Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-06-28 22:24:20  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 57788 o nazwie 'Prekonsultacje - Prosta Spółka Akcyjna'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste57788
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepustePrekonsultacje - Prosta Spółka Akcyjna
category_idpuste14267
language_idpuste1
shortpustePrekonsultacje „Zarysu koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej (PSA)"
fullpuste

Zgodnie z „Wytycznymi do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”, o których mowa w § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r., poz. 979, z 2015 r. poz. 1063 oraz z 2016 r. poz. 494), przekazujemy do prekonsultacji opracowany przez Ministerstwo Rozwoju „Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej (PSA)" - w wersji opisowej oraz tabelarycznej.

 

Celem prekonsultacji jest zebranie uwag i opinii dot. koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej przed opracowaniem projektu i wpisaniem go do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag i/lub opinii w terminie do dnia 31 lipca 2016 r., również na adres poczty elektronicznej: marta.modzelewska@mr.gov.pl

 

publishfrompuste2016-06-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna
2016-06-28 22:24:55  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-06-28 22:26:15  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Zgodnie z &bdquo;Wytycznymi do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego&rdquo;, o kt&oacute;rych mowa w &sect; 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. &ndash; Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. z 2013 r., poz. 979, z 2015 r. poz. 1063 oraz z 2016 r. poz. 494), przekazujemy do prekonsultacji opracowany przez Ministerstwo Rozwoju &bdquo;Zarys koncepcji Prostej Sp&oacute;łki Akcyjnej (PSA)&quot; - w wersji opisowej oraz tabelarycznej.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Celem prekonsultacji jest zebranie uwag i opinii dot. koncepcji Prostej Sp&oacute;łki Akcyjnej przed opracowaniem projektu i wpisaniem go do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministr&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag i/lub opinii w terminie <strong>do dnia 31 lipca 2016 r.</strong>, r&oacute;wnież na adres poczty elektronicznej: <a href="http://marta.modzelewska@mr.gov.pl">marta.modzelewska@mr.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Zgodnie z &bdquo;Wytycznymi do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego&rdquo;, o kt&oacute;rych mowa w &sect; 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. &ndash; Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. z 2013 r., poz. 979, z 2015 r. poz. 1063 oraz z 2016 r. poz. 494), przekazujemy do prekonsultacji opracowany przez Ministerstwo Rozwoju &bdquo;Zarys koncepcji Prostej Sp&oacute;łki Akcyjnej (PSA)&quot; - w wersji opisowej oraz tabelarycznej.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Celem prekonsultacji jest zebranie uwag i opinii dot. koncepcji Prostej Sp&oacute;łki Akcyjnej przed opracowaniem projektu i wpisaniem go do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministr&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag i/lub opinii w terminie <strong>do dnia 31 lipca 2016 r.</strong> na adres poczty elektronicznej: <a href="http://marta.modzelewska@mr.gov.pl">marta.modzelewska@mr.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z „Wytycznymi do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”, o których mowa w § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r., poz. 979, z 2015 r. poz. 1063 oraz z 2016 r. poz. 494), przekazujemy do prekonsultacji opracowany przez Ministerstwo Rozwoju „Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej (PSA)" - w wersji opisowej oraz tabelarycznej.

 

Celem prekonsultacji jest zebranie uwag i opinii dot. koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej przed opracowaniem projektu i wpisaniem go do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag i/lub opinii w terminie do dnia 31 lipca 2016 r., również na adres poczty elektronicznej: marta.modzelewska@mr.gov.pl

 

Zgodnie z „Wytycznymi do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”, o których mowa w § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r., poz. 979, z 2015 r. poz. 1063 oraz z 2016 r. poz. 494), przekazujemy do prekonsultacji opracowany przez Ministerstwo Rozwoju „Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej (PSA)" - w wersji opisowej oraz tabelarycznej.

 

Celem prekonsultacji jest zebranie uwag i opinii dot. koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej przed opracowaniem projektu i wpisaniem go do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag i/lub opinii w terminie do dnia 31 lipca 2016 r. na adres poczty elektronicznej: marta.modzelewska@mr.gov.pl

 

2016-06-28 22:26:15  Magdalena Gawlas

Załączono plik 148044

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste541426
user_idpuste1275105
fobject_idpuste148044
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste57788
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-28 22:26:15  Magdalena Gawlas

Załączono plik 148045

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste541427
user_idpuste1275105
fobject_idpuste148045
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste57788
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-28 22:26:15  Magdalena Gawlas

Załączono plik 148046

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste541428
user_idpuste1275105
fobject_idpuste148046
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste57788
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-28 22:26:15  Magdalena Gawlas

Załączono plik 148047

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste541429
user_idpuste1275105
fobject_idpuste148047
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste57788
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-28 22:26:15  Magdalena Gawlas

Załączono plik 148048

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste541430
user_idpuste1275105
fobject_idpuste148048
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste57788
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się