Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-27 13:16:19  Emilia Chmiel

Utworzono artykuł 236115 o nazwie 'Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste236115
user_idpuste2501202
resource_idpuste432
namepusteInformacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.
category_idpuste7936
language_idpuste1
shortpusteInformacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.
fullpuste

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

publishfrompuste2019-06-27 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-petycjach-rozpatrzonych-w-2018-r
2019-09-10 15:01:15  Dorota Błaszczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '44065'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id793644065
2019-09-10 15:01:15  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 585649

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2392081
user_idpuste2502667
fobject_idpuste585649
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste236115
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się