Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-29 21:47:28  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 60693 o nazwie 'Zespół do spraw Konstytucji Biznesu '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste60693
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteZespół do spraw Konstytucji Biznesu
category_idpuste14737
language_idpuste1
shortpusteInformacja nt. Zespołu do spraw Konstytucji Biznesu
fullpuste

Zespół do spraw Konstytucji Biznesu powstał na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, mającym zapewnić wsparcie działań w zakresie przygotowania projektu „Konstytucji Biznesu”.


Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 584, z późn. zm.)) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.


Koordynatorem Zespołu jest Pan Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w MR. Funkcję Zastępcy Koordynatora pełni Pan Armen Artwich - Zastępca Dyrektora DDR w MR. Członkami Zespołu są: dr hab. Przemysław Czarnek, dr Przemysław Czernicki, mec. Paweł Gilowski, dr Adam Karczmarek, prof. dr hab. Andrzej Kidyba,  dr Grzegorz Miś, mec. Radosław Potrzeszcz, prof. dr hab. Andrzej Powałowski, prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, dr Adam Szafrański, mec. Urszula Walczak, dr Krzysztof Wąsowski, dr Piotr Zacharczuk.

publishfrompuste2016-07-29 00:00:00
_activepuste1
slugpustezespol-do-spraw-konstytucji-biznesu
2016-07-29 21:48:03  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zesp&oacute;ł do spraw Konstytucji Biznesu powstał na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministr&oacute;w (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, mającym zapewnić wsparcie działań w zakresie przygotowania projektu &bdquo;Konstytucji Biznesu&rdquo;.</p> <p> <br /> Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 584, z p&oacute;źn. zm.)) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.</p> <p> <br /> Koordynatorem Zespołu jest Pan Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w MR. Funkcję Zastępcy Koordynatora pełni Pan Armen Artwich - Zastępca Dyrektora DDR w MR. Członkami Zespołu są: dr hab. Przemysław Czarnek, dr Przemysław Czernicki, mec. Paweł Gilowski, dr Adam Karczmarek, prof. dr hab. Andrzej Kidyba,&nbsp; dr Grzegorz Miś, mec. Radosław Potrzeszcz, prof. dr hab. Andrzej Powałowski, prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, dr Adam Szafrański, mec. Urszula Walczak, dr Krzysztof Wąsowski, dr Piotr Zacharczuk.</p> ' na '<p> Zesp&oacute;ł do spraw Konstytucji Biznesu powstał na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministr&oacute;w (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, mającym zapewnić wsparcie działań w zakresie przygotowania projektu &bdquo;Konstytucji Biznesu&rdquo;.</p> <p> <br /> Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 584, z p&oacute;źn. zm.) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.</p> <p> <br /> Koordynatorem Zespołu jest Pan Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w MR. Funkcję Zastępcy Koordynatora pełni Pan Armen Artwich - Zastępca Dyrektora DDR w MR. Członkami Zespołu są: dr hab. Przemysław Czarnek, dr Przemysław Czernicki, mec. Paweł Gilowski, dr Adam Karczmarek, prof. dr hab. Andrzej Kidyba,&nbsp; dr Grzegorz Miś, mec. Radosław Potrzeszcz, prof. dr hab. Andrzej Powałowski, prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, dr Adam Szafrański, mec. Urszula Walczak, dr Krzysztof Wąsowski, dr Piotr Zacharczuk.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zespół do spraw Konstytucji Biznesu powstał na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, mającym zapewnić wsparcie działań w zakresie przygotowania projektu „Konstytucji Biznesu”.


Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 584, z późn. zm.)) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.


Koordynatorem Zespołu jest Pan Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w MR. Funkcję Zastępcy Koordynatora pełni Pan Armen Artwich - Zastępca Dyrektora DDR w MR. Członkami Zespołu są: dr hab. Przemysław Czarnek, dr Przemysław Czernicki, mec. Paweł Gilowski, dr Adam Karczmarek, prof. dr hab. Andrzej Kidyba,  dr Grzegorz Miś, mec. Radosław Potrzeszcz, prof. dr hab. Andrzej Powałowski, prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, dr Adam Szafrański, mec. Urszula Walczak, dr Krzysztof Wąsowski, dr Piotr Zacharczuk.

Zespół do spraw Konstytucji Biznesu powstał na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, mającym zapewnić wsparcie działań w zakresie przygotowania projektu „Konstytucji Biznesu”.


Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 584, z późn. zm.) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.


Koordynatorem Zespołu jest Pan Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w MR. Funkcję Zastępcy Koordynatora pełni Pan Armen Artwich - Zastępca Dyrektora DDR w MR. Członkami Zespołu są: dr hab. Przemysław Czarnek, dr Przemysław Czernicki, mec. Paweł Gilowski, dr Adam Karczmarek, prof. dr hab. Andrzej Kidyba,  dr Grzegorz Miś, mec. Radosław Potrzeszcz, prof. dr hab. Andrzej Powałowski, prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, dr Adam Szafrański, mec. Urszula Walczak, dr Krzysztof Wąsowski, dr Piotr Zacharczuk.

