Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-26 14:29:41  Emilia Chmiel

Utworzono artykuł 216073 o nazwie 'Projekt zarządzenia ws. Zespołu ds. Rządowego Programu ZSIoN'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste216073
user_idpuste2501202
resource_idpuste432
namepusteProjekt zarządzenia ws. Zespołu ds. Rządowego Programu ZSIoN
category_idpuste12017
language_idpuste1
shortpusteProjekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
fullpuste

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

publishfrompuste2019-04-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-zarzadzenia-ws-zespolu-ds-rzadowego-programu-zsion
2019-05-24 14:53:36  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-24 14:53:36  Emilia Chmiel

Załączono plik 543877

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169503
user_idpuste2501202
fobject_idpuste543877
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216073
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-24 14:53:36  Emilia Chmiel

Załączono plik 543878

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169504
user_idpuste2501202
fobject_idpuste543878
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216073
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-24 14:53:36  Emilia Chmiel

Załączono plik 566630

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169505
user_idpuste2501202
fobject_idpuste566630
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216073
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-24 14:53:36  Emilia Chmiel

Załączono plik 566631

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169506
user_idpuste2501202
fobject_idpuste566631
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216073
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-24 14:53:36  Emilia Chmiel

Załączono plik 566632

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169507
user_idpuste2501202
fobject_idpuste566632
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216073
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-24 14:53:36  Emilia Chmiel

Załączono plik 566633

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2169508
user_idpuste2501202
fobject_idpuste566633
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste216073
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się