Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-11-07 13:31:04  norbertgulinski norbertgulinski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="width: 100%;"> <a href="http://mr.bip.gov.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html">Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień</a></p> <p style="width: 100%;"> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/profil-nabywcy/profil-nabywcy.html">Profil nabywcy</a></p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="width: 100%;"> <a href="http://mr.bip.gov.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html">Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień</a></p> <p style="width: 100%;"> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/profil-nabywcy/profil-nabywcy.html">Profil nabywcy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/dialog-techniczny/dialog-techniczny.html">Dialog techniczny</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Profil nabywcy

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Profil nabywcy

 

Dialog techniczny

2016-06-30 12:20:45  Magdalena Gawlas

Pole category_id zmieniło wartość z '14311' na '14307'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1431114307
2017-01-23 15:44:03  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-o-przetargach-nato/">Informacja o przetargach NATO</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/przetargi-nato/">Przetargi NATO</a><br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="width: 100%;"> <a href="http://mr.bip.gov.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html">Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-o-przetargach-nato/">Informacja o przetargach NATO</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/przetargi-nato/">Przetargi NATO</a><br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Informacja o przetargach NATO

 

Przetargi NATO

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Informacja o przetargach NATO

 

Przetargi NATO

 

2018-03-20 15:57:26  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="width: 100%;"> <a href="http://mr.bip.gov.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html">Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-o-przetargach-nato/">Informacja o przetargach NATO</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/przetargi-nato/">Przetargi NATO</a><br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p style="width: 100%;"> <a href="http://mr.bip.gov.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html">Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień</a></p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> Profil nabywcy</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Informacja o przetargach NATO

 

Przetargi NATO

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Zamówienia publiczne

Rozeznania rynku

Profil nabywcy

2018-03-20 15:58:33  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p style="width: 100%;"> <a href="http://mr.bip.gov.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html">Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień</a></p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> Profil nabywcy</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p style="width: 100%;"> <a href="http://mr.bip.gov.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html">Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień</a></p> <p style="width: 100%;"> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Profil nabywcy</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Zamówienia publiczne

Rozeznania rynku

Profil nabywcy

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

Plan postępowań o udzielenie zamówień

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Profil nabywcy

2018-03-20 16:00:18  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p style="width: 100%;"> <a href="http://mr.bip.gov.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html">Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień</a></p> <p style="width: 100%;"> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Profil nabywcy</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="width: 100%;"> <a href="http://mr.bip.gov.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html">Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień</a></p> <p style="width: 100%;"> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Profil nabywcy</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

Plan postępowań o udzielenie zamówień

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Profil nabywcy

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Profil nabywcy

2018-03-22 11:36:40  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="width: 100%;"> <a href="http://mr.bip.gov.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html">Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień</a></p> <p style="width: 100%;"> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Profil nabywcy</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="width: 100%;"> <a href="http://mr.bip.gov.pl/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html">Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień</a></p> <p style="width: 100%;"> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/profil-nabywcy/profil-nabywcy.html">Profil nabywcy</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Profil nabywcy

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Profil nabywcy

2016-06-30 12:20:14  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zam&oacute;wienia publiczne</p> <p> &nbsp;</p> <p> Rozeznania rynku</p> <p> &nbsp;</p> <p> Informacja o przetargach NATO</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przetargi NATO<br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zam&oacute;wień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/search/publiccontracts/">Zam&oacute;wienia publiczne</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/rozeznania-rynku/">Rozeznania rynku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-o-przetargach-nato/">Informacja o przetargach NATO</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/przetargi-nato/">Przetargi NATO</a><br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Informacja o przetargach NATO

 

Przetargi NATO

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Informacja o przetargach NATO

 

Przetargi NATO

 

2016-06-30 12:18:05  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 58107 o nazwie 'Informacja o zamówieniach publicznych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste58107
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteInformacja o zamówieniach publicznych
category_idpuste14311
language_idpuste1
shortpusteZapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych.
fullpuste

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamówień publicznych. W dziale tym prezentujemy Państwu:

 

Zamówienia publiczne

 

Rozeznania rynku

 

Informacja o przetargach NATO

 

Przetargi NATO

 

publishfrompuste2016-06-30 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-zamowieniach-publicznych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się