Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-26 14:27:18  Emilia Chmiel

Utworzono artykuł 216071 o nazwie 'Projekt zarządzenia ws. Pełnomocnika RM ds. Programu Rozwoju ZSIoN'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste216071
user_idpuste2501202
resource_idpuste432
namepusteProjekt zarządzenia ws. Pełnomocnika RM ds. Programu Rozwoju ZSIoN
category_idpuste12017
language_idpuste1
shortpusteProjekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
fullpuste

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

publishfrompuste2019-04-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-zarzadzenia-ws-pelnomocnika-rm-ds-programu-rozwoju-zsion
2019-05-24 14:51:38  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-24 14:51:38  Emilia Chmiel

Załączono plik 543874

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169470
user_idpuste2501202
fobject_idpuste543874
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216071
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-24 14:51:38  Emilia Chmiel

Załączono plik 543875

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169471
user_idpuste2501202
fobject_idpuste543875
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216071
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-24 14:51:38  Emilia Chmiel

Załączono plik 566621

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169472
user_idpuste2501202
fobject_idpuste566621
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216071
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-24 14:51:38  Emilia Chmiel

Załączono plik 566623

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169473
user_idpuste2501202
fobject_idpuste566623
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216071
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-24 14:51:38  Emilia Chmiel

Załączono plik 566624

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169474
user_idpuste2501202
fobject_idpuste566624
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216071
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-24 14:51:38  Emilia Chmiel

Załączono plik 566625

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169475
user_idpuste2501202
fobject_idpuste566625
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216071
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-24 14:51:38  Emilia Chmiel

Załączono plik 566626

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169476
user_idpuste2501202
fobject_idpuste566626
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216071
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się