Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-07 11:54:06  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 58759 o nazwie 'Strony internetowe MR'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste58759
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteStrony internetowe MR
category_idpuste14471
language_idpuste1
shortpusteStrony internetowe Ministerstwa Rozwoju
fullpuste

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 

a) Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,

 

b) strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.mr.gov.pl,

 

c) platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,

 

d) portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

 

e) serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,

 

f) serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,

 

g) serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,

 

h) serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,

 

i) serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,

 

j) serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,

 

k) serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,

 

l) Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,

 

m) serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,

 

n) serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,

 

o) serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,

 

p) serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,

 

q) serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,

 

r) serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,

 

s) serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,

 

t) serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,

 

u) serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,

 

v) serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,

 

w) serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl,

 

x) serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl,

 

y) Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,

 

z) zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,

 

aa) serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,

 

bb) profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/,

 

cc) profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,

 

dd) profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,

 

ee) profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,

 

ff) profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,

 

gg) kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,

 

hh) kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,

 

ii) profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.

publishfrompuste2016-07-07 00:00:00
_activepuste1
slugpustestrony-internetowe-mr
2016-07-22 09:24:55  Jacek Dworzycki

Pole full zmieniło wartość z '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:</p> <p> &nbsp;</p> <p> a) Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://mr.bip.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> b) strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.mr.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> c) platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> d) portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> e) serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> f) serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> g) serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> h) serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> i) serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> j) serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> k) serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> l) Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> m) serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> n) serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> o) serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> p) serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> q) serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> r) serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> s) serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> t) serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> u) serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> v) serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> w) serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> x) serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> y) Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem <a href="http://www.trade.gov.pl/">www.trade.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> z) zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> aa) serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem <a href="http://www.biznes.gov.pl/">www.biznes.gov.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> bb) profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> cc) profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> dd) profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> ee) profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> ff) profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MR_GOV_PL">https://twitter.com/MR_GOV_PL</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> gg) kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> hh) kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> ii) profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</p> ' na '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://mr.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.mr.gov.pl</a>,</li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem <a href="http://www.trade.gov.pl/">www.trade.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem <a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem <a href="http://nowaszansa.gov.pl/pl">nowaszansa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem <a href="http://konsultacje.gov.pl/">konsultacje.gov.pl</a>,</li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju</a>,</li> <li> serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem <a href="http://www.biznes.gov.pl/">www.biznes.gov.pl</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/</a>,</li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MR_GOV_PL">https://twitter.com/MR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 

a) Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,

 

b) strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.mr.gov.pl,

 

c) platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,

 

d) portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

 

e) serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,

 

f) serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,

 

g) serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,

 

h) serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,

 

i) serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,

 

j) serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,

 

k) serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,

 

l) Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,

 

m) serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,

 

n) serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,

 

o) serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,

 

p) serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,

 

q) serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,

 

r) serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,

 

s) serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,

 

t) serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,

 

u) serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,

 

v) serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,

 

w) serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl,

 

x) serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl,

 

y) Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,

 

z) zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,

 

aa) serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,

 

bb) profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/,

 

cc) profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,

 

dd) profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,

 

ee) profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,

 

ff) profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,

 

gg) kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,

 

hh) kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,

 

