Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-08 14:31:44  norbertgulinski norbertgulinski

Utworzono artykuł 239160 o nazwie 'Petycja z dnia 25 kwietnia 2019 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste239160
user_idpuste1007933
resource_idpuste432
namepustePetycja z dnia 25 kwietnia 2019 r.
category_idpuste7936
language_idpuste1
shortpustePetycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego.
fullpuste

Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego.

publishfrompuste2019-07-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-z-dnia-25-kwietnia-2019-r
2019-07-24 11:37:08  norbertgulinski norbertgulinski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-10 15:00:24  Dorota Błaszczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '44060'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id793644060
2019-09-17 08:38:17  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z dnia 25 kwietnia 2019 r.' na 'Petycja z 24 kwietnia 2019 r.'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu:&nbsp;</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 23 lipca 2019 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z dnia 25 kwietnia 2019 r.Petycja z 24 kwietnia 2019 r.
full

Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego.

Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego

 

 

Data wpływu: 

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Data udzielenia odpowiedzi: 23 lipca 2019 r.

2019-09-19 07:44:34  Dorota Błaszczyk

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2019-07-08 00:00:00' na '2019-04-24 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2019-07-08 00:00:002019-04-24 00:00:00
2019-09-23 14:29:17  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z 24 kwietnia 2019 r.' na 'Petycja z 24 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 24 kwietnia 2019 r.)'

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2022-01-07 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z 24 kwietnia 2019 r.Petycja z 24 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 24 kwietnia 2019 r.)
_importantpuste1
_important_tillpuste2022-01-07 00:00:00
2019-09-24 09:30:55  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu:&nbsp;</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 23 lipca 2019 r.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu: 24 kwietnia 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 23 lipca 2019 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego

 

 

Data wpływu: 

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Data udzielenia odpowiedzi: 23 lipca 2019 r.

Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego

 

 

Data wpływu: 24 kwietnia 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Data udzielenia odpowiedzi: 23 lipca 2019 r.

2019-09-24 09:42:19  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu: 24 kwietnia 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 23 lipca 2019 r.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu: 24 kwietnia 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 23 lipca 2019 r.</p> '

Pole _important_till zmieniło wartość z '2022-01-07 00:00:00' na '2029-04-24 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego

 

 

Data wpływu: 24 kwietnia 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Data udzielenia odpowiedzi: 23 lipca 2019 r.

Petycja w zakresie uniemożliwienia stosowania zamka ryglującego w drzwiach służących do ewakuacji oraz otwierania ich przyciskiem za pomocą systemu domofonowego

 

 

Data wpływu: 24 kwietnia 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Data udzielenia odpowiedzi: 23 lipca 2019 r.

_important_till2022-01-07 00:00:002029-04-24 00:00:00
2019-09-24 09:42:19  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 592221

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416549
user_idpuste2502667
fobject_idpuste592221
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste239160
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 09:42:19  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 601080

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416550
user_idpuste2502667
fobject_idpuste601080
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste239160
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się