Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-08 11:06:47  norbertgulinski norbertgulinski

Utworzono artykuł 247555 o nazwie 'Obwieszczenie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste247555
user_idpuste1007933
resource_idpuste432
namepusteObwieszczenie
category_idpuste25892
language_idpuste1
shortpusteDLI-II.4621.3.2019
fullpuste
Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 maja 2019 r., znak: DLI-II.4621.3.2019.EŁ.6, odmawiającą stwierdzenia nieważności:
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 55/P/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak: WI-P.7820.2.6.2015.MG, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin”, 
sprostowanej postanowieniem Wojewody Mazowieckiego nr 62/P/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: WI-P.7820.2.6.2015.MG, oraz 
- decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 lipca 2017 r., znak: DLI.II.6621.128.2016.AC.32, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy ww. decyzję Wojewody Mazowieckiego 
nr 55/P/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. znak: WI-P.7820.2.6.2015.MG.
publishfrompuste2019-08-08 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie
2019-08-08 11:06:47  norbertgulinski norbertgulinski

Pole slug zmieniło wartość z 'obwieszczenie' na '247555_obwieszczenie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugobwieszczenie247555_obwieszczenie
2019-08-08 11:06:47  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 608992

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2327900
user_idpuste1007933
fobject_idpuste608992
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste247555
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się