Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-04 10:13:32  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 58361 o nazwie 'Prawo'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste58361
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepustePrawo
category_idpuste11304
language_idpuste1
shortpusteZapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Prawo
fullpuste

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Dziennik Urzędowy

 

Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji

 

Działalność lobbingowa

 

publishfrompuste2016-07-04 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprawo
2016-07-04 10:18:57  Magdalena Gawlas

Pole category_id zmieniło wartość z '11304' na '14370'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1130414370
2016-07-04 10:20:33  Magdalena Gawlas

Pole category_id zmieniło wartość z '14370' na '11304'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1437011304
2016-07-04 10:21:10  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Prawo' na 'Prawo prezentacja'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePrawoPrawo prezentacja
2016-07-04 10:22:14  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-07-04 10:23:24  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Prawo prezentacja' na 'Prawo '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePrawo prezentacjaPrawo
2016-07-04 10:25:51  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Prawo ' na 'Dział prawo'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <br /> Informacje wprowadzające</p> <p> &nbsp;</p> <p> Prekonsultacje</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wykaz prac legislacyjnych</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty zarządzeń</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dziennik Urzędowy</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł ds. Oceny Skutk&oacute;w Regulacji</p> <p> &nbsp;</p> <p> Działalność lobbingowa<br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <br /> Informacje wprowadzające</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wykaz prac legislacyjnych</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty zarządzeń</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dziennik Urzędowy</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł ds. Oceny Skutk&oacute;w Regulacji</p> <p> &nbsp;</p> <p> Działalność lobbingowa<br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePrawo Dział prawo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Dziennik Urzędowy

 

Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji

 

Działalność lobbingowa

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Dziennik Urzędowy

 

Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji

 

Działalność lobbingowa

 

2016-07-04 10:29:14  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Dział prawo' na 'Prawo'

Pole category_id zmieniło wartość z '11304' na '14370'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameDział prawoPrawo
category_id1130414370
2016-07-04 10:30:07  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Prawo' na 'Prawo dział'

Pole category_id zmieniło wartość z '14370' na '11304'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePrawoPrawo dział
category_id1437011304
10  2016-07-04 10:32:14  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2016-07-04 10:37:12  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <br /> Informacje wprowadzające</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wykaz prac legislacyjnych</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty zarządzeń</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dziennik Urzędowy</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł ds. Oceny Skutk&oacute;w Regulacji</p> <p> &nbsp;</p> <p> Działalność lobbingowa<br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <br /> Informacje wprowadzające</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> </p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> </p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/zespol-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji/zespol-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji.html">Zesp&oacute;ł ds. Oceny Skutk&oacute;w Regulacji</a></p> <p> </p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Dziennik Urzędowy

 

Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji

 

Działalność lobbingowa

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

Projekty zarządzeń

 

Dziennik Urzędowy

Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji

Działalność lobbingowa

 

12  2016-07-04 10:38:16  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <br /> Informacje wprowadzające</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> </p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> </p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/zespol-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji/zespol-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji.html">Zesp&oacute;ł ds. Oceny Skutk&oacute;w Regulacji</a></p> <p> </p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <br /> Informacje wprowadzające</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/zespol-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji/zespol-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji.html">Zesp&oacute;ł ds. Oceny Skutk&oacute;w Regulacji</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

Projekty zarządzeń

 

Dziennik Urzędowy

Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji

Działalność lobbingowa

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Dziennik Urzędowy

 

Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji

 

Działalność lobbingowa

 

13  2016-07-04 10:43:12  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Prawo dział' na 'Prawo '

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <br /> Informacje wprowadzające</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/zespol-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji/zespol-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji.html">Zesp&oacute;ł ds. Oceny Skutk&oacute;w Regulacji</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/zespol-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji/zespol-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji.html">Zesp&oacute;ł ds. Oceny Skutk&oacute;w Regulacji</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePrawo działPrawo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Dziennik Urzędowy

 

Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji

 

