Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-12 08:59:36  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 59060 o nazwie 'Prekonsultacje - Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste59060
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepustePrekonsultacje - Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym
category_idpuste14372
language_idpuste1
shortpustePrzekazujemy do prekonsultacji opracowany przez Ministerstwo Rozwoju zarys koncepcji - Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym.
fullpuste

Przekazujemy do prekonsultacji opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”, zarys koncepcji - Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym.


Celem prekonsultacji jest zebranie uwag i opinii przed opracowaniem projektu legislacyjnego i wpisaniem go do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag lub opinii w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 r. na adres poczty elektronicznej: katarzyna.skrzek@mr.gov.pl

publishfrompuste2016-07-12 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprekonsultacje-umowy-procesowe-w-postepowaniu-cywilnym
2016-07-12 09:00:37  Magdalena Gawlas

Pole category_id zmieniło wartość z '14372' na '14267'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1437214267
2016-07-12 09:00:37  Magdalena Gawlas

Załączono plik 152182

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste555242
user_idpuste1275105
fobject_idpuste152182
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste59060
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-07-12 09:00:37  Magdalena Gawlas

Załączono plik 152184

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste555243
user_idpuste1275105
fobject_idpuste152184
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste59060
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się