Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-20 18:30:40  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 48819 o nazwie 'Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste48819
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteProjekty dofinansowane z Funduszy Europejskich
category_idpuste12574
language_idpuste1
shortpusteProjekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich, obecnie realizowane przez Ministerstwo Rozwoju
fullpuste

Ministerstwo Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projektów związanych z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 w Polsce.

 

Załączona tabela zawiera krótki opis tych projektów.

Ministerstwo Rozwoju wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w  załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

publishfrompuste2016-04-20 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekty-dofinansowane-z-funduszy-europejskich
2016-06-09 17:01:34  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-08-29 21:25:07  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-08-29 21:27:13  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-10-06 20:35:42  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-11-10 12:41:19  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-11-10 12:42:45  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-02-09 12:54:51  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-02-28 11:41:32  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2018-02-28 11:48:46  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Ministerstwo Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projekt&oacute;w związanych z wdrażaniem program&oacute;w polityki sp&oacute;jności 2014-2020 w Polsce. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Załączona tabela zawiera kr&oacute;tki opis tych projekt&oacute;w.</p> <p> Ministerstwo Rozwoju wypełnia w ten spos&oacute;b obowiązek zapisany w&nbsp; załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.&nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projekt&oacute;w związanych z wdrażaniem program&oacute;w polityki sp&oacute;jności 2014-2020 w Polsce. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Załączona tabela zawiera kr&oacute;tki opis tych projekt&oacute;w.</p> <p> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten spos&oacute;b obowiązek zapisany w&nbsp; załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ministerstwo Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projektów związanych z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 w Polsce.

 

Załączona tabela zawiera krótki opis tych projektów.

Ministerstwo Rozwoju wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w  załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projektów związanych z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 w Polsce.

 

Załączona tabela zawiera krótki opis tych projektów.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w  załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

11  2018-03-01 10:48:52  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2019-01-14 10:01:45  Magdalena Gawlas

Pole short zmieniło wartość z 'Projekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich, obecnie realizowane przez Ministerstwo Rozwoju' na 'Projekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich, obecnie realizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortProjekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich, obecnie realizowane przez Ministerstwo RozwojuProjekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich, obecnie realizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
13  2019-01-24 14:49:18  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projekt&oacute;w związanych z wdrażaniem program&oacute;w polityki sp&oacute;jności 2014-2020 w Polsce. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Załączona tabela zawiera kr&oacute;tki opis tych projekt&oacute;w.</p> <p> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten spos&oacute;b obowiązek zapisany w&nbsp; załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.&nbsp;</p> ' na '<h3> <strong>Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projekt&oacute;w związanych z wdrażaniem program&oacute;w polityki sp&oacute;jności 2014-2020 w Polsce. </strong></h3> <ul> <li> Załączona tabela zawiera kr&oacute;tki opis tych projekt&oacute;w.</li> <li> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten spos&oacute;b obowiązek zapisany w&nbsp; załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.&nbsp;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projektów związanych z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 w Polsce.

 

Załączona tabela zawiera krótki opis tych projektów.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w  załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projektów związanych z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 w Polsce.

  • Załączona tabela zawiera krótki opis tych projektów.
  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w  załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 

 

14  2019-01-24 14:52:52  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2019-01-24 14:54:20  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<h3> <strong>Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projekt&oacute;w związanych z wdrażaniem program&oacute;w polityki sp&oacute;jności 2014-2020 w Polsce. </strong></h3> <ul> <li> Załączona tabela zawiera kr&oacute;tki opis tych projekt&oacute;w.</li> <li> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten spos&oacute;b obowiązek zapisany w&nbsp; załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.&nbsp;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h3> <strong>Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projekt&oacute;w związanych z wdrażaniem program&oacute;w polityki sp&oacute;jności 2014-2020 w Polsce. </strong></h3> <ul> <li> Załączona tabela zawiera kr&oacute;tki opis tych projekt&oacute;w.</li> <li> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten spos&oacute;b obowiązek zapisany w&nbsp; załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.&nbsp;</li> </ul> <p> <img alt=" zestawienie znaków z informacjami na temat projektów realizowanych w MIiR współfinansowanych z UE" src="https://miir.bip.gov.pl/fobjects/download/499290/fe_barwy-rp_miir_ue-efsi_poziom-jpg.html" style="width: 6463px; height: 684px;" /></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projektów związanych z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 w Polsce.

  • Załączona tabela zawiera krótki opis tych projektów.
  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w  załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projektów związanych z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 w Polsce.

  • Załączona tabela zawiera krótki opis tych projektów.
  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w  załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 zestawienie znaków z informacjami na temat projektów realizowanych w MIiR współfinansowanych z UE

 

16  2019-01-24 15:00:51  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<h3> <strong>Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projekt&oacute;w związanych z wdrażaniem program&oacute;w polityki sp&oacute;jności 2014-2020 w Polsce. </strong></h3> <ul> <li> Załączona tabela zawiera kr&oacute;tki opis tych projekt&oacute;w.</li> <li> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten spos&oacute;b obowiązek zapisany w&nbsp; załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.&nbsp;</li> </ul> <p> <img alt=" zestawienie znaków z informacjami na temat projektów realizowanych w MIiR współfinansowanych z UE" src="https://miir.bip.gov.pl/fobjects/download/499290/fe_barwy-rp_miir_ue-efsi_poziom-jpg.html" style="width: 6463px; height: 684px;" /></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h3> <strong>Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projekt&oacute;w związanych z wdrażaniem program&oacute;w polityki sp&oacute;jności 2014-2020 w Polsce. </strong></h3> <ul> <li> Załączona tabela zawiera kr&oacute;tki opis tych projekt&oacute;w.</li> <li> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten spos&oacute;b obowiązek zapisany w&nbsp; załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.&nbsp;</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projektów związanych z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 w Polsce.

  • Załączona tabela zawiera krótki opis tych projektów.
  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w  załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 zestawienie znaków z informacjami na temat projektów realizowanych w MIiR współfinansowanych z UE

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie szereg projektów związanych z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 w Polsce.

  • Załączona tabela zawiera krótki opis tych projektów.
  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w  załączniku XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
17  2019-01-24 15:10:11  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2019-01-24 15:11:07  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
19  2019-01-24 15:14:01  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
20  2019-01-24 15:14:23  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się