Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-07 10:39:26  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 201448 o nazwie 'Projekt obwieszczenia MIiR dot. standardu rzeczoznawców majątkowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste201448
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteProjekt obwieszczenia MIiR dot. standardu rzeczoznawców majątkowych
category_idpuste12017
language_idpuste1
shortpusteprojektu obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 2 Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego.
fullpuste

Projekt obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 2 Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego.

Projekt przedmiotowego standardu zawodowego określa szczegółową metodologię zastosowania najbardziej powszechnego i najczęściej stosowanego przez rzeczoznawców majątkowych podejścia przy określaniu wartości nieruchomości, jakim jest podejście porównawcze.

Składanie uwag

Prosimy o składanie uwag do do 22 marca 2019 roku na adres: sekretariatDGN@miir.gov.pl oraz Ewa.Galczak@miir.gov.pl

 

publishfrompuste2019-03-07 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-obwieszczenia-miir-dot-standardu-rzeczoznawcow-majatkowych
2019-03-07 10:58:45  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-07 10:58:46  Magdalena Gawlas

Załączono plik 518212

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012331
user_idpuste1275105
fobject_idpuste518212
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste201448
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 10:58:46  Magdalena Gawlas

Załączono plik 518213

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012332
user_idpuste1275105
fobject_idpuste518213
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste201448
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 10:58:46  Magdalena Gawlas

Załączono plik 518214

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012333
user_idpuste1275105
fobject_idpuste518214
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste201448
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 10:58:46  Magdalena Gawlas

Załączono plik 518215

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012334
user_idpuste1275105
fobject_idpuste518215
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste201448
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 10:58:46  Magdalena Gawlas

Załączono plik 518221

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012335
user_idpuste1275105
fobject_idpuste518221
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste201448
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się