Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-29 09:04:35  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 39391 o nazwie 'Działalność lobbingowa'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste39391
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteDziałalność lobbingowa
category_idpuste11304
language_idpuste1
shortpusteInformacja o działaniach podejmowanych w 2015 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Ministra Rozwoju, właściwego w sprawach działu rozwój regionalny oraz działu gospodarka
fullpuste

Informacja o działaniach podejmowanych w 2015 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Ministra Rozwoju, właściwego w sprawach działu rozwój regionalny oraz działu gospodarka.

publishfrompuste2016-02-29 00:00:00
_activepuste1
slugpustedzialalnosc-lobbingowa
2016-02-29 09:07:53  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-03-18 11:17:02  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-03-18 11:22:39  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-03-18 11:23:38  Magdalena Gawlas

Pole category_id zmieniło wartość z '11304' na '11929'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1130411929
2017-02-14 14:27:25  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacja o działaniach podejmowanych w 2015 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Ministra Rozwoju, właściwego w sprawach działu rozw&oacute;j regionalny oraz działu gospodarka.</p> ' na '<p> Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Ministra Rozwoju, właściwego w sprawach działu rozw&oacute;j regionalny oraz działu gospodarka.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacja o działaniach podejmowanych w 2015 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Ministra Rozwoju, właściwego w sprawach działu rozwój regionalny oraz działu gospodarka.

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Ministra Rozwoju, właściwego w sprawach działu rozwój regionalny oraz działu gospodarka.

2018-02-14 12:20:59  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-02-27 11:28:04  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-02-27 11:28:04  Emilia Chmiel

Załączono plik 103212

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1997770
user_idpuste2501202
fobject_idpuste103212
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste39391
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-02-27 11:28:04  Emilia Chmiel

Załączono plik 103232

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1997771
user_idpuste2501202
fobject_idpuste103232
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste39391
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-02-27 11:28:04  Emilia Chmiel

Załączono plik 215132

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1997772
user_idpuste2501202
fobject_idpuste215132
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste39391
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-02-27 11:28:04  Emilia Chmiel

Załączono plik 215133

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1997773
user_idpuste2501202
fobject_idpuste215133
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste39391
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-02-27 11:28:04  Emilia Chmiel

Załączono plik 345010

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1997774
user_idpuste2501202
fobject_idpuste345010
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste39391
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-02-27 11:28:04  Emilia Chmiel

Załączono plik 345011

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1997775
user_idpuste2501202
fobject_idpuste345011
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste39391
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-02-27 11:28:04  Emilia Chmiel

Załączono plik 513888

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1997776
user_idpuste2501202
fobject_idpuste513888
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste39391
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się