492423
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste186405
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-08 15:37:41  Magdalena Gawlas

Załączono plik 492424

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1920910
user_idpuste1275105
fobject_idpuste492424
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste186405
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-08 15:37:41  Magdalena Gawlas

Załączono plik 492425

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1920911
user_idpuste1275105
fobject_idpuste492425
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste186405
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-08 15:37:41  Magdalena Gawlas

Załączono plik 492426

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1920912
user_idpuste1275105
fobject_idpuste492426
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste186405
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się