Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-19 08:49:47  norbertgulinski norbertgulinski

Utworzono artykuł 242245 o nazwie 'Petycja z dnia 2 lipca 2019 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste242245
user_idpuste1007933
resource_idpuste432
namepustePetycja z dnia 2 lipca 2019 r.
category_idpuste14372
language_idpuste1
shortpustePetycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
fullpuste

Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

publishfrompuste2019-07-19 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-z-dnia-2-lipca-2019-r
2019-07-19 08:50:01  norbertgulinski norbertgulinski

Pole category_id zmieniło wartość z '14372' na '7936'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id143727936
2019-07-26 10:42:36  norbertgulinski norbertgulinski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-10 15:00:09  Dorota Błaszczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '44060'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id793644060
2019-09-17 08:33:57  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z dnia 2 lipca 2019 r.' na 'Petycja z 2 lipca 2019 r.'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niekt&oacute;rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego</p> ' na '<p> Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niekt&oacute;rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu: 8 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 24 lipca 2019 r.</p> '

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2019-07-19 00:00:00' na '2019-07-08 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z dnia 2 lipca 2019 r.Petycja z 2 lipca 2019 r.
full

Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

 

 

 

Data wpływu: 8 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa

Data udzielenia odpowiedzi: 24 lipca 2019 r.

publishfrom2019-07-19 00:00:002019-07-08 00:00:00
2019-09-17 08:34:54  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niekt&oacute;rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu: 8 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 24 lipca 2019 r.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niekt&oacute;rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu: 8 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 24 lipca 2019 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

 

 

 

Data wpływu: 8 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa

Data udzielenia odpowiedzi: 24 lipca 2019 r.

Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

 

 

 

Data wpływu: 8 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa

Data udzielenia odpowiedzi: 24 lipca 2019 r.

2019-09-19 07:43:59  Dorota Błaszczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-23 14:28:25  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z 2 lipca 2019 r.' na 'Petycja z 2 lipca 2019 r. (data wpływu: 8 lipca 2019 r.)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z 2 lipca 2019 r.Petycja z 2 lipca 2019 r. (data wpływu: 8 lipca 2019 r.)
2019-09-24 09:02:17  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niekt&oacute;rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu: 8 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 24 lipca 2019 r.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niekt&oacute;rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu: 8 lipca 2019 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 24 lipca 2019 r.</p> '

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2022-07-08 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

 

 

 

Data wpływu: 8 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa

Data udzielenia odpowiedzi: 24 lipca 2019 r.

Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

 

 

Data wpływu: 8 lipca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa

Data udzielenia odpowiedzi: 24 lipca 2019 r.

_importantpuste1
_important_tillpuste2022-07-08 00:00:00
10  2019-09-24 09:40:30  Dorota Błaszczyk

Pole _important_till zmieniło wartość z '2022-07-08 00:00:00' na '2029-07-08 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important_till2022-07-08 00:00:002029-07-08 00:00:00
2019-09-24 09:40:31  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 598534

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416547
user_idpuste2502667
fobject_idpuste598534
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste242245
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 09:40:31  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 602377

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416548
user_idpuste2502667
fobject_idpuste602377
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste242245
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się