Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-11-30 14:27:06  Jacek Dworzycki

Pole full zmieniło wartość z '<p> Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w MR p. Radosław Domagalski-Łabędzki.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Do zadań Zespołu należy</strong>:</p> <ul> <li> przygotowywanie opinii i ocen dotyczących barier w dostępie do rynk&oacute;w kraj&oacute;w trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorc&oacute;w, producent&oacute;w i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producent&oacute;w), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum grup roboczych i komitet&oacute;w UE;</li> <li> formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do zidentyfikowanych barier w dostępie do rynk&oacute;w kraj&oacute;w trzecich, w tym propozycji dla Komisji Europejskiej;</li> <li> prowadzenie elektronicznej bazy danych zidentyfikowanych barier w dostępie do rynk&oacute;w kraj&oacute;w trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorc&oacute;w, producent&oacute;w i ich zrzeszeń.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W skład Zespołu wchodzą:</strong></p> <ol> <li> przewodniczący &ndash; przedstawiciel Ministra Rozwoju - w randze Podsekretarza Stanu,</li> <li> zastępca przewodniczącego &ndash; przedstawiciel Ministra Rozwoju,</li> <li> sekretarz Zespołu &ndash; przedstawiciel Ministra Rozwoju,</li> <li> członkowie wyznaczeni przez Ministra Finans&oacute;w, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument&oacute;w, Prezesa Urzędu Zam&oacute;wień Publicznych, Prezesa Urzędu Patentowego, Gł&oacute;wnego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Gł&oacute;wnego Lekarza Weterynarii.</li> </ol> ' na '<h2> O zespole</h2> <p> <strong>Do zadań Zespołu należy</strong>:</p> <ul> <li> przygotowywanie opinii i ocen dotyczących barier w dostępie do rynk&oacute;w kraj&oacute;w trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorc&oacute;w, producent&oacute;w i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producent&oacute;w), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum grup roboczych i komitet&oacute;w UE;</li> <li> formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do zidentyfikowanych barier w dostępie do rynk&oacute;w kraj&oacute;w trzecich, w tym propozycji dla Komisji Europejskiej;</li> <li> prowadzenie elektronicznej bazy danych zidentyfikowanych barier w dostępie do rynk&oacute;w kraj&oacute;w trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorc&oacute;w, producent&oacute;w i ich zrzeszeń.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W skład Zespołu wchodzą:</strong></p> <ol> <li> przewodniczący &ndash; przedstawiciel Ministra Rozwoju - w randze Podsekretarza Stanu,</li> <li> zastępca przewodniczącego &ndash; przedstawiciel Ministra Rozwoju,</li> <li> sekretarz Zespołu &ndash; przedstawiciel Ministra Rozwoju,</li> <li> członkowie wyznaczeni przez Ministra Finans&oacute;w, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument&oacute;w, Prezesa Urzędu Zam&oacute;wień Publicznych, Prezesa Urzędu Patentowego, Gł&oacute;wnego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Gł&oacute;wnego Lekarza Weterynarii.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <h2> Przewodniczący</h2> <p> Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w MR p. Radosław Domagalski-Łabędzki.</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Członkowie</h2> <p> ...</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Kontakt</h2> <p> ...</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Podstawy prawne działania</h2> <p> ...</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w MR p. Radosław Domagalski-Łabędzki.

 

Do zadań Zespołu należy:

 • przygotowywanie opinii i ocen dotyczących barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producentów), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum grup roboczych i komitetów UE;
 • formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w tym propozycji dla Komisji Europejskiej;
 • prowadzenie elektronicznej bazy danych zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń.

 

W skład Zespołu wchodzą:

 1. przewodniczący – przedstawiciel Ministra Rozwoju - w randze Podsekretarza Stanu,
 2. zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Ministra Rozwoju,
 3. sekretarz Zespołu – przedstawiciel Ministra Rozwoju,
 4. członkowie wyznaczeni przez Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesa Urzędu Patentowego, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

O zespole

Do zadań Zespołu należy:

 • przygotowywanie opinii i ocen dotyczących barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producentów), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum grup roboczych i komitetów UE;
 • formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w tym propozycji dla Komisji Europejskiej;
 • prowadzenie elektronicznej bazy danych zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń.

 

W skład Zespołu wchodzą:

 1. przewodniczący – przedstawiciel Ministra Rozwoju - w randze Podsekretarza Stanu,
 2. zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Ministra Rozwoju,
 3. sekretarz Zespołu – przedstawiciel Ministra Rozwoju,
 4. członkowie wyznaczeni przez Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesa Urzędu Patentowego, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

 

Przewodniczący

Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w MR p. Radosław Domagalski-Łabędzki.

 

Członkowie

...

 

Kontakt

...

 

Podstawy prawne działania

...

