Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-03-07 18:50:56  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 40195 o nazwie 'Plan działalności na 2016 r. '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste40195
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepustePlan działalności na 2016 r.
category_idpuste11638
language_idpuste1
shortpustePlan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 dla działów administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny
fullpuste

Plan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 to dokument konkretyzujący założenia przyjęte w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w odniesieniu do działań podejmowanych w Ministerstwie Rozwoju oraz jednostkach sektora finansów publicznych w działach gospodarka i rozwój regionalny.

 

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

 

- część A - główne cele strategiczne:

 

1.   Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi

2.   Zwiększenie efektywności inwestycji

3.   Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu

4.   Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu

5.   Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

 

- część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;

 

- część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 

1.       Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców

2.       Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców

3.       Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych.

 

Do określenia stopnia realizacji celów zaprojektowano mierniki, które zaprezentują realizację zadań planowanych w roku 2016 w perspektywie strategicznej.

 

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

publishfrompuste2016-03-07 00:00:00
_activepuste1
slugpusteplan-dzialalnosci-na-2016-r
2016-06-30 10:13:45  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Plan działalności na 2016 r. ' na 'Plan działalności Ministerstwa'

Pole category_id zmieniło wartość z '11638' na '14313'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePlan działalności na 2016 r. Plan działalności Ministerstwa
category_id1163814313
2016-06-30 10:15:44  Magdalena Gawlas

Pole category_id zmieniło wartość z '14313' na '14314'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1431314314
2016-07-07 12:14:44  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Plan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 to dokument konkretyzujący założenia przyjęte w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w odniesieniu do działań podejmowanych w Ministerstwie Rozwoju oraz jednostkach sektora finans&oacute;w publicznych w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie efektywności inwestycji</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp; Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> - część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> - część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w</p> <p style="margin-left: 40px;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorc&oacute;w</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do określenia stopnia realizacji cel&oacute;w zaprojektowano mierniki, kt&oacute;re zaprezentują realizację zadań planowanych w roku 2016 w perspektywie strategicznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> ' na '<p> Plan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 to dokument konkretyzujący założenia przyjęte w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w odniesieniu do działań podejmowanych w Ministerstwie Rozwoju oraz jednostkach sektora finans&oacute;w publicznych w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie efektywności inwestycji</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp; Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> - część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> - część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;&nbsp; 2. Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedsiębiorc&oacute;w</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do określenia stopnia realizacji cel&oacute;w zaprojektowano mierniki, kt&oacute;re zaprezentują realizację zadań planowanych w roku 2016 w perspektywie strategicznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Plan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 to dokument konkretyzujący założenia przyjęte w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w odniesieniu do działań podejmowanych w Ministerstwie Rozwoju oraz jednostkach sektora finansów publicznych w działach gospodarka i rozwój regionalny.

 

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

 

- część A - główne cele strategiczne:

 

1.   Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi

2.   Zwiększenie efektywności inwestycji

3.   Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu

4.   Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu

5.   Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

 

- część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;

 

- część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 

1.       Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców

2.       Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców

3.       Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych.

 

Do określenia stopnia realizacji celów zaprojektowano mierniki, które zaprezentują realizację zadań planowanych w roku 2016 w perspektywie strategicznej.

 

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Plan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 to dokument konkretyzujący założenia przyjęte w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w odniesieniu do działań podejmowanych w Ministerstwie Rozwoju oraz jednostkach sektora finansów publicznych w działach gospodarka i rozwój regionalny.

 

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

 

- część A - główne cele strategiczne:

 

1.   Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi

2.   Zwiększenie efektywności inwestycji

3.   Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu

4.   Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu

5.   Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

 

- część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;

 

- część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 

1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców

   2. Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i                        przedsiębiorców

3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych.

 

Do określenia stopnia realizacji celów zaprojektowano mierniki, które zaprezentują realizację zadań planowanych w roku 2016 w perspektywie strategicznej.