ii) profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.mr.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 24. serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 25. Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,
 26. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 27. serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem nowaszansa.gov.pl,
 28. serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem konsultacje.gov.pl,
 29. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,
 30. serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,
 31. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/,
 32. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 33. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 34. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 35. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,
 36. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 37. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 38. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.
2016-07-27 11:50:28  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://mr.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.mr.gov.pl</a>,</li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem <a href="http://www.trade.gov.pl/">www.trade.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem <a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem <a href="http://nowaszansa.gov.pl/pl">nowaszansa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem <a href="http://konsultacje.gov.pl/">konsultacje.gov.pl</a>,</li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju</a>,</li> <li> serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem <a href="http://www.biznes.gov.pl/">www.biznes.gov.pl</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/</a>,</li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MR_GOV_PL">https://twitter.com/MR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</li> </ol> ' na '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://mr.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.mr.gov.pl</a>,</li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem <a href="http://www.trade.gov.pl/">www.trade.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem <a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem <a href="http://nowaszansa.gov.pl/pl">nowaszansa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem <a href="http://konsultacje.gov.pl/">konsultacje.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/</a></li> <li> serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem <a href="https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/">https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/</a></li> <li> Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://europasrodkowa.gov.pl/.">https://europasrodkowa.gov.pl/</a></li> <li> wyszukiwarka projekt&oacute;w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem <a href="http://www.projekty.poig.gov.pl/">http://www.projekty.poig.gov.pl/</a></li> <li> strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem <a href="http://www.smart.gov.pl/">http://www.smart.gov.pl/</a></li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju</a>,</li> <li> serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem <a href="http://www.biznes.gov.pl/">www.biznes.gov.pl</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/</a>,</li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MR_GOV_PL">https://twitter.com/MR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.mr.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 24. serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 25. Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,
 26. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 27. serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem nowaszansa.gov.pl,
 28. serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem konsultacje.gov.pl,
 29. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,
 30. serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,
 31. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/,
 32. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 33. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 34. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 35. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,
 36. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 37. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 38. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.mr.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 24. serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 25. Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,
 26. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 27. serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem nowaszansa.gov.pl,
 28. serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem konsultacje.gov.pl,
 29. serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 30. serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
 31. Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/
 32. wyszukiwarka projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem http://www.projekty.poig.gov.pl/
 33. strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem http://www.smart.gov.pl/
 34. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,
 35. serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,
 36. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/,
 37. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 38. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 39. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 40. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,
 41. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 42. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 43. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.
2016-07-27 15:55:11  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://mr.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.mr.gov.pl</a>,</li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem <a href="http://www.trade.gov.pl/">www.trade.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem <a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem <a href="http://nowaszansa.gov.pl/pl">nowaszansa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem <a href="http://konsultacje.gov.pl/">konsultacje.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/</a></li> <li> serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem <a href="https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/">https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/</a></li> <li> Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://europasrodkowa.gov.pl/.">https://europasrodkowa.gov.pl/</a></li> <li> wyszukiwarka projekt&oacute;w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem <a href="http://www.projekty.poig.gov.pl/">http://www.projekty.poig.gov.pl/</a></li> <li> strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem <a href="http://www.smart.gov.pl/">http://www.smart.gov.pl/</a></li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju</a>,</li> <li> serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem <a href="http://www.biznes.gov.pl/">www.biznes.gov.pl</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/</a>,</li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MR_GOV_PL">https://twitter.com/MR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</li> </ol> ' na '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://mr.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.mr.gov.pl</a>,</li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem <a href="http://www.trade.gov.pl/">www.trade.gov.pl</a>,</li> <li> platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrob&oacute;w zawierających azbest, dostępna pod adresem <a href="http://www.bazaazbestowa.gov.pl/">bazaazbestowa.gov.pl </a></li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem <a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem <a href="http://nowaszansa.gov.pl/pl">nowaszansa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem <a href="http://konsultacje.gov.pl/">konsultacje.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/</a></li> <li> serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem <a href="https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/">https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/</a></li> <li> Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://europasrodkowa.gov.pl/.">https://europasrodkowa.gov.pl/</a></li> <li> wyszukiwarka projekt&oacute;w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem <a href="http://www.projekty.poig.gov.pl/">http://www.projekty.poig.gov.pl/</a></li> <li> strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem <a href="http://www.smart.gov.pl/">http://www.smart.gov.pl/</a></li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju</a>,</li> <li> serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem <a href="http://www.biznes.gov.pl/">www.biznes.gov.pl</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/</a>,</li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MR_GOV_PL">https://twitter.com/MR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.mr.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 24. serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 25. Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,
