Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-15 13:16:13  norbertgulinski norbertgulinski

Utworzono artykuł 240953 o nazwie 'Informacja pokontrolna z kontroli nr 64'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste240953
user_idpuste1007933
resource_idpuste432
namepusteInformacja pokontrolna z kontroli nr 64
category_idpuste14372
language_idpuste1
shortpusteKontrola dotyczy Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska - Saksonia
fullpuste

Zakres przeprowadzonej kontroli

 

Kontrola dotyczy Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska - Saksonia

 

Termin kontroli

Kontrolę przeprowadzono w dniach 25-28 marca 2019 r.

publishfrompuste2019-07-15 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-pokontrolna-z-kontroli-nr-64
2019-07-15 13:23:38  norbertgulinski norbertgulinski

Pole category_id zmieniło wartość z '14372' na '14665'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1437214665
2019-07-15 13:23:39  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 595912

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2278859
user_idpuste1007933
fobject_idpuste595912
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste240953
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się