Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-03-22 19:39:10  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 43046 o nazwie 'Komitet audytu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste43046
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteKomitet audytu
category_idpuste12019
language_idpuste1
shortpusteSprawozdanie z realizacji zadań Komitetu audytu w Ministerstwie Gospodarki dla działu gospodarka w roku 2015
fullpuste

Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Gospodarki w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie Gospodarki oraz w jednostkach organizacyjnych w dziale administracji rządowej „gospodarka”.

 

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 • sygnalizowanie istotnych ryzyk i istotnych słabości kontroli zarządczej oraz przedstawianie Ministrowi ich usprawnień,
 • wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego,
 • przegląd wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia,
 • przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej,
 • monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie przeglądu wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego,
 • wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w dziale.
publishfrompuste2016-03-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustekomitet-audytu
2016-03-23 18:29:01  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-04-12 18:10:39  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-06-04 14:05:13  Jacek Dworzycki

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Gospodarki w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie Gospodarki oraz w jednostkach organizacyjnych w dziale administracji rządowej &bdquo;gospodarka&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Komitetu należy w szczeg&oacute;lności:</p> <ul> <li> sygnalizowanie istotnych ryzyk i istotnych słabości kontroli zarządczej oraz przedstawianie Ministrowi ich usprawnień,</li> <li> wyznaczanie priorytet&oacute;w do rocznych i strategicznych plan&oacute;w audytu wewnętrznego,</li> <li> przegląd wynik&oacute;w audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia,</li> <li> przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej,</li> <li> monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie przeglądu wynik&oacute;w wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego,</li> <li> wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunk&oacute;w płacy i pracy kierownik&oacute;w kom&oacute;rek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w dziale.</li> </ul> ' na '<p> <strong>Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Rozwoju w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie Rozwoju oraz w jednostkach organizacyjnych w dziale administracji rządowej &bdquo;gospodarka&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Komitetu należy w szczeg&oacute;lności:</p> <ul> <li> sygnalizowanie istotnych ryzyk i istotnych słabości kontroli zarządczej oraz przedstawianie Ministrowi ich usprawnień,</li> <li> wyznaczanie priorytet&oacute;w do rocznych i strategicznych plan&oacute;w audytu wewnętrznego,</li> <li> przegląd wynik&oacute;w audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia,</li> <li> przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej,</li> <li> monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie przeglądu wynik&oacute;w wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego,</li> <li> wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunk&oacute;w płacy i pracy kierownik&oacute;w kom&oacute;rek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w dziale.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Gospodarki w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie Gospodarki oraz w jednostkach organizacyjnych w dziale administracji rządowej „gospodarka”.

 

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 • sygnalizowanie istotnych ryzyk i istotnych słabości kontroli zarządczej oraz przedstawianie Ministrowi ich usprawnień,
 • wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego,
 • przegląd wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia,
 • przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej,
 • monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie przeglądu wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego,
 • wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w dziale.

Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Rozwoju w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie Rozwoju oraz w jednostkach organizacyjnych w dziale administracji rządowej „gospodarka”.

 

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 • sygnalizowanie istotnych ryzyk i istotnych słabości kontroli zarządczej oraz przedstawianie Ministrowi ich usprawnień,
 • wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego,
 • przegląd wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia,
 • przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej,
 • monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie przeglądu wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego,
 • wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w dziale.
2016-07-07 12:30:38  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-07-07 15:54:55  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-07-28 09:57:10  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-03-21 13:49:45  Magdalena Gawlas

Pole short zmieniło wartość z 'Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu audytu w Ministerstwie Gospodarki dla działu gospodarka w roku 2015' na 'Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu audytu'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Rozwoju w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie Rozwoju oraz w jednostkach organizacyjnych w dziale administracji rządowej &bdquo;gospodarka&rdquo;.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Komitetu należy w szczeg&oacute;lności:</p> <ul> <li> sygnalizowanie istotnych ryzyk i istotnych słabości kontroli zarządczej oraz przedstawianie Ministrowi ich usprawnień,</li> <li> wyznaczanie priorytet&oacute;w do rocznych i strategicznych plan&oacute;w audytu wewnętrznego,</li> <li> przegląd wynik&oacute;w audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia,</li> <li> przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej,</li> <li> monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie przeglądu wynik&oacute;w wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego,</li> <li> wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunk&oacute;w płacy i pracy kierownik&oacute;w kom&oacute;rek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w dziale.</li> </ul> ' na '<p> <strong>Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach organizacyjnych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Do zadań Komitetu należy w szczeg&oacute;lności:</p> <ul> <li> sygnalizowanie istotnych ryzyk i istotnych słabości kontroli zarządczej oraz przedstawianie Ministrowi ich usprawnień,</li> <li> wyznaczanie priorytet&oacute;w do rocznych i strategicznych plan&oacute;w audytu wewnętrznego,</li> <li> przegląd wynik&oacute;w audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia,</li> <li> przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej,</li> <li> monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie przeglądu wynik&oacute;w wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego,</li> <li> wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunk&oacute;w płacy i pracy kierownik&oacute;w kom&oacute;rek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortSprawozdanie z realizacji zadań Komitetu audytu w Ministerstwie Gospodarki dla działu gospodarka w roku 2015Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu audytu
full

Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Rozwoju w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie Rozwoju oraz w jednostkach organizacyjnych w dziale administracji rządowej „gospodarka”.

 

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 • sygnalizowanie istotnych ryzyk i istotnych słabości kontroli zarządczej oraz przedstawianie Ministrowi ich usprawnień,
 • wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego,
 • przegląd wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia,
 • przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej,
 • monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie przeglądu wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego,
 • wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w dziale.

Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach organizacyjnych.

 

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 • sygnalizowanie istotnych ryzyk i istotnych słabości kontroli zarządczej oraz przedstawianie Ministrowi ich usprawnień,
 • wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego,
 • przegląd wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia,
 • przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej,
 • monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie przeglądu wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego,
 • wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach.
2018-03-21 13:49:45  Magdalena Gawlas

Załączono plik 112472

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1388832
user_idpuste1275105
fobject_idpuste112472
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste43046
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-21 13:49:45  Magdalena Gawlas

Załączono plik 112897

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1388833
user_idpuste1275105
fobject_idpuste112897
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste43046
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-21 13:49:45  Magdalena Gawlas

Załączono plik 156714

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1388834
user_idpuste1275105
fobject_idpuste156714
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste43046
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-21 13:49:45  Magdalena Gawlas

Załączono plik 156715

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1388835
user_idpuste1275105
fobject_idpuste156715
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste43046
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-21 13:49:45  Magdalena Gawlas

Załączono plik 359377

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1388836
user_idpuste1275105
fobject_idpuste359377
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste43046
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się