 26. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 27. serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem nowaszansa.gov.pl,
 28. serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem konsultacje.gov.pl,
 29. serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 30. serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
 31. Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/
 32. wyszukiwarka projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem http://www.projekty.poig.gov.pl/
 33. strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem http://www.smart.gov.pl/
 34. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,
 35. serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,
 36. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/,
 37. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 38. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 39. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 40. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,
 41. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 42. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 43. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.mr.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 24. serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 25. Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,
 26. platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dostępna pod adresem bazaazbestowa.gov.pl
 27. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 28. serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem nowaszansa.gov.pl,
 29. serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem konsultacje.gov.pl,
 30. serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 31. serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
 32. Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/
 33. wyszukiwarka projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem http://www.projekty.poig.gov.pl/
 34. strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem http://www.smart.gov.pl/
 35. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,
 36. serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,
 37. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/,
 38. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 39. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 40. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 41. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,
 42. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 43. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 44. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.
2016-11-10 12:08:58  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://mr.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.mr.gov.pl</a>,</li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem <a href="http://www.trade.gov.pl/">www.trade.gov.pl</a>,</li> <li> platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrob&oacute;w zawierających azbest, dostępna pod adresem <a href="http://www.bazaazbestowa.gov.pl/">bazaazbestowa.gov.pl </a></li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem <a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem <a href="http://nowaszansa.gov.pl/pl">nowaszansa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem <a href="http://konsultacje.gov.pl/">konsultacje.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/</a></li> <li> serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem <a href="https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/">https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/</a></li> <li> Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://europasrodkowa.gov.pl/.">https://europasrodkowa.gov.pl/</a></li> <li> wyszukiwarka projekt&oacute;w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem <a href="http://www.projekty.poig.gov.pl/">http://www.projekty.poig.gov.pl/</a></li> <li> strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem <a href="http://www.smart.gov.pl/">http://www.smart.gov.pl/</a></li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju</a>,</li> <li> serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem <a href="http://www.biznes.gov.pl/">www.biznes.gov.pl</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/</a>,</li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MR_GOV_PL">https://twitter.com/MR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</li> </ol> ' na '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://mr.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.mr.gov.pl</a>,</li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem <a href="http://www.trade.gov.pl/">www.trade.gov.pl</a>,</li> <li> platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrob&oacute;w zawierających azbest, dostępna pod adresem <a href="http://www.bazaazbestowa.gov.pl/">bazaazbestowa.gov.pl </a></li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem <a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem <a href="http://nowaszansa.gov.pl/pl">nowaszansa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem <a href="http://konsultacje.gov.pl/">konsultacje.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/</a></li> <li> serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem <a href="https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/">https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/</a></li> <li> Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://europasrodkowa.gov.pl/.">https://europasrodkowa.gov.pl/</a></li> <li> wyszukiwarka projekt&oacute;w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem <a href="http://www.projekty.poig.gov.pl/">http://www.projekty.poig.gov.pl/</a></li> <li> strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem <a href="http://www.smart.gov.pl/">http://www.smart.gov.pl/</a></li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju</a>,</li> <li> serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem <a href="http://www.biznes.gov.pl/">www.biznes.gov.pl</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/</a>,</li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MR_GOV_PL">https://twitter.com/MR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.mr.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 24. serwis intranetowy Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem https://baza.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 25. Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,
 26. platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dostępna pod adresem bazaazbestowa.gov.pl
 27. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 28. serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem nowaszansa.gov.pl,
 29. serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem konsultacje.gov.pl,
 30. serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 31. serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
 32. Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/
 33. wyszukiwarka projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem http://www.projekty.poig.gov.pl/
 34. strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem http://www.smart.gov.pl/
 35. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,
 36. serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,
 37. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/,
 38. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 39. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 40. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 41. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,
 42. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 43. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 44. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.mr.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,
 24. platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dostępna pod adresem bazaazbestowa.gov.pl
 25. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 26. serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem nowaszansa.gov.pl,
 27. serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem konsultacje.gov.pl,
 28. serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 29. serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
 30. Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/
 31. wyszukiwarka projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem http://www.projekty.poig.gov.pl/
 32. strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem http://www.smart.gov.pl/
 33. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,
 34. serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,
 35. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/,
 36. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 37. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 38. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 39. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,
 40. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 41. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 42. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.
2018-02-19 15:53:42  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Strony internetowe MR' na 'Strony internetowe '