 

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

2016-07-07 12:17:08  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Plan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 to dokument konkretyzujący założenia przyjęte w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w odniesieniu do działań podejmowanych w Ministerstwie Rozwoju oraz jednostkach sektora finans&oacute;w publicznych w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie efektywności inwestycji</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp; Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> - część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> - część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;&nbsp; 2. Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przedsiębiorc&oacute;w</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do określenia stopnia realizacji cel&oacute;w zaprojektowano mierniki, kt&oacute;re zaprezentują realizację zadań planowanych w roku 2016 w perspektywie strategicznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> ' na '<p> Plan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 to dokument konkretyzujący założenia przyjęte w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w odniesieniu do działań podejmowanych w Ministerstwie Rozwoju oraz jednostkach sektora finans&oacute;w publicznych w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie efektywności inwestycji</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp; Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> - część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> - część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <ol> <li style="margin-left: 18pt;"> Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w<br /> &nbsp;</li> <li style="margin-left: 18pt;"> Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorc&oacute;w<br /> &nbsp;</li> <li style="margin-left: 18pt;"> Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> Do określenia stopnia realizacji cel&oacute;w zaprojektowano mierniki, kt&oacute;re zaprezentują realizację zadań planowanych w roku 2016 w perspektywie strategicznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Plan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 to dokument konkretyzujący założenia przyjęte w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w odniesieniu do działań podejmowanych w Ministerstwie Rozwoju oraz jednostkach sektora finansów publicznych w działach gospodarka i rozwój regionalny.

 

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

 

- część A - główne cele strategiczne:

 

1.   Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi

2.   Zwiększenie efektywności inwestycji

3.   Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu

4.   Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu

5.   Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

 

- część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;

 

- część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 

1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców

   2. Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i                        przedsiębiorców

3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych.

 

Do określenia stopnia realizacji celów zaprojektowano mierniki, które zaprezentują realizację zadań planowanych w roku 2016 w perspektywie strategicznej.

 

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Plan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 to dokument konkretyzujący założenia przyjęte w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w odniesieniu do działań podejmowanych w Ministerstwie Rozwoju oraz jednostkach sektora finansów publicznych w działach gospodarka i rozwój regionalny.

 

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

 

- część A - główne cele strategiczne:

 

1.   Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi

2.   Zwiększenie efektywności inwestycji

3.   Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu

4.   Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu

5.   Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

 

- część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;

 

- część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 

 1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców
   
 2. Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców
   
 3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych

 

Do określenia stopnia realizacji celów zaprojektowano mierniki, które zaprezentują realizację zadań planowanych w roku 2016 w perspektywie strategicznej.

 

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

2016-07-26 15:57:34  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-07-28 09:53:01  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Plan działalności Ministerstwa' na 'Plan działalności Ministra'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePlan działalności MinisterstwaPlan działalności Ministra
2016-11-30 15:03:50  Jacek Dworzycki

Pole short zmieniło wartość z 'Plan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 dla działów administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny' na 'Plan działalności Ministra Rozwoju dla działów administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Plan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 to dokument konkretyzujący założenia przyjęte w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w odniesieniu do działań podejmowanych w Ministerstwie Rozwoju oraz jednostkach sektora finans&oacute;w publicznych w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie efektywności inwestycji</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp; Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> - część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> - część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <ol> <li style="margin-left: 18pt;"> Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w<br /> &nbsp;</li> <li style="margin-left: 18pt;"> Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorc&oacute;w<br /> &nbsp;</li> <li style="margin-left: 18pt;"> Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> Do określenia stopnia realizacji cel&oacute;w zaprojektowano mierniki, kt&oacute;re zaprezentują realizację zadań planowanych w roku 2016 w perspektywie strategicznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> ' na '<p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie efektywności inwestycji</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp; Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> <p> Część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <p> Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <ol> <li style="margin-left: 18pt;"> Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w<br /> &nbsp;</li> <li style="margin-left: 18pt;"> Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorc&oacute;w<br /> &nbsp;</li> <li style="margin-left: 18pt;"> Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortPlan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 dla działów administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalnyPlan działalności Ministra Rozwoju dla działów administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny
full

Plan działalności Ministra Rozwoju na rok 2016 to dokument konkretyzujący założenia przyjęte w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w odniesieniu do działań podejmowanych w Ministerstwie Rozwoju oraz jednostkach sektora finansów publicznych w działach gospodarka i rozwój regionalny.

