Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-21 10:11:40  norbertgulinski norbertgulinski

Utworzono artykuł 250027 o nazwie 'Organizacja wyjazdu integracyjnego i szkolenia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste250027
user_idpuste1007933
resource_idpuste432
namepusteOrganizacja wyjazdu integracyjnego i szkolenia
category_idpuste5561
language_idpuste1
shortpustePrzedmiot zamówienia, zwany dalej „zadaniem”, obejmuje zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal szkoleniowych i transportu dla maksymalnie 46 osób wskazanych przez Zamawiającego.
fullpuste

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia zwany dalej „zadaniem”, obejmuje zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal szkoleniowych i transportu dla maksymalnie 46 osób wskazanych przez Zamawiającego.Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
 

Termin składania ofert:

Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty zawierające uzupełniony załącznik nr 1 (Tabela oferty).Ofertę należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej do 23 sierpnia  2019 roku, do końca dnia na adres e-mail: natalia.pacek@miir.gov.pl
 
publishfrompuste2019-08-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusteorganizacja-wyjazdu-integracyjnego-i-szkolenia
2019-08-22 14:20:43  norbertgulinski norbertgulinski

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Przedmiot zam&oacute;wienia:</h3> <div> Przedmiot zam&oacute;wienia zwany dalej &bdquo;zadaniem&rdquo;, obejmuje zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal szkoleniowych i transportu dla maksymalnie 46 os&oacute;b wskazanych przez Zamawiającego.Kod i nazwa zam&oacute;wienia według Wsp&oacute;lnego Słownika Zam&oacute;wień (CPV):55120000-7 &ndash; Usługi hotelarskie w&nbsp;zakresie spotkań i&nbsp;konferencji</div> <div> &nbsp;</div> <h3> Termin składania ofert:</h3> <div> Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty zawierające uzupełniony załącznik nr 1 (Tabela oferty).Ofertę należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej do 23 sierpnia&nbsp; 2019 roku, do końca dnia na adres e-mail: <a href="http://natalia.pacek@miir.gov.pl">natalia.pacek@miir.gov.pl</a></div> <div> &nbsp;</div> ' na '<h3> Przedmiot zam&oacute;wienia:</h3> <div> Przedmiot zam&oacute;wienia zwany dalej &bdquo;zadaniem&rdquo;, obejmuje zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal szkoleniowych i transportu dla maksymalnie 46 os&oacute;b wskazanych przez Zamawiającego.Kod i nazwa zam&oacute;wienia według Wsp&oacute;lnego Słownika Zam&oacute;wień (CPV):55120000-7 &ndash; Usługi hotelarskie w&nbsp;zakresie spotkań i&nbsp;konferencji</div> <div> &nbsp;</div> <h3> Termin składania ofert:</h3> <div> Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty zawierające uzupełniony załącznik nr 1 (Tabela oferty).Ofertę należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej do 23 sierpnia&nbsp; 2019 roku, do końca dnia na adres e-mail: <a href="http://natalia.pacek@miir.gov.pl">natalia.pacek@miir.gov.pl</a></div> <div> &nbsp;</div> <h3> Uwaga:</h3> <p> Zmianie uległy warunki wyceny kosztorysu</p> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia zwany dalej „zadaniem”, obejmuje zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal szkoleniowych i transportu dla maksymalnie 46 osób wskazanych przez Zamawiającego.Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
 

Termin składania ofert:

Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty zawierające uzupełniony załącznik nr 1 (Tabela oferty).Ofertę należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej do 23 sierpnia  2019 roku, do końca dnia na adres e-mail: natalia.pacek@miir.gov.pl
 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia zwany dalej „zadaniem”, obejmuje zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal szkoleniowych i transportu dla maksymalnie 46 osób wskazanych przez Zamawiającego.Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
 

Termin składania ofert:

Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty zawierające uzupełniony załącznik nr 1 (Tabela oferty).Ofertę należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej do 23 sierpnia  2019 roku, do końca dnia na adres e-mail: natalia.pacek@miir.gov.pl
 