Pole short zmieniło wartość z 'Strony internetowe Ministerstwa Rozwoju' na 'Strony internetowe '

Pole full zmieniło wartość z '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://mr.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.mr.gov.pl</a>,</li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem <a href="http://www.trade.gov.pl/">www.trade.gov.pl</a>,</li> <li> platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrob&oacute;w zawierających azbest, dostępna pod adresem <a href="http://www.bazaazbestowa.gov.pl/">bazaazbestowa.gov.pl </a></li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem <a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem <a href="http://nowaszansa.gov.pl/pl">nowaszansa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem <a href="http://konsultacje.gov.pl/">konsultacje.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/</a></li> <li> serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem <a href="https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/">https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/</a></li> <li> Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://europasrodkowa.gov.pl/.">https://europasrodkowa.gov.pl/</a></li> <li> wyszukiwarka projekt&oacute;w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem <a href="http://www.projekty.poig.gov.pl/">http://www.projekty.poig.gov.pl/</a></li> <li> strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem <a href="http://www.smart.gov.pl/">http://www.smart.gov.pl/</a></li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju</a>,</li> <li> serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem <a href="http://www.biznes.gov.pl/">www.biznes.gov.pl</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/</a>,</li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MR_GOV_PL">https://twitter.com/MR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</li> </ol> ' na '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://mr.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.miir.gov.pl</a>,</li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem <a href="http://www.trade.gov.pl/">www.trade.gov.pl</a>,</li> <li> platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrob&oacute;w zawierających azbest, dostępna pod adresem <a href="http://www.bazaazbestowa.gov.pl/">bazaazbestowa.gov.pl </a></li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem <a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem <a href="http://nowaszansa.gov.pl/pl">nowaszansa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem <a href="http://konsultacje.gov.pl/">konsultacje.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/</a></li> <li> serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem <a href="https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/">https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/</a></li> <li> Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://europasrodkowa.gov.pl/.">https://europasrodkowa.gov.pl/</a></li> <li> wyszukiwarka projekt&oacute;w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem <a href="http://www.projekty.poig.gov.pl/">http://www.projekty.poig.gov.pl/</a></li> <li> strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem <a href="http://www.smart.gov.pl/">http://www.smart.gov.pl/</a></li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju</a>,</li> <li> serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem <a href="http://www.biznes.gov.pl/">www.biznes.gov.pl</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/</a></li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MR_GOV_PL">https://twitter.com/MR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameStrony internetowe MRStrony internetowe
shortStrony internetowe Ministerstwa RozwojuStrony internetowe
full

