Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-20 14:45:16  norbertgulinski norbertgulinski

Utworzono artykuł 257817 o nazwie 'Przygotowanie, organizacja i obsługa dwudniowego wydarzenia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste257817
user_idpuste1007933
resource_idpuste432
namepustePrzygotowanie, organizacja i obsługa dwudniowego wydarzenia
category_idpuste5561
language_idpuste1
shortpusteMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie usług hotelowych na potrzeby dwudniowego spotkania, połączonego ze szkoleniem.
fullpuste

 

Przedmiot zamówienia

 1. zapewnienie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem dla maksymalnie 70 osób ( w terminie 22.10 – 23.10 br.) i  zapewnienie wyżywienia dla uczestników spotkania połączonego ze szkoleniem,
 2. zapewnienie możliwości korzystania w trakcie spotkania z terenów zielonych będących w bezpośrednim sąsiedztwie / wokół hotelu (park, las itp)
 3. zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla maksymalnie 10 uczestników spotkania połączonego ze szkoleniem w tym samym obiekcie (w tym co najmniej 4 pokoje 1 – osobowe),
 4. zarezerwowanie noclegu ze śniadaniem dla maksymalnie 55 uczestników spotkania połączonego ze szkoleniem w tym samym obiekcie,
 5. transport uczestników z Warszawy do miejsca spotkania oraz z powrotem.

Termin składania ofert


Oferty prosimy składać na adres:wkpo@miir.gov.pl  do 26.09.2019 r. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: wkpo@miir.gov.pl.

publishfrompuste2019-09-20 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprzygotowanie-organizacja-i-obsluga-dwudniowego-wydarzenia
2019-10-02 15:06:19  Emilia Chmiel

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:17.85pt;"> &nbsp;</p> <h3> Przedmiot zam&oacute;wienia</h3> <ol> <li> zapewnienie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem dla maksymalnie 70 os&oacute;b ( w terminie 22.10 &ndash; 23.10 br.) i&nbsp; zapewnienie wyżywienia dla uczestnik&oacute;w spotkania połączonego ze szkoleniem,</li> <li> zapewnienie możliwości korzystania w trakcie spotkania z teren&oacute;w zielonych będących w bezpośrednim sąsiedztwie / wok&oacute;ł hotelu (park, las itp)</li> <li> zapewnienie nocleg&oacute;w ze śniadaniem dla maksymalnie 10 uczestnik&oacute;w spotkania połączonego ze szkoleniem w tym samym obiekcie (w tym co najmniej 4 pokoje 1 &ndash; osobowe),</li> <li> zarezerwowanie noclegu ze śniadaniem dla maksymalnie 55 uczestnik&oacute;w spotkania połączonego ze szkoleniem w tym samym obiekcie,</li> <li> transport uczestnik&oacute;w z Warszawy do miejsca spotkania oraz z powrotem.</li> </ol> <h3> <strong>Termin składania ofert</strong></h3> <p> <br /> Oferty prosimy składać na adres:<strong><a href="mailto:wkpo@miir.gov.pl">wkpo@miir.gov.pl</a>&nbsp; </strong>do&nbsp;26.09.2019 r.<strong>&nbsp;</strong>Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: <strong><a href="mailto:wkpo@miir.gov.pl">wkpo@miir.gov.pl</a>.</strong></p> ' na '<p style="margin-left:17.85pt;"> &nbsp;</p> <h3> Przedmiot zam&oacute;wienia</h3> <ol> <li> zapewnienie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem dla maksymalnie 70 os&oacute;b ( w terminie 22.10 &ndash; 23.10 br.) i&nbsp; zapewnienie wyżywienia dla uczestnik&oacute;w spotkania połączonego ze szkoleniem,</li> <li> zapewnienie możliwości korzystania w trakcie spotkania z teren&oacute;w zielonych będących w bezpośrednim sąsiedztwie / wok&oacute;ł hotelu (park, las itp)</li> <li> zapewnienie nocleg&oacute;w ze śniadaniem dla maksymalnie 10 uczestnik&oacute;w spotkania połączonego ze szkoleniem w tym samym obiekcie (w tym co najmniej 4 pokoje 1 &ndash; osobowe),</li> <li> zarezerwowanie noclegu ze śniadaniem dla maksymalnie 55 uczestnik&oacute;w spotkania połączonego ze szkoleniem w tym samym obiekcie,</li> <li> transport uczestnik&oacute;w z Warszawy do miejsca spotkania oraz z powrotem.</li> </ol> <h3> <strong>Termin składania ofert</strong></h3> <p> <br /> Oferty prosimy składać na adres:<strong><a href="mailto:wkpo@miir.gov.pl">wkpo@miir.gov.pl</a>&nbsp; </strong>do&nbsp;26.09.2019 r.<strong>&nbsp;</strong>Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: <strong><a href="mailto:wkpo@miir.gov.pl">wkpo@miir.gov.pl</a>.</strong></p> <p> <strong>UWAGA!</strong></p> <p> <strong>Ze względu na&nbsp; konieczną zmianę formularza ofertowego, zawierającego niewystarczające dane do całościowej oceny ofert,&nbsp; rozeznanie rynku zostaje unieważnione.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Przedmiot zamówienia

 1. zapewnienie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem dla maksymalnie 70 osób ( w terminie 22.10 – 23.10 br.) i  zapewnienie wyżywienia dla uczestników spotkania połączonego ze szkoleniem,
 2. zapewnienie możliwości korzystania w trakcie spotkania z terenów zielonych będących w bezpośrednim sąsiedztwie / wokół hotelu (park, las itp)
 3. zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla maksymalnie 10 uczestników spotkania połączonego ze szkoleniem w tym samym obiekcie (w tym co najmniej 4 pokoje 1 – osobowe),
 4. zarezerwowanie noclegu ze śniadaniem dla maksymalnie 55 uczestników spotkania połączonego ze szkoleniem w tym samym obiekcie,
 5. transport uczestników z Warszawy do miejsca spotkania oraz z powrotem.

Termin składania ofert


Oferty prosimy składać na adres:wkpo@miir.gov.pl  do 26.09.2019 r. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: wkpo@miir.gov.pl.

 

Przedmiot zamówienia

 1. zapewnienie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem dla maksymalnie 70 osób ( w terminie 22.10 – 23.10 br.) i  zapewnienie wyżywienia dla uczestników spotkania połączonego ze szkoleniem,
 2. zapewnienie możliwości korzystania w trakcie spotkania z terenów zielonych będących w bezpośrednim sąsiedztwie / wokół hotelu (park, las itp)
 3. zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla maksymalnie 10 uczestników spotkania połączonego ze szkoleniem w tym samym obiekcie (w tym co najmniej 4 pokoje 1 – osobowe),
 4. zarezerwowanie noclegu ze śniadaniem dla maksymalnie 55 uczestników spotkania połączonego ze szkoleniem w tym samym obiekcie,
 5. transport uczestników z Warszawy do miejsca spotkania oraz z powrotem.

Termin składania ofert


Oferty prosimy składać na adres:wkpo@miir.gov.pl  do 26.09.2019 r. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: wkpo@miir.gov.pl.

UWAGA!

Ze względu na  konieczną zmianę formularza ofertowego, zawierającego niewystarczające dane do całościowej oceny ofert,  rozeznanie rynku zostaje unieważnione.

2019-10-02 15:06:19  Emilia Chmiel

Załączono plik 629777

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2439878
user_idpuste2501202
fobject_idpuste629777
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste257817
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-02 15:06:19  Emilia Chmiel

Załączono plik 629778

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2439879
user_idpuste2501202
fobject_idpuste629778
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste257817
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się