Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-01 14:59:31  Emilia Chmiel

Utworzono artykuł 237054 o nazwie 'Uchwała RM ws. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste237054
user_idpuste2501202
resource_idpuste432
namepusteUchwała RM ws. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego
category_idpuste12017
language_idpuste1
shortpusteProjekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz aktualizacji priorytetowych działań i instrumentów Narodowego Programu Mieszkaniowego
fullpuste

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz aktualizacji priorytetowych działań i instrumentów Narodowego Programu Mieszkaniowego wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i pismami przewodnimi.

publishfrompuste2019-07-01 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwala-rm-ws-w-sprawie-przyjecia-narodowego-programu-mieszkaniowego
2019-07-01 15:03:31  Emilia Chmiel

Zmieniono nazwę z 'Uchwała RM ws. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego' na 'Uchwała RM ws. aktualizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameUchwała RM ws. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu MieszkaniowegoUchwała RM ws. aktualizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego
2019-07-01 15:06:49  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-01 15:08:48  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-01 15:08:49  Emilia Chmiel

Załączono plik 587675

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2247623
user_idpuste2501202
fobject_idpuste587675
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste237054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-01 15:08:49  Emilia Chmiel

Załączono plik 587676

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2247624
user_idpuste2501202
fobject_idpuste587676
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste237054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-01 15:08:49  Emilia Chmiel

Załączono plik 587677

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2247625
user_idpuste2501202
fobject_idpuste587677
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste237054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-01 15:08:49  Emilia Chmiel

Załączono plik 587678

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2247626
user_idpuste2501202
fobject_idpuste587678
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste237054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-01 15:08:49  Emilia Chmiel

Załączono plik 587679

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2247627
user_idpuste2501202
fobject_idpuste587679
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste237054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-01 15:08:49  Emilia Chmiel

Załączono plik 587687

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2247628
user_idpuste2501202
fobject_idpuste587687
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste237054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-01 15:08:49  Emilia Chmiel

Załączono plik 587688

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2247629
user_idpuste2501202
fobject_idpuste587688
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste237054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-01 15:08:49  Emilia Chmiel

Załączono plik 587689

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2247630
user_idpuste2501202
fobject_idpuste587689
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste237054
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się