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.mr.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,
 24. platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dostępna pod adresem bazaazbestowa.gov.pl
 25. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 26. serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem nowaszansa.gov.pl,
 27. serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem konsultacje.gov.pl,
 28. serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 29. serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
 30. Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/
 31. wyszukiwarka projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem http://www.projekty.poig.gov.pl/
 32. strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem http://www.smart.gov.pl/
 33. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,
 34. serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,
 35. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/,
 36. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 37. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 38. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 39. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,
 40. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 41. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 42. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.miir.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,
 24. platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dostępna pod adresem bazaazbestowa.gov.pl
 25. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 26. serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem nowaszansa.gov.pl,
 27. serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem konsultacje.gov.pl,
 28. serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 29. serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
 30. Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/
 31. wyszukiwarka projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem http://www.projekty.poig.gov.pl/
 32. strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem http://www.smart.gov.pl/
 33. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,
 34. serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,
 35. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/
 36. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 37. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 38. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 39. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,
 40. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 41. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 42. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.
2018-07-24 12:46:21  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://mr.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.miir.gov.pl</a>,</li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem <a href="http://www.trade.gov.pl/">www.trade.gov.pl</a>,</li> <li> platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrob&oacute;w zawierających azbest, dostępna pod adresem <a href="http://www.bazaazbestowa.gov.pl/">bazaazbestowa.gov.pl </a></li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem <a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem <a href="http://nowaszansa.gov.pl/pl">nowaszansa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem <a href="http://konsultacje.gov.pl/">konsultacje.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/</a></li> <li> serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem <a href="https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/">https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/</a></li> <li> Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://europasrodkowa.gov.pl/.">https://europasrodkowa.gov.pl/</a></li> <li> wyszukiwarka projekt&oacute;w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem <a href="http://www.projekty.poig.gov.pl/">http://www.projekty.poig.gov.pl/</a></li> <li> strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem <a href="http://www.smart.gov.pl/">http://www.smart.gov.pl/</a></li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju</a>,</li> <li> serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem <a href="http://www.biznes.gov.pl/">www.biznes.gov.pl</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/</a></li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MR_GOV_PL">https://twitter.com/MR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</li> </ol> ' na '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://miir.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.miir.gov.pl</a>,</li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem <a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/</a></li> <li> serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem <a href="https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/">https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/</a></li> <li> Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://europasrodkowa.gov.pl/.">https://europasrodkowa.gov.pl/</a></li> <li> wyszukiwarka projekt&oacute;w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem <a href="http://www.projekty.poig.gov.pl/">http://www.projekty.poig.gov.pl/</a></li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/organization/ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/organization/ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/</a></li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MIR_GOV_PL">https://twitter.com/MIR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.miir.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,
 24. platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dostępna pod adresem bazaazbestowa.gov.pl
 25. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 26. serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem nowaszansa.gov.pl,
 27. serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem konsultacje.gov.pl,
 28. serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 29. serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
 30. Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/
 31. wyszukiwarka projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem http://www.projekty.poig.gov.pl/
 32. strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem http://www.smart.gov.pl/
 33. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,
 34. serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,
 35. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/
 36. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 37. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 38. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 39. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,
 40. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 41. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 42. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.

