Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-06-24 16:00:17  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 57226 o nazwie 'Zakończenie oceny oddziaływania na środowisko Planu transportowego '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste57226
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteZakończenie oceny oddziaływania na środowisko Planu transportowego
category_idpuste10259
language_idpuste1
shortpusteZakończenie postępowania ws. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu transportowego dla POPW 2014-2020
fullpuste

Minister Rozwoju, który opracował projektu Planu transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zakończył postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

 

Opis przebiegu postępowania zawarto w poniższym załączonym dokumencie - Podsumowanie.

 

Pod linkiem znajduje się Prognoza oddziaływania na środowisko wraz z Planem transportowym:

http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podsumowanie-postepowania-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-planu-transportowego-dla-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-na-lata-2014-2020/

publishfrompuste2016-06-24 00:00:00
_activepuste1
slugpustezakonczenie-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-planu-transportowego
2016-06-24 16:00:17  Magdalena Gawlas

Załączono plik 146938

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste538505
user_idpuste1275105
fobject_idpuste146938
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste57226
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się