Uwaga:

Zmianie uległy warunki wyceny kosztorysu

 
 
2019-08-22 14:22:44  norbertgulinski norbertgulinski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-22 15:07:03  norbertgulinski norbertgulinski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-28 14:30:15  norbertgulinski norbertgulinski

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Przedmiot zam&oacute;wienia:</h3> <div> Przedmiot zam&oacute;wienia zwany dalej &bdquo;zadaniem&rdquo;, obejmuje zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal szkoleniowych i transportu dla maksymalnie 46 os&oacute;b wskazanych przez Zamawiającego.Kod i nazwa zam&oacute;wienia według Wsp&oacute;lnego Słownika Zam&oacute;wień (CPV):55120000-7 &ndash; Usługi hotelarskie w&nbsp;zakresie spotkań i&nbsp;konferencji</div> <div> &nbsp;</div> <h3> Termin składania ofert:</h3> <div> Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty zawierające uzupełniony załącznik nr 1 (Tabela oferty).Ofertę należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej do 23 sierpnia&nbsp; 2019 roku, do końca dnia na adres e-mail: <a href="http://natalia.pacek@miir.gov.pl">natalia.pacek@miir.gov.pl</a></div> <div> &nbsp;</div> <h3> Uwaga:</h3> <p> Zmianie uległy warunki wyceny kosztorysu</p> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> ' na '<h3> Przedmiot zam&oacute;wienia:</h3> <div> Przedmiot zam&oacute;wienia zwany dalej &bdquo;zadaniem&rdquo;, obejmuje zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal szkoleniowych i transportu dla maksymalnie 46 os&oacute;b wskazanych przez Zamawiającego.Kod i nazwa zam&oacute;wienia według Wsp&oacute;lnego Słownika Zam&oacute;wień (CPV):55120000-7 &ndash; Usługi hotelarskie w&nbsp;zakresie spotkań i&nbsp;konferencji</div> <div> &nbsp;</div> <h3> Termin składania ofert:</h3> <div> Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty zawierające uzupełniony załącznik nr 1 (Tabela oferty).Ofertę należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej do 23 sierpnia&nbsp; 2019 roku, do końca dnia na adres e-mail: <a href="http://natalia.pacek@miir.gov.pl">natalia.pacek@miir.gov.pl</a></div> <div> &nbsp;</div> <h3> Uwaga:</h3> <p> Zmianie uległy warunki wyceny kosztorysu</p> <div> <div> W wyniku rozeznania rynku i ustalonych kryteri&oacute;w, zwyciężyła oferta hotelu Windsor 4* w Serocku</div> </div> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia zwany dalej „zadaniem”, obejmuje zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal szkoleniowych i transportu dla maksymalnie 46 osób wskazanych przez Zamawiającego.Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
 

Termin składania ofert:

Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty zawierające uzupełniony załącznik nr 1 (Tabela oferty).Ofertę należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej do 23 sierpnia  2019 roku, do końca dnia na adres e-mail: natalia.pacek@miir.gov.pl
 

Uwaga:

Zmianie uległy warunki wyceny kosztorysu

 
 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia zwany dalej „zadaniem”, obejmuje zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal szkoleniowych i transportu dla maksymalnie 46 osób wskazanych przez Zamawiającego.Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
 

Termin składania ofert:

Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty zawierające uzupełniony załącznik nr 1 (Tabela oferty).Ofertę należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej do 23 sierpnia  2019 roku, do końca dnia na adres e-mail: natalia.pacek@miir.gov.pl
 

Uwaga:

Zmianie uległy warunki wyceny kosztorysu

W wyniku rozeznania rynku i ustalonych kryteriów, zwyciężyła oferta hotelu Windsor 4* w Serocku
 
2019-08-28 14:30:15  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 614131

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2365206
user_idpuste1007933
fobject_idpuste614131
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste250027
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-28 14:30:15  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 615130

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2365207
user_idpuste1007933
fobject_idpuste615130
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste250027
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się