Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-07 15:01:46  norbertgulinski norbertgulinski

Utworzono artykuł 230941 o nazwie 'Petycja z dnia 24 kwietnia 2018 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste230941
user_idpuste1007933
resource_idpuste432
namepustePetycja z dnia 24 kwietnia 2018 r.
category_idpuste7936
language_idpuste1
shortpustePetycja dotyczy podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia definicji określenia „przebudowa” występującej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
fullpuste

Petycja dotyczy podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia definicji określenia „przebudowa” występującej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

publishfrompuste2019-06-07 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-z-dnia-24-kwietnia-2018-r
2019-06-07 15:01:46  norbertgulinski norbertgulinski

Pole slug zmieniło wartość z 'petycja-z-dnia-24-kwietnia-2018-r' na '230941_petycja-z-dnia-24-kwietnia-2018-r'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugpetycja-z-dnia-24-kwietnia-2018-r230941_petycja-z-dnia-24-kwietnia-2018-r
2019-07-31 12:54:57  norbertgulinski norbertgulinski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-10 15:01:55  Dorota Błaszczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '44060'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id793644060
2019-09-10 15:01:55  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 574943

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2392084
user_idpuste2502667
fobject_idpuste574943
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste230941
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-10 15:01:55  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 604806

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2392085
user_idpuste2502667
fobject_idpuste604806
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste230941
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się