 

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

 

- część A - główne cele strategiczne:

 

1.   Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi

2.   Zwiększenie efektywności inwestycji

3.   Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu

4.   Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu

5.   Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

 

- część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;

 

- część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 

 1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców
   
 2. Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców
   
 3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych

 

Do określenia stopnia realizacji celów zaprojektowano mierniki, które zaprezentują realizację zadań planowanych w roku 2016 w perspektywie strategicznej.

 

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

 

Część A - główne cele strategiczne:

 

1.   Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi

2.   Zwiększenie efektywności inwestycji

3.   Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu

4.   Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu

5.   Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

 

Część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;

 

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 

 1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców
   
 2. Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców
   
 3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych

 

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

2016-11-30 15:04:28  Jacek Dworzycki

Pole slug zmieniło wartość z 'plan-dzialalnosci-na-2016-r' na 'plan-dzialalnosci'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugplan-dzialalnosci-na-2016-rplan-dzialalnosci
10  2017-04-28 12:47:20  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie efektywności inwestycji</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp; Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> <p> Część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <p> Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <ol> <li style="margin-left: 18pt;"> Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w<br /> &nbsp;</li> <li style="margin-left: 18pt;"> Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorc&oacute;w<br /> &nbsp;</li> <li style="margin-left: 18pt;"> Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> ' na '<p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <h3> Część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</h3> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie efektywności inwestycji</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp; Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</p> <h3> Część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;</h3> <h3> Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</h3> <ol> <li style="margin-left: 18pt;"> Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w<br /> &nbsp;</li> <li style="margin-left: 18pt;"> Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorc&oacute;w<br /> &nbsp;</li> <li style="margin-left: 18pt;"> Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

 

Część A - główne cele strategiczne:

 

1.   Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi

2.   Zwiększenie efektywności inwestycji

3.   Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu

4.   Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu

5.   Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

 

Część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;

 

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 

 1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców
   
 2. Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców
   
 3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych

 

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

Część A - główne cele strategiczne:

1.   Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi

2.   Zwiększenie efektywności inwestycji

3.   Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu

4.   Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu

5.   Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

Część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców
   
 2. Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców
   
 3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

11  2017-04-28 12:47:59  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2017-12-19 15:00:47  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <h3> Część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</h3> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie efektywności inwestycji</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp; Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</p> <h3> Część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;</h3> <h3> Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</h3> <ol> <li style="margin-left: 18pt;"> Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w<br /> &nbsp;</li> <li style="margin-left: 18pt;"> Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorc&oacute;w<br /> &nbsp;</li> <li style="margin-left: 18pt;"> Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> ' na '<p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <h3> Część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</h3> <ol> <li> Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</li> <li> Zwiększenie efektywności inwestycji</li> <li> Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki</li> <li> Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</li> <li> Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</li> </ol> <h3> Część B cele wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:</h3> <ol> <li> Wzrost wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki</li> <li> Poprawa sp&oacute;jności społecznej i terytorialnej</li> </ol> <h3> Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</h3> <ol> <li> Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w&nbsp;</li> <li> Poprawa sp&oacute;jności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Polsce poprzez wdrażanie krajowych program&oacute;w operacyjnych oraz Instrumentu &bdquo;Łącząc Europę&rdquo;&nbsp;</li> <li> Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

Część A - główne cele strategiczne:

1.   Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi

2.   Zwiększenie efektywności inwestycji

3.   Dywersyfikacja i zdynamizowanie eksportu

4.   Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu

5.   Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

Część B cel wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa - Wzrost wydajności konkurencyjności gospodarki;

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców
   
 2. Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców
   
 3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

Część A - główne cele strategiczne:

 1. Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi
 2. Zwiększenie efektywności inwestycji
 3. Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
 4. Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu
 5. Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