Serwisy internetowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://miir.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.miir.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 24. serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 25. serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
 26. Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/
 27. wyszukiwarka projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem http://www.projekty.poig.gov.pl/
 28. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/organization/ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju,
 29. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/
 30. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 31. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 32. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 33. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MIR_GOV_PL,
 34. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 35. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 36. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.
2019-11-13 11:20:47  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem <a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://miir.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem <a href="http://www.mr.gov.pl/">www.miir.gov.pl</a>,</li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem <a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem <a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem <a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/</a></li> <li> serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem <a href="https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/">https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/</a></li> <li> Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem <a href="https://europasrodkowa.gov.pl/.">https://europasrodkowa.gov.pl/</a></li> <li> wyszukiwarka projekt&oacute;w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem <a href="http://www.projekty.poig.gov.pl/">http://www.projekty.poig.gov.pl/</a></li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem <a href="https://danepubliczne.gov.pl/organization/ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju">https://danepubliczne.gov.pl/organization/ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/</a></li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem <a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp; <a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem <a href="https://twitter.com/MIR_GOV_PL">https://twitter.com/MIR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem <a href="https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts">https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts</a>.</li> </ol> ' na '<p> Serwisy internetowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:</p> <ol> <li> Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://mr.bip.gov.pl/">http://miir.bip.gov.pl</a>,</li> <li> strona Ministerstwa, dostępna pod adresem&nbsp;<a href="https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj">https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj</a></li> <li> platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem&nbsp;<a href="http://www.ppp.gov.pl/">www.ppp.gov.pl</a>,</li> <li> portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.pois.gov.pl/">www.pois.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Inteligentny Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.poir.gov.pl/">www.poir.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu&nbsp; Wiedza Edukacja Rozw&oacute;j 2014-2020, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.power.gov.pl/">www.power.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.polskacyfrowa.gov.pl/">www.polskacyfrowa.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.polskawschodnia.gov.pl/">www.polskawschodnia.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.popt.gov.pl/">www.popt.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem&nbsp;<a href="http://www.ewt.gov.pl/">www.ewt.gov.pl</a>,</li> <li> Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.pois.2007-2013.gov.pl/">www.pois.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.poig.2007-2013.gov.pl/">www.poig.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.efs.2007-2013.gov.pl/">www.efs.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Rozw&oacute;j Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/">www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.popt.2007-2013.gov.pl/">www.popt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Program&oacute;w Europejskiej Wsp&oacute;łpracy Terytorialnej&nbsp; 2007-2013, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/">www.ewt.2007-2013.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.ewaluacja.gov.pl/">www.ewaluacja.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.eog.gov.pl/">www.eog.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp&oacute;łpracy, dostępny pod adresem&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.programszwajcarski.gov.pl/">www.programszwajcarski.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://www.mapadotacji.gov.pl/">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Hackathon+, dostępny pod adresem <a href="https://hackathon.miir.gov.pl/">https://hackathon.miir.gov.pl/</a>,</li> <li> serwis 15 lat Polski w Unii Europejskiej, dostępny pod adresem <a href="https://spelnieniamarzen.eu/">https://spelnieniamarzen.eu/</a>,</li> <li> serwis uDOSTĘPniacze&rdquo;, dostępny pod adresem <a href="https://udostepniacze.miir.gov.pl/">https://udostepniacze.miir.gov.pl/</a>,</li> <li> serwis K&oacute;ł Gospodyń Wielskich, dostępny pod adresem https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/,</li> <li> serwis Centr&oacute;w Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="http://caim.gov.pl/index.php/pl/">caim.gov.pl</a>,</li> <li> serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/</a></li> <li> serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/">https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/</a></li> <li> Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="https://europasrodkowa.gov.pl/">https://europasrodkowa.gov.pl/</a></li> <li> zbi&oacute;r danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="https://dane.gov.pl/institution/131,ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju">https://dane.gov.pl/institution/131,ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju</a></li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/">https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/</a></li> <li> profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/eugopl/">https://www.facebook.com/eugopl/</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/FunduszeUE/">https://www.facebook.com/FunduszeUE/</a>,</li> <li> profil &bdquo;I love Polska Wschodnia&rdquo; w serwisie Facebook, dostępny pod adresem&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/polskawschodnia/">https://www.facebook.com/polskawschodnia/</a>,</li> <li> profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="https://twitter.com/MIR_GOV_PL">https://twitter.com/MIR_GOV_PL</a>,</li> <li> kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw">https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw</a>,</li> <li> kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie">https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie</a>,</li> <li> profil Funduszy Europejskich w serwisie Instagram, dostępny pod adresem&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/funduszeeuropejskie/">https://www.instagram.com/funduszeeuropejskie/</a></li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Serwisy internetowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://miir.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.miir.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 24. serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 25. serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
 26. Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/
 27. wyszukiwarka projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem http://www.projekty.poig.gov.pl/
 28. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/organization/ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju,
 29. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/
 30. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 31. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 32. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 33. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MIR_GOV_PL,
 34. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 35. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 36. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.

Serwisy internetowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://miir.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. serwis Hackathon+, dostępny pod adresem https://hackathon.miir.gov.pl/,
 24. serwis 15 lat Polski w Unii Europejskiej, dostępny pod adresem https://spelnieniamarzen.eu/,
 25. serwis uDOSTĘPniacze”, dostępny pod adresem https://udostepniacze.miir.gov.pl/,
 26. serwis Kół Gospodyń Wielskich, dostępny pod adresem https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/,
 27. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 28. serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 29. serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
 30. Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/
 31. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://dane.gov.pl/institution/131,ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju
 32. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/
 33. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 34. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 35. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 36. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MIR_GOV_PL,
 37. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 38. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 39. profil Funduszy Europejskich w serwisie Instagram, dostępny pod adresem https://www.instagram.com/funduszeeuropejskie/

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się