Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-11 13:49:52  norbertgulinski norbertgulinski

Utworzono artykuł 240282 o nazwie 'Przygotowanie Programu Współpracy Polska-Słowacja 2021-2027 '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste240282
user_idpuste1007933
resource_idpuste432
namepustePrzygotowanie Programu Współpracy Polska-Słowacja 2021-2027
category_idpuste14372
language_idpuste1
shortpusteW związku z planowanym wszczęciem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającego na celu przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją (Program).
fullpuste

W związku z planowanym wszczęciem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającego na celu przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją (Program).

W ramach procedury szacowania wartości zamówienia Departament Współpracy Terytorialnej zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.) art. 66, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia w związku z planowanym zamówieniem publicznym.

Oferty należy składać drogą elektroniczną do na adres sekretariatDWT@miir.gov.pl z tematem wiadomości „Szacowanie wartości – Program PLSK 2021-27" w terminie do 21 lipca 2019 r.

Przed złożeniem propozycji ceny należy zapoznać się z załączonym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami).

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020.

publishfrompuste2019-07-11 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprzygotowanie-programu-wspolpracy-polska-slowacja-2021-2027
2019-07-11 13:50:08  norbertgulinski norbertgulinski

Pole category_id zmieniło wartość z '14372' na '5561'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id143725561
2019-07-11 13:50:08  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 594496

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2274012
user_idpuste1007933
fobject_idpuste594496
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste240282
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-11 13:50:08  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 594497

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2274013
user_idpuste1007933
fobject_idpuste594497
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste240282
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-11 13:50:08  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 594498

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2274014
user_idpuste1007933
fobject_idpuste594498
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste240282
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się