Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-17 14:52:43  norbertgulinski norbertgulinski

Utworzono artykuł 224170 o nazwie 'Wykaz prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste224170
user_idpuste1007933
resource_idpuste432
namepusteWykaz prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju
category_idpuste11933
language_idpuste1
shortpusteWykaz prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju
fullpuste

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju

publishfrompuste2019-05-17 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykaz-prac-legislacyjnych-ministra-inwestycji-i-rozwoju
2019-05-20 11:57:10  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-03 12:31:01  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-07 14:58:46  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-14 12:13:01  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-15 14:46:30  norbertgulinski norbertgulinski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-31 11:46:38  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-02 14:06:05  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-07 10:59:11  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2019-08-13 12:41:30  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2019-08-30 08:29:38  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2019-09-11 13:39:02  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2019-09-17 13:12:10  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2019-10-03 15:04:16  Emilia Chmiel

Pole short zmieniło wartość z 'Wykaz prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju' na 'Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wykaz prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju</p> ' na '<p> Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) prowadzony jest Wykaz prac legislacyjnych Ministra obejmujący projekty rozporządzeń Ministra.</p> <p> W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. o powołaniu Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju (M.P. poz. 859) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 1841) obowiązuje Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju dla dział&oacute;w administracji rządowej:</p> <ul> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo</li> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozw&oacute;j regionalny.</li> </ul> <p> Przed dniem 20 września 2019 r. obowiązywał<br /> Wykaz prac Ministra Inwestycji i Rozwoju dla dział&oacute;w administracji rządowej:</p> <ul> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo</li> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozw&oacute;j regionalny</li> </ul> <p> <br /> - prowadzony od 1 marca 2018 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWykaz prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i RozwojuWykaz prac legislacyjnych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
full

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) prowadzony jest Wykaz prac legislacyjnych Ministra obejmujący projekty rozporządzeń Ministra.

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. o powołaniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (M.P. poz. 859) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 1841) obowiązuje Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej:

 • §    budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 • §    rozwój regionalny.

Przed dniem 20 września 2019 r. obowiązywał
Wykaz prac Ministra Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej:

 • §    budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 • §    rozwój regionalny


- prowadzony od 1 marca 2018 r.

15  2019-10-03 15:19:05  Emilia Chmiel

Zmieniono nazwę z 'Wykaz prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju' na 'Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) prowadzony jest Wykaz prac legislacyjnych Ministra obejmujący projekty rozporządzeń Ministra.</p> <p> W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. o powołaniu Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju (M.P. poz. 859) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 1841) obowiązuje Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju dla dział&oacute;w administracji rządowej:</p> <ul> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo</li> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozw&oacute;j regionalny.</li> </ul> <p> Przed dniem 20 września 2019 r. obowiązywał<br /> Wykaz prac Ministra Inwestycji i Rozwoju dla dział&oacute;w administracji rządowej:</p> <ul> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo</li> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozw&oacute;j regionalny</li> </ul> <p> <br /> - prowadzony od 1 marca 2018 r.</p> ' na '<p> Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) prowadzony jest Wykaz prac legislacyjnych Ministra obejmujący projekty rozporządzeń Ministra.</p> <p> W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. o powołaniu Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju (M.P. poz. 859) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 1841) obowiązuje Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju dla dział&oacute;w administracji rządowej:</p> <ul> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo</li> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozw&oacute;j regionalny.</li> </ul> <p> <strong>Przed dniem 20 września 2019 r. obowiązywał Wykaz prac Ministra Inwestycji i Rozwoju</strong> dla dział&oacute;w administracji rządowej:</p> <ul> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo</li> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozw&oacute;j regionalny</li> </ul> <p> - prowadzony od 1 marca 2018 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameWykaz prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i RozwojuWykaz prac legislacyjnych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
full

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) prowadzony jest Wykaz prac legislacyjnych Ministra obejmujący projekty rozporządzeń Ministra.

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. o powołaniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (M.P. poz. 859) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 1841) obowiązuje Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej:

 • §    budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 • §    rozwój regionalny.

Przed dniem 20 września 2019 r. obowiązywał
Wykaz prac Ministra Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej:

 • §    budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 • §    rozwój regionalny


- prowadzony od 1 marca 2018 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) prowadzony jest Wykaz prac legislacyjnych Ministra obejmujący projekty rozporządzeń Ministra.

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. o powołaniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (M.P. poz. 859) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 1841) obowiązuje Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej:

 • §    budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 • §    rozwój regionalny.

Przed dniem 20 września 2019 r. obowiązywał Wykaz prac Ministra Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej:

 • §    budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 • §    rozwój regionalny

- prowadzony od 1 marca 2018 r.

16  2019-10-03 15:20:26  Emilia Chmiel

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) prowadzony jest Wykaz prac legislacyjnych Ministra obejmujący projekty rozporządzeń Ministra.</p> <p> W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. o powołaniu Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju (M.P. poz. 859) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 1841) obowiązuje Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju dla dział&oacute;w administracji rządowej:</p> <ul> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo</li> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozw&oacute;j regionalny.</li> </ul> <p> <strong>Przed dniem 20 września 2019 r. obowiązywał Wykaz prac Ministra Inwestycji i Rozwoju</strong> dla dział&oacute;w administracji rządowej:</p> <ul> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo</li> <li> &sect;&nbsp;&nbsp; &nbsp;rozw&oacute;j regionalny</li> </ul> <p> - prowadzony od 1 marca 2018 r.</p> ' na '<p> Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) prowadzony jest Wykaz prac legislacyjnych Ministra obejmujący projekty rozporządzeń Ministra.</p> <p> W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. o powołaniu Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju (M.P. poz. 859) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 1841) obowiązuje Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finans&oacute;w, Inwestycji i Rozwoju dla dział&oacute;w administracji rządowej:</p> <ul> <li> budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo</li> <li> rozw&oacute;j regionalny.</li> </ul> <p> <strong>Przed dniem 20 września 2019 r. obowiązywał Wykaz prac Ministra Inwestycji i Rozwoju</strong> dla dział&oacute;w administracji rządowej:</p> <ul> <li> budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo</li> <li> rozw&oacute;j regionalny</li> </ul> <p> - prowadzony od 1 marca 2018 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) prowadzony jest Wykaz prac legislacyjnych Ministra obejmujący projekty rozporządzeń Ministra.

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. o powołaniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (M.P. poz. 859) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 1841) obowiązuje Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej:

 • §    budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 • §    rozwój regionalny.

Przed dniem 20 września 2019 r. obowiązywał Wykaz prac Ministra Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej:

 • §    budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 • §    rozwój regionalny

- prowadzony od 1 marca 2018 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) prowadzony jest Wykaz prac legislacyjnych Ministra obejmujący projekty rozporządzeń Ministra.

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. o powołaniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (M.P. poz. 859) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 1841) obowiązuje Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej:

 • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 • rozwój regionalny.

Przed dniem 20 września 2019 r. obowiązywał Wykaz prac Ministra Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej:

 • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
 • rozwój regionalny

- prowadzony od 1 marca 2018 r.

17  2019-10-23 13:15:09  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2019-10-23 13:20:22  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
19  2019-11-14 15:30:24  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
20  2019-11-18 14:39:06  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się