Działalność lobbingowa

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Dziennik Urzędowy

 

Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji

 

Działalność lobbingowa

 

14  2016-07-12 11:27:36  Jacek Dworzycki

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/zespol-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji/zespol-do-spraw-oceny-skutkow-regulacji.html">Zesp&oacute;ł ds. Oceny Skutk&oacute;w Regulacji</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Dziennik Urzędowy

 

Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji

 

Działalność lobbingowa

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Dziennik Urzędowy

 

Działalność lobbingowa

 

15  2016-09-21 14:56:59  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw-gospodarka.html">Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-gospodarka.html">Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-uchwal/projekt-programu-wspolpracy-transgranicznej-polska-rosja-2014-20.html">Projekty uchwał</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Dziennik Urzędowy

 

Działalność lobbingowa

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Projekty uchwał

 

Dziennik Urzędowy

 

Działalność lobbingowa

 

16  2016-09-21 21:38:30  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw-gospodarka.html">Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-gospodarka.html">Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-uchwal/projekt-programu-wspolpracy-transgranicznej-polska-rosja-2014-20.html">Projekty uchwał</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw-gospodarka.html">Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-gospodarka.html">Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow.html">Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-uchwal/projekt-programu-wspolpracy-transgranicznej-polska-rosja-2014-20.html">Projekty uchwał</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Projekty uchwał

 

Dziennik Urzędowy

 

Działalność lobbingowa

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:Informacje wprowadzające

 

Prekonsultacje

 

Wykaz prac legislacyjnych

 

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

 

Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju

 

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

 

Projekty zarządzeń

 

Projekty uchwał

 

Dziennik Urzędowy

 

Działalność lobbingowa

 

17  2016-10-13 10:55:33  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw-gospodarka.html">Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-gospodarka.html">Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow.html">Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-uchwal/projekt-programu-wspolpracy-transgranicznej-polska-rosja-2014-20.html">Projekty uchwał</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw-gospodarka.html">Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-gospodarka.html">Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow.html">Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń i uchwał</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
18  2016-10-13 10:56:39  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw-gospodarka.html">Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-gospodarka.html">Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow.html">Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen/">Projekty zarządzeń i uchwał</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw-gospodarka.html">Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-gospodarka.html">Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow.html">Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/">Projekty zarządzeń i uchwał</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
19  2019-01-08 15:47:03  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw-gospodarka.html">Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-gospodarka.html">Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow.html">Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/">Projekty zarządzeń i uchwał</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a><br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw-gospodarka.html">Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-gospodarka.html">Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow.html">Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/">Projekty zarządzeń i uchwał</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Sprawozdawczość z ponownego wykorzystania środk&oacute;w wsparcia zwrotnego<br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
20  2019-01-08 15:47:49  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw-gospodarka.html">Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-gospodarka.html">Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow.html">Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/">Projekty zarządzeń i uchwał</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Sprawozdawczość z ponownego wykorzystania środk&oacute;w wsparcia zwrotnego<br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa. W dziale tym prezentujemy Państwu:</p> <p> <br /> <a href="http://mr.bip.gov.pl/informacje-wprowadzajace/projekty-aktow-prawnych.html"><br /> Informacje wprowadzające</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html">Prekonsultacje</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html">Wykaz prac legislacyjnych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw-gospodarka.html">Projekty ustaw i założeń projekt&oacute;w ustaw</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-gospodarka.html">Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow/projekty-rozporzadzen-rady-ministrow-i-prezesa-rady-ministrow.html">Projekty rozporządzeń Rady Ministr&oacute;w i Prezesa Rady Ministr&oacute;w</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/">Projekty zarządzeń i uchwał</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/">Dziennik Urzędowy</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa.html">Działalność lobbingowa</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://miir.bip.gov.pl/sprawozdawczosc-z-ponownego-wykorzystania-srodkow-wsparcia-zwrotnego/sprawozdawczosc-z-ponownego-wykorzystania-srodkow-wsparcia-zwrotnego.html">Sprawozdawczość z ponownego wykorzystania środk&oacute;w wsparcia zwrotnego</a><br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się