Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-02-28 11:39:04  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 199412 o nazwie 'Petycja z dnia 29 stycznia 2019 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste199412
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepustePetycja z dnia 29 stycznia 2019 r.
category_idpuste7936
language_idpuste1
shortpustePetycja dotyczy m.in. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. oraz rozporządzenia MIiR w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych (...) związanych z termomodernizacją
fullpuste

Przedmiotem petycji jest zmiana zapisów przepisów prawa w tym:

  • ustawy z dnia 9 listopada 2018 r, „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne"
  • rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju „w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych".
publishfrompuste2019-02-28 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-z-dnia-29-stycznia-2019-r
2019-03-13 11:29:08  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-11 13:49:21  Dorota Błaszczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '44060'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id793644060
2019-09-17 10:23:13  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z dnia 29 stycznia 2019 r.' na 'Petycja z 29 stycznia 2019 r.'

Pole short zmieniło wartość z 'Petycja dotyczy m.in. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. oraz rozporządzenia MIiR w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych (...) związanych z termomodernizacją' na 'Petycja w sprawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. oraz rozporządzenia MIiR w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych (...) związanych z termomodernizacją'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Przedmiotem petycji jest zmiana zapis&oacute;w przepis&oacute;w prawa w tym:</p> <ul> <li> ustawy z dnia 9 listopada 2018 r, &bdquo;o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os&oacute;b fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niekt&oacute;rych przychod&oacute;w osiąganych przez osoby fizyczne&quot;</li> <li> rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju &bdquo;w sprawie określenia wykazu rodzaj&oacute;w materiał&oacute;w budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych&quot;.</li> </ul> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Przedmiotem petycji jest zmiana zapis&oacute;w przepis&oacute;w prawa w tym:</strong></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.25em;"><strong>ustawy z dnia 9 listopada 2018 r, &bdquo;o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os&oacute;b fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niekt&oacute;rych przychod&oacute;w osiąganych przez osoby fizyczne&quot;</strong></span></li> <li> <span style="font-size:1.25em;"><strong>rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju &bdquo;w sprawie określenia wykazu rodzaj&oacute;w materiał&oacute;w budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych&quot;.</strong></span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu: 29 stycznia 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 8 marca 2019 r.</p> '

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2019-02-28 00:00:00' na '2019-01-29 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z dnia 29 stycznia 2019 r.Petycja z 29 stycznia 2019 r.
shortPetycja dotyczy m.in. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. oraz rozporządzenia MIiR w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych (...) związanych z termomodernizacjąPetycja w sprawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. oraz rozporządzenia MIiR w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych (...) związanych z termomodernizacją
full

Przedmiotem petycji jest zmiana zapisów przepisów prawa w tym:

  • ustawy z dnia 9 listopada 2018 r, „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne"
  • rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju „w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych".

Przedmiotem petycji jest zmiana zapisów przepisów prawa w tym:

  • ustawy z dnia 9 listopada 2018 r, „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne"
  • rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju „w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych".

 

 

Data wpływu: 29 stycznia 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa

Data udzielenia odpowiedzi: 8 marca 2019 r.

publishfrom2019-02-28 00:00:002019-01-29 00:00:00
2019-09-17 10:24:08  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Przedmiotem petycji jest zmiana zapis&oacute;w przepis&oacute;w prawa w tym:</strong></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.25em;"><strong>ustawy z dnia 9 listopada 2018 r, &bdquo;o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os&oacute;b fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niekt&oacute;rych przychod&oacute;w osiąganych przez osoby fizyczne&quot;</strong></span></li> <li> <span style="font-size:1.25em;"><strong>rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju &bdquo;w sprawie określenia wykazu rodzaj&oacute;w materiał&oacute;w budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych&quot;.</strong></span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu: 29 stycznia 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 8 marca 2019 r.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w sprawie zmiany przepis&oacute;w prawa w tym:</strong></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.25em;"><strong>ustawy z dnia 9 listopada 2018 r, &bdquo;o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os&oacute;b fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niekt&oacute;rych przychod&oacute;w osiąganych przez osoby fizyczne&quot;</strong></span></li> <li> <span style="font-size:1.25em;"><strong>rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju &bdquo;w sprawie określenia wykazu rodzaj&oacute;w materiał&oacute;w budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych&quot;.</strong></span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu: 29 stycznia 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 8 marca 2019 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przedmiotem petycji jest zmiana zapisów przepisów prawa w tym:

  • ustawy z dnia 9 listopada 2018 r, „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne"
  • rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju „w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych".

 

 

Data wpływu: 29 stycznia 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa

Data udzielenia odpowiedzi: 8 marca 2019 r.

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa w tym:

  • ustawy z dnia 9 listopada 2018 r, „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne"
  • rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju „w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych".

 

 

Data wpływu: 29 stycznia 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa

Data udzielenia odpowiedzi: 8 marca 2019 r.

2019-09-23 14:15:15  Dorota Błaszczyk

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2021-12-31 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_importantpuste1
_important_tillpuste2021-12-31 00:00:00
2019-09-23 14:37:43  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z 29 stycznia 2019 r.' na 'Petycja z 29 stycznia 2019 r. (data wpływu: 29 stycznia 2019 r.)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z 29 stycznia 2019 r.Petycja z 29 stycznia 2019 r. (data wpływu: 29 stycznia 2019 r.)
2019-09-24 09:58:23  Dorota Błaszczyk

Pole _important_till zmieniło wartość z '2021-12-31 00:00:00' na '2029-01-29 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important_till2021-12-31 00:00:002029-01-29 00:00:00
2019-09-24 09:58:23  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 514440

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416626
user_idpuste2502667
fobject_idpuste514440
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste199412
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 09:58:23  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 521554

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416627
user_idpuste2502667
fobject_idpuste521554
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste199412
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się