Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-18 08:47:22  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/

2019-09-18 08:48:50  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/</a></p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/" name="Petycje rozpatrzone w 2019 r.">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/

2019-09-18 08:50:51  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/" name="Petycje rozpatrzone w 2019 r.">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/</a></p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/" title="Petycje rozpatrzone w 2019 r.">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/

2019-09-18 08:53:49  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/" title="Petycje rozpatrzone w 2019 r.">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/</a></p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/" title="Petycje rozpatrzone w 2019 r.">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/</a></p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/</a></p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/</a></p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/</a></p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/</a></p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/">https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/

https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/

2019-09-18 08:54:37  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/" title="Petycje rozpatrzone w 2019 r.">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/</a></p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/</a></p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/</a></p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/</a></p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/</a></p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/">https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/</a></p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/" title="Petycje rozpatrzone w 2019 r.">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/">https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/

https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/

2019-09-18 08:56:22  Dorota Błaszczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-19 09:22:45  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/" title="Petycje rozpatrzone w 2019 r.">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/">https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/</a></p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/">Petycje rozpatrzone w 2019 r.</a></p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/" title="Petycje rozpatrzone w 2019 r.">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/">https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

Petycje rozpatrzone w 2019 r.

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/

2019-09-19 09:27:59  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/">Petycje rozpatrzone w 2019 r.</a></p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/" title="Petycje rozpatrzone w 2019 r.">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/">https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/">https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/</a></p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/">Petycje rozpatrzone w 2019 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/">Petycje rozpatrzone w 2018 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/">Petycje rozpatrzone w 2017 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/">Petycje rozpatrzone w 2016 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/">Petycje rozpatrzone w 2015 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/">Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

Petycje rozpatrzone w 2019 r.

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/

 

https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

Petycje rozpatrzone w 2019 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2018 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2017 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2016 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2015 r.

 

Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach

10  2019-09-19 09:33:01  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/">Petycje rozpatrzone w 2019 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/">Petycje rozpatrzone w 2018 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/">Petycje rozpatrzone w 2017 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/">Petycje rozpatrzone w 2016 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/">Petycje rozpatrzone w 2015 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/">Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach</a></p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczeg&oacute;lności, zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:</p> <ul> <li> przesłać pocztą tradycyjną na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 80px;"> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <ul> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl</li> <li> złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP</li> <li> doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp&oacute;lna 2/4</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycji nie można złożyć telefonicznie. </strong></p> <p> <strong>Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem &bdquo;PETYCJA&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja powinna zawierać: </strong></span></p> <ul> <li> imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, należy wskazać reprezentującą ją osobę;</li> <li> jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, kt&oacute;rą należy dołączyć do petycji;</li> <li> oznaczenie adresata petycji;</li> <li> wskazanie przedmiotu petycji.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Petycje, kt&oacute;re nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wsp&oacute;lnej, przy kt&oacute;rym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2019-r/">Petycje rozpatrzone w 2019 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2018-r/">Petycje rozpatrzone w 2018 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2017-r/">Petycje rozpatrzone w 2017 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2016-r/">Petycje rozpatrzone w 2016 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/petycje-rozpatrzone-w-2015-r/">Petycje rozpatrzone w 2015 r.</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/zbiorcze-informacje-o-rozpatrzonych-petycjach/">Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

 

Petycje rozpatrzone w 2019 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2018 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2017 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2016 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2015 r.

 

Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

 

 

Petycje rozpatrzone w 2019 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2018 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2017 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2016 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2015 r.

 

Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach

2019-09-16 14:14:54  Dorota Błaszczyk

Utworzono artykuł 256389 o nazwie 'Jak złożyć petycję'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste256389
user_idpuste2502667
resource_idpuste432
namepusteJak złożyć petycję
category_idpuste7936
language_idpuste1
shortpustejak złożyć petycję
fullpuste

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Dz. U. z 2014 r., poz. 1195

publishfrompuste2019-09-16 00:00:00
_activepuste1
slugpustejak-zlozyc-petycje

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się