Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-05 10:30:01  Emilia Chmiel

Utworzono artykuł 238529 o nazwie 'Petycja wielokrotna dot. budowy linii elektroenergetycznej 400kV'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste238529
user_idpuste2501202
resource_idpuste432
namepustePetycja wielokrotna dot. budowy linii elektroenergetycznej 400kV
category_idpuste7936
language_idpuste1
shortpustePetycja wielokrotna dot. planowanej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
fullpuste

W związku z planowaną budową linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., od dnia 8 maja 2019 r. zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), które zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulatów,
Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

publishfrompuste2019-07-05 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-wielokrotna-dot-budowy-linii-elektroenergetycznej-400kv
2019-08-12 12:41:50  norbertgulinski norbertgulinski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-10 15:00:53  Dorota Błaszczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '44060'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id793644060
2019-09-17 08:41:12  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja wielokrotna dot. budowy linii elektroenergetycznej 400kV' na 'Petycja wielokrotna w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV'

Pole short zmieniło wartość z 'Petycja wielokrotna dot. planowanej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.' na 'Petycja wielokrotna w sprawie planowanej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja wielokrotna dot. budowy linii elektroenergetycznej 400kVPetycja wielokrotna w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV
shortPetycja wielokrotna dot. planowanej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.Petycja wielokrotna w sprawie planowanej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
2019-09-17 08:47:23  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> W związku z planowaną budową linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisław&oacute;w realizowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., od dnia 8 maja 2019 r. zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), kt&oacute;re zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulat&oacute;w,<br /> Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.<br /> Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.</p> ' na '<p> W związku z planowaną budową linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisław&oacute;w realizowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., od dnia 8 maja 2019 r. zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), kt&oacute;re zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulat&oacute;w,<br /> Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.<br /> Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.</p> <p> Dataoczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.</p> '

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2019-07-05 00:00:00' na '2019-07-31 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W związku z planowaną budową linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., od dnia 8 maja 2019 r. zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), które zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulatów,
Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

W związku z planowaną budową linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., od dnia 8 maja 2019 r. zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), które zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulatów,
Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

Dataoczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej

Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.

publishfrom2019-07-05 00:00:002019-07-31 00:00:00
2019-09-17 08:51:55  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> W związku z planowaną budową linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisław&oacute;w realizowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., od dnia 8 maja 2019 r. zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), kt&oacute;re zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulat&oacute;w,<br /> Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.<br /> Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.</p> <p> Dataoczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisław&oacute;w realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1em;">W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.&nbsp; zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), kt&oacute;re zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulat&oacute;w.<br /> Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.<br /> Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dataoczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W związku z planowaną budową linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., od dnia 8 maja 2019 r. zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), które zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulatów,
Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

Dataoczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej

Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.

Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.  zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), które zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulatów.
Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

 

 

Dataoczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej

Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.

2019-09-17 08:52:31  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisław&oacute;w realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1em;">W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.&nbsp; zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), kt&oacute;re zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulat&oacute;w.<br /> Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.<br /> Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dataoczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisław&oacute;w realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;">W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.&nbsp; zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), kt&oacute;re zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulat&oacute;w.<br /> Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.<br /> Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dataoczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.  zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), które zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulatów.
Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

 

 

Dataoczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej

Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.

Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.  zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), które zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulatów.
Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

 

 

Dataoczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej

Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.

2019-09-17 08:53:24  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisław&oacute;w realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;">W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.&nbsp; zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), kt&oacute;re zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulat&oacute;w.<br /> Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.<br /> Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dataoczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisław&oacute;w realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;">W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.&nbsp; zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), kt&oacute;re zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulat&oacute;w.<br /> Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.<br /> Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data oczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.  zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), które zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulatów.
Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

 

 

Dataoczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej

Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.

Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.  zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), które zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulatów.
Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

 

 

Data oczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej

Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.

2019-09-17 08:54:55  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja wielokrotna w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV' na 'Petycja wielokrotna z 31 lipca 2019 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja wielokrotna w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kVPetycja wielokrotna z 31 lipca 2019 r.
10  2019-09-19 07:45:23  Dorota Błaszczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2019-09-24 09:08:33  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja wielokrotna z 31 lipca 2019 r.' na 'Petycja wielokrotna z 31 lipca 2019 r. (data wpływu: od 8 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.)'

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2022-05-08 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja wielokrotna z 31 lipca 2019 r.Petycja wielokrotna z 31 lipca 2019 r. (data wpływu: od 8 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.)
_importantpuste1
_important_tillpuste2022-05-08 00:00:00
12  2019-09-24 09:43:27  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisław&oacute;w realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;">W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.&nbsp; zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), kt&oacute;re zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulat&oacute;w.<br /> Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.<br /> Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data oczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisław&oacute;w realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;">W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.&nbsp; zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), kt&oacute;re zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulat&oacute;w.<br /> Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.<br /> Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data oczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.</p> '

Pole _important_till zmieniło wartość z '2022-05-08 00:00:00' na '2029-05-08 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.  zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), które zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulatów.
Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

 

 

Data oczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej

Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.

Petycja w sprawie nieprawidłowości przy procesie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Stanisławów realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

W związku z planowaną budową ww. linii elektroenergetycznej od dnia 8 maja 2019 r.  zaczęły wpływać liczne wystąpienia (kolejne daty wpływu: 10, 13, 14, 17, 20, 28 i 30 maja oraz 10, 12 i 18 czerwca), które zawierały żądania dotyczące podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji, objęcia jej ścisłym nadzorem oraz spełnienia innych żądań i postulatów.
Z uwagi na tożsamość zagadnień podnoszonych w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że do 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

 

 

Data oczekiwania na dalsze petycje: 31 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Technicznej

Data udzielenia odpowiedzi: 9 sierpnia 2019 r.

_important_till2022-05-08 00:00:002029-05-08 00:00:00
2019-09-24 09:43:27  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 590884

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416552
user_idpuste2502667
fobject_idpuste590884
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste238529
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 09:43:27  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 590885

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416553
user_idpuste2502667
fobject_idpuste590885
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste238529
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 09:43:27  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 590886

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416554
user_idpuste2502667
fobject_idpuste590886
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste238529
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 09:43:27  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 610382

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416555
user_idpuste2502667
fobject_idpuste610382
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste238529
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się