Część B cele wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:

 1. Wzrost wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki
 2. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców 
 2. Poprawa spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Polsce poprzez wdrażanie krajowych programów operacyjnych oraz Instrumentu „Łącząc Europę” 
 3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

13  2017-12-27 13:38:23  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <h3> Część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</h3> <ol> <li> Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</li> <li> Zwiększenie efektywności inwestycji</li> <li> Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki</li> <li> Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</li> <li> Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</li> </ol> <h3> Część B cele wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:</h3> <ol> <li> Wzrost wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki</li> <li> Poprawa sp&oacute;jności społecznej i terytorialnej</li> </ol> <h3> Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</h3> <ol> <li> Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w&nbsp;</li> <li> Poprawa sp&oacute;jności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Polsce poprzez wdrażanie krajowych program&oacute;w operacyjnych oraz Instrumentu &bdquo;Łącząc Europę&rdquo;&nbsp;</li> <li> Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> ' na '<p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <h3> Część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</h3> <ol> <li> Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</li> <li> Zwiększenie efektywności inwestycji</li> <li> Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki</li> <li> Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</li> <li> Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</li> </ol> <h3> Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:</h3> <ol> <li> Wzrost wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki</li> <li> Poprawa sp&oacute;jności społecznej i terytorialnej</li> </ol> <h3> Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</h3> <ol> <li> Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w&nbsp;</li> <li> Poprawa sp&oacute;jności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Polsce poprzez wdrażanie krajowych program&oacute;w operacyjnych oraz Instrumentu &bdquo;Łącząc Europę&rdquo;&nbsp;</li> <li> Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

Część A - główne cele strategiczne:

 1. Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi
 2. Zwiększenie efektywności inwestycji
 3. Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
 4. Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu
 5. Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

Część B cele wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:

 1. Wzrost wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki
 2. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców 
 2. Poprawa spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Polsce poprzez wdrażanie krajowych programów operacyjnych oraz Instrumentu „Łącząc Europę” 
 3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

Część A - główne cele strategiczne:

 1. Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi
 2. Zwiększenie efektywności inwestycji
 3. Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
 4. Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu
 5. Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:

 1. Wzrost wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki
 2. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców 
 2. Poprawa spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Polsce poprzez wdrażanie krajowych programów operacyjnych oraz Instrumentu „Łącząc Europę” 
 3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

14  2018-04-18 12:24:14  Magdalena Gawlas

Pole short zmieniło wartość z 'Plan działalności Ministra Rozwoju dla działów administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny' na 'Plan działalności Ministra Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej: rozwój regionalny oraz budownictwo, planowanie przestrzenne oraz budownictwo'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortPlan działalności Ministra Rozwoju dla działów administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalnyPlan działalności Ministra Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej: rozwój regionalny oraz budownictwo, planowanie przestrzenne oraz budownictwo
15  2018-07-03 11:00:14  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <h3> Część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</h3> <ol> <li> Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</li> <li> Zwiększenie efektywności inwestycji</li> <li> Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki</li> <li> Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu</li> <li> Rozw&oacute;j społecznie i terytorialnie wrażliwy</li> </ol> <h3> Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:</h3> <ol> <li> Wzrost wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki</li> <li> Poprawa sp&oacute;jności społecznej i terytorialnej</li> </ol> <h3> Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</h3> <ol> <li> Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorc&oacute;w&nbsp;</li> <li> Poprawa sp&oacute;jności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Polsce poprzez wdrażanie krajowych program&oacute;w operacyjnych oraz Instrumentu &bdquo;Łącząc Europę&rdquo;&nbsp;</li> <li> Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> ' na '<p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <h3> Część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</h3> <ol> <li> <div> Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</div> </li> <li> <div> Zwiększenie efektywności i poziomu inwestycji</div> </li> <li> <div> Rozw&oacute;j bardziej zr&oacute;wnoważony terytorialnie</div> </li> <li> <div> Zwiększenie sp&oacute;jności społecznej</div> </li> </ol> <h3> Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:</h3> <ol> <li> <div> Poprawa sp&oacute;jności społecznej i terytorialnej</div> </li> <li> <div> Zwiększenie dostępności mieszkań</div> </li> </ol> <h3> Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</h3> <ol> <li> Podniesienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