2017-01-12 12:43:15  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zesp&oacute;ł do spraw Konstytucji Biznesu powstał na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministr&oacute;w (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, mającym zapewnić wsparcie działań w zakresie przygotowania projektu &bdquo;Konstytucji Biznesu&rdquo;.</p> <p> <br /> Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 584, z p&oacute;źn. zm.) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.</p> <p> <br /> Koordynatorem Zespołu jest Pan Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w MR. Funkcję Zastępcy Koordynatora pełni Pan Armen Artwich - Zastępca Dyrektora DDR w MR. Członkami Zespołu są: dr hab. Przemysław Czarnek, dr Przemysław Czernicki, mec. Paweł Gilowski, dr Adam Karczmarek, prof. dr hab. Andrzej Kidyba,&nbsp; dr Grzegorz Miś, mec. Radosław Potrzeszcz, prof. dr hab. Andrzej Powałowski, prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, dr Adam Szafrański, mec. Urszula Walczak, dr Krzysztof Wąsowski, dr Piotr Zacharczuk.</p> ' na '<h2> O zespole</h2> <p> Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z p&oacute;źn. zm.) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.</p> <h2> Koordynator</h2> <ul> <li> Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju</li> <li> Armen Artwich, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju (Zastępca Koordynatora)</li> </ul> <h2> <strong>Sekretarz</strong></h2> <p> Małgorzata Gapska-Szczygieł, gł&oacute;wny specjalista ds. legislacji w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju</p> <h2> Członkowie</h2> <ol> <li> dr hab. Przemysław Czarnek</li> <li> dr Przemysław Czernicki</li> <li> mec. Paweł Gilowski</li> <li> dr Adam Karczmarek</li> <li> prof. dr hab. Andrzej Kidyba</li> <li> dr Grzegorz Miś</li> <li> dr hab. Mirosław Pawelczyk</li> <li> mec. Radosław Potrzeszcz</li> <li> prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski</li> <li> prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski</li> <li> dr Adam Szafrański</li> <li> prof. UWr dr hab. Marek Szydło</li> <li> mec. Urszula Walasek-Walczak</li> <li> dr Krzysztof Wąsowski</li> <li> dr Piotr Zacharczuk</li> <li> dr hab. Marta Postuła (konsultant)</li> </ol> <h2> Kontakt</h2> <p> Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych</p> <p> tel. 22&nbsp;693 59 35</p> <p> fax 22&nbsp;693 40 25</p> <p> e-mail: <u><a href="mailto:sekretariatDDR@mr.gov.pl">sekretariatDDR@mr.gov.pl</a></u></p> <h2> Podstawy prawne działania</h2> <ul> <li> <a href="https://dziennikurzedowy.mr.gov.pl/media/17099/DziennikUrzedowyMR_poz13_2016.pdf">Zarządzenie Nr 16 Ministra Rozwoju z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu &bdquo;Konstytucji Biznesu&rdquo;</a> (Dz. Urz. Min. Rozw. poz. 13)</li> <li> <a href="https://dziennikurzedowy.mr.gov.pl/media/23322/DziennikUrzedowyMR_poz38_2016.pdf">Zarządzenie Nr 40 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu &bdquo;Konstytucji Biznesu&rdquo;</a> (Dz. Urz. Min. Rozw. poz. 38)</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zespół do spraw Konstytucji Biznesu powstał na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, mającym zapewnić wsparcie działań w zakresie przygotowania projektu „Konstytucji Biznesu”.


Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 584, z późn. zm.) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.


Koordynatorem Zespołu jest Pan Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w MR. Funkcję Zastępcy Koordynatora pełni Pan Armen Artwich - Zastępca Dyrektora DDR w MR. Członkami Zespołu są: dr hab. Przemysław Czarnek, dr Przemysław Czernicki, mec. Paweł Gilowski, dr Adam Karczmarek, prof. dr hab. Andrzej Kidyba,  dr Grzegorz Miś, mec. Radosław Potrzeszcz, prof. dr hab. Andrzej Powałowski, prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, dr Adam Szafrański, mec. Urszula Walczak, dr Krzysztof Wąsowski, dr Piotr Zacharczuk.

O zespole

Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.

Koordynator

 • Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Armen Artwich, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju (Zastępca Koordynatora)

Sekretarz

Małgorzata Gapska-Szczygieł, główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju

Członkowie

 1. dr hab. Przemysław Czarnek
 2. dr Przemysław Czernicki
 3. mec. Paweł Gilowski
 4. dr Adam Karczmarek
 5. prof. dr hab. Andrzej Kidyba
 6. dr Grzegorz Miś
 7. dr hab. Mirosław Pawelczyk
 8. mec. Radosław Potrzeszcz
 9. prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski
 10. prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski
 11. dr Adam Szafrański
 12. prof. UWr dr hab. Marek Szydło
 13. mec. Urszula Walasek-Walczak
 14. dr Krzysztof Wąsowski
 15. dr Piotr Zacharczuk
 16. dr hab. Marta Postuła (konsultant)

Kontakt

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

tel. 22 693 59 35

fax 22 693 40 25

e-mail: sekretariatDDR@mr.gov.pl

Podstawy prawne działania

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się