Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-04 14:50:21  magdalenagawlas magdalenagawlas

Utworzono artykuł 58437 o nazwie 'Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste58437
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteWarunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
category_idpuste14382
language_idpuste1
shortpusteWarunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Ministerstwie Rozwoju
fullpuste

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 

Informacje ze strony internetowej  oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rozwoju;
2. należy podać datę pozyskania informacji;
3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy  oraz art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.Ministerstwo Rozwoju nie zawierało umów o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

 

 

publishfrompuste2016-07-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustewarunki-ponownego-wykorzystywania-informacji-sektora-publicznego
2016-07-04 15:25:20  magdalenagawlas magdalenagawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Informacje ze <a href="http://www.mr.gov.pl">strony internetowej</a>&nbsp; oraz z <a href="http://www.bip.mr.gov.pl">Biuletynu Informacji Publicznej</a> Ministerstwa Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:</strong></p> <p> <br /> <br /> 1. należy poinformować o źr&oacute;dle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rozwoju;<br /> 2. należy podać datę pozyskania informacji;<br /> 3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.</p> <p> <br /> <br /> Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.</p> <p> <br /> <br /> Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy&nbsp; oraz art. 127 &sect; 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. &ndash; Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwr&oacute;cić się do Ministra Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.</p> <p> <br /> <br /> Ministerstwo Rozwoju nie zawierało um&oacute;w o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.<br /> <br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Informacje ze <a href="http://www.mr.gov.pl">strony internetowej</a>&nbsp; oraz z <a href="http://mr.bip.gov.pl/">Biuletynu Informacji Publicznej</a> Ministerstwa Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:</p> <p> <br /> <br /> 1. należy poinformować o źr&oacute;dle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rozwoju;<br /> 2. należy podać datę pozyskania informacji;<br /> 3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.</p> <p> <br /> <br /> Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.</p> <p> <br /> <br /> Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy&nbsp; oraz art. 127 &sect; 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. &ndash; Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwr&oacute;cić się do Ministra Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.</p> <p> <br /> <br /> Ministerstwo Rozwoju nie zawierało um&oacute;w o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.<br /> <br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 

Informacje ze strony internetowej  oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rozwoju;
2. należy podać datę pozyskania informacji;
3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy  oraz art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.Ministerstwo Rozwoju nie zawierało umów o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

 

 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 

Informacje ze strony internetowej  oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rozwoju;
2. należy podać datę pozyskania informacji;
3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy  oraz art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.Ministerstwo Rozwoju nie zawierało umów o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

 

 

2018-10-19 11:02:13  magdalenagawlas magdalenagawlas

Pole short zmieniło wartość z 'Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Ministerstwie Rozwoju' na 'Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Informacje ze <a href="http://www.mr.gov.pl">strony internetowej</a>&nbsp; oraz z <a href="http://mr.bip.gov.pl/">Biuletynu Informacji Publicznej</a> Ministerstwa Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:</p> <p> <br /> <br /> 1. należy poinformować o źr&oacute;dle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rozwoju;<br /> 2. należy podać datę pozyskania informacji;<br /> 3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.</p> <p> <br /> <br /> Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.</p> <p> <br /> <br /> Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy&nbsp; oraz art. 127 &sect; 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. &ndash; Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwr&oacute;cić się do Ministra Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.</p> <p> <br /> <br /> Ministerstwo Rozwoju nie zawierało um&oacute;w o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.<br /> <br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.</p> <p> Informacje ze <a href="http://www.mr.gov.pl">strony internetowej</a>&nbsp; oraz z <a href="http://mr.bip.gov.pl/">Biuletynu Informacji Publicznej</a> Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:</p> <ol> <li> należy poinformować o źr&oacute;dle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;</li> <li> należy podać datę pozyskania informacji;</li> <li> należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.</li> <li> Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy&nbsp; oraz art. 127 &sect; 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. &ndash; Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.&nbsp; z&nbsp; 2017&nbsp; r.&nbsp; poz. 1257) oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwr&oacute;cić się do Ministra Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.</li> <li> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie zawierało um&oacute;w o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWarunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Ministerstwie RozwojuWarunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
full

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 

Informacje ze strony internetowej  oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rozwoju;
2. należy podać datę pozyskania informacji;
3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy  oraz art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.Ministerstwo Rozwoju nie zawierało umów o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

 

 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Informacje ze strony internetowej  oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:

 1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;
 2. należy podać datę pozyskania informacji;
 3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.

 

 • Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.
 • Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy  oraz art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2017  r.  poz. 1257) oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie zawierało umów o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.
2018-10-19 11:06:28  magdalenagawlas magdalenagawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.</p> <p> Informacje ze <a href="http://www.mr.gov.pl">strony internetowej</a>&nbsp; oraz z <a href="http://mr.bip.gov.pl/">Biuletynu Informacji Publicznej</a> Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:</p> <ol> <li> należy poinformować o źr&oacute;dle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;</li> <li> należy podać datę pozyskania informacji;</li> <li> należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.</li> <li> Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy&nbsp; oraz art. 127 &sect; 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. &ndash; Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.&nbsp; z&nbsp; 2017&nbsp; r.&nbsp; poz. 1257) oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwr&oacute;cić się do Ministra Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.</li> <li> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie zawierało um&oacute;w o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.</li> </ul> ' na '<p> Zgodnie z art. 1 <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000352">ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego</a> (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243, 1669) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.</p> <p> Informacje ze <a href="http://www.mr.gov.pl">strony internetowej</a>&nbsp; oraz z <a href="http://mr.bip.gov.pl/">Biuletynu Informacji Publicznej</a> Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:</p> <ol> <li> należy poinformować o źr&oacute;dle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;</li> <li> należy podać datę pozyskania informacji;</li> <li> należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.</li> <li> Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy oraz art. 127 &sect; 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. &ndash; Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.&nbsp; z&nbsp; 2017&nbsp; r.&nbsp; poz. 1257) oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwr&oacute;cić się do Ministra Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.</li> <li> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie zawierało um&oacute;w o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Informacje ze strony internetowej  oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:

 1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;
 2. należy podać datę pozyskania informacji;
 3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.

 

 • Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.
 • Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy  oraz art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2017  r.  poz. 1257) oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie zawierało umów o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243, 1669) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Informacje ze strony internetowej  oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:

 1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;
 2. należy podać datę pozyskania informacji;
 3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.

 

 • Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.
 • Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy oraz art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2017  r.  poz. 1257) oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie zawierało umów o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się