Część A - główne cele strategiczne:

 1. Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi
 2. Zwiększenie efektywności inwestycji
 3. Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
 4. Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu
 5. Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy

Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:

 1. Wzrost wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki
 2. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 1. Lepsze otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorców 
 2. Poprawa spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Polsce poprzez wdrażanie krajowych programów operacyjnych oraz Instrumentu „Łącząc Europę” 
 3. Podniesienie sprawności realizacji zadań administracyjnych

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

Część A - główne cele strategiczne:

 1. Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi
 2. Zwiększenie efektywności i poziomu inwestycji
 3. Rozwój bardziej zrównoważony terytorialnie
 4. Zwiększenie spójności społecznej

Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:

 1. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej
 2. Zwiększenie dostępności mieszkań

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 1. Podniesienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

16  2018-12-03 15:17:07  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <h3> Część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</h3> <ol> <li> <div> Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi</div> </li> <li> <div> Zwiększenie efektywności i poziomu inwestycji</div> </li> <li> <div> Rozw&oacute;j bardziej zr&oacute;wnoważony terytorialnie</div> </li> <li> <div> Zwiększenie sp&oacute;jności społecznej</div> </li> </ol> <h3> Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:</h3> <ol> <li> <div> Poprawa sp&oacute;jności społecznej i terytorialnej</div> </li> <li> <div> Zwiększenie dostępności mieszkań</div> </li> </ol> <h3> Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</h3> <ol> <li> Podniesienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> ' na '<p> Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finans&oacute;w z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:</p> <h3> Część A - gł&oacute;wne cele strategiczne:</h3> <ol> <li> Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi.</li> <li> Zapewnienie środk&oacute;w europejskich na finansowanie działań rozwojowych.</li> <li> Zwiększenie efektywności i poziomu inwestycji.</li> <li> Rozw&oacute;j bardziej zr&oacute;wnoważony terytorialnie.</li> <li> Zwiększenie sp&oacute;jności społecznej.</li> </ol> <h3> Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:</h3> <ol> <li> <div> 1.<span style="white-space:pre"> </span>Poprawa sp&oacute;jności społecznej i terytorialnej.</div> <div> 2.<span style="white-space:pre"> </span>Zwiększenie dostępności mieszkań.</div> </li> </ol> <h3> Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozw&oacute;j regionalny:</h3> <ol> <li> Podniesienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych</li> </ol> <p> Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepis&oacute;w ustawy o finansach publicznych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

Część A - główne cele strategiczne:

 1. Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi
 2. Zwiększenie efektywności i poziomu inwestycji
 3. Rozwój bardziej zrównoważony terytorialnie
 4. Zwiększenie spójności społecznej

Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:

 1. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej
 2. Zwiększenie dostępności mieszkań

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 1. Podniesienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele ujęte w trzech częściach:

Część A - główne cele strategiczne:

 1. Poprawa jakości zarządzania procesami rozwojowymi.
 2. Zapewnienie środków europejskich na finansowanie działań rozwojowych.
 3. Zwiększenie efektywności i poziomu inwestycji.
 4. Rozwój bardziej zrównoważony terytorialnie.
 5. Zwiększenie spójności społecznej.

Część B - cele priorytetowe wynikające z układu zadaniowego budżetu państwa:

 1. 1. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej.
  2. Zwiększenie dostępności mieszkań.

Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny:

 1. Podniesienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych

Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

17  2019-03-22 10:15:07  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2019-03-22 12:34:53  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-22 12:34:53  Magdalena Gawlas

Załączono plik 105843

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2041483
user_idpuste1275105
fobject_idpuste105843
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste40195
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-22 12:34:53  Magdalena Gawlas

Załączono plik 105844

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2041484
user_idpuste1275105
fobject_idpuste105844
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste40195
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się