2016-12-20 12:01:48  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<h2> O zespole</h2> <p> <strong>Do zadań Zespołu należy</strong>:</p> <ul> <li> przygotowywanie opinii i ocen dotyczących barier w dostępie do rynk&oacute;w kraj&oacute;w trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorc&oacute;w, producent&oacute;w i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producent&oacute;w), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum grup roboczych i komitet&oacute;w UE;</li> <li> formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do zidentyfikowanych barier w dostępie do rynk&oacute;w kraj&oacute;w trzecich, w tym propozycji dla Komisji Europejskiej;</li> <li> prowadzenie elektronicznej bazy danych zidentyfikowanych barier w dostępie do rynk&oacute;w kraj&oacute;w trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorc&oacute;w, producent&oacute;w i ich zrzeszeń.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W skład Zespołu wchodzą:</strong></p> <ol> <li> przewodniczący &ndash; przedstawiciel Ministra Rozwoju - w randze Podsekretarza Stanu,</li> <li> zastępca przewodniczącego &ndash; przedstawiciel Ministra Rozwoju,</li> <li> sekretarz Zespołu &ndash; przedstawiciel Ministra Rozwoju,</li> <li> członkowie wyznaczeni przez Ministra Finans&oacute;w, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument&oacute;w, Prezesa Urzędu Zam&oacute;wień Publicznych, Prezesa Urzędu Patentowego, Gł&oacute;wnego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Gł&oacute;wnego Lekarza Weterynarii.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <h2> Przewodniczący</h2> <p> Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w MR p. Radosław Domagalski-Łabędzki.</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Członkowie</h2> <p> ...</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Kontakt</h2> <p> ...</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Podstawy prawne działania</h2> <p> ...</p> ' na '<h3> O Zespole</h3> <p> Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w MR p. Tadeusz Kościński.</p> <p> Prace Zespołu dotyczą identyfikacji barier w dostępie do poszczeg&oacute;lnych rynk&oacute;w pozaunijnych dla polskich producent&oacute;w i eksporter&oacute;w oraz podejmowania działań przez polską administrację ukierunkowanych na dążenie do eliminacji tych barier, kt&oacute;re w spos&oacute;b szczeg&oacute;lny dotykają polskich producent&oacute;w i eksporter&oacute;w.</p> <h3> Zadania Zespołu</h3> <ul> <li> przygotowywanie opinii i ocen dotyczących barier w dostępie do rynk&oacute;w kraj&oacute;w trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorc&oacute;w, producent&oacute;w i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producent&oacute;w), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum grup roboczych i komitet&oacute;w UE;</li> <li> formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do zidentyfikowanych barier w dostępie do rynk&oacute;w kraj&oacute;w trzecich, w tym propozycji dla Komisji Europejskiej;</li> <li> prowadzenie elektronicznej bazy danych zidentyfikowanych barier w dostępie do rynk&oacute;w kraj&oacute;w trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorc&oacute;w, producent&oacute;w i ich zrzeszeń.</li> </ul> <h3> Skład Zespołu</h3> <ol> <li> przewodniczący &ndash; sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, nadzorujący merytorycznie sprawy związane ze wsp&oacute;lną polityką handlową Unii Europejskiej,</li> <li> zastępca przewodniczącego &ndash; dyrektor kom&oacute;rki organizacyjnej w Ministerstwie Rozwoju właściwej w sprawach związanych ze wsp&oacute;lną polityką handlową Unii Europejskiej albo jego zastępca,</li> <li> sekretarz Zespołu &ndash; wskazany przez zastępcę przewodniczącego Zespołu pracownik&nbsp; kom&oacute;rki organizacyjnej w Ministerstwie Rozwoju właściwej w sprawach związanych ze wsp&oacute;lną polityką handlową Unii Europejskiej,</li> <li> członkowie wyznaczeni przez: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument&oacute;w, Prezesa Urzędu Zam&oacute;wień Publicznych, Prezesa Urzędu Patentowego. W pracach Zespołu biorą także udział przedstawiciele Ministerstwa Finans&oacute;w, Gł&oacute;wnego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Gł&oacute;wnego Lekarza Weterynarii.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

O zespole

Do zadań Zespołu należy:

 • przygotowywanie opinii i ocen dotyczących barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producentów), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum grup roboczych i komitetów UE;
 • formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w tym propozycji dla Komisji Europejskiej;
 • prowadzenie elektronicznej bazy danych zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń.

 

W skład Zespołu wchodzą:

 1. przewodniczący – przedstawiciel Ministra Rozwoju - w randze Podsekretarza Stanu,
 2. zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Ministra Rozwoju,
 3. sekretarz Zespołu – przedstawiciel Ministra Rozwoju,
 4. członkowie wyznaczeni przez Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesa Urzędu Patentowego, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

 

Przewodniczący

Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w MR p. Radosław Domagalski-Łabędzki.

 

Członkowie

...

 

Kontakt

...

 

Podstawy prawne działania

...

O Zespole

Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w MR p. Tadeusz Kościński.

Prace Zespołu dotyczą identyfikacji barier w dostępie do poszczególnych rynków pozaunijnych dla polskich producentów i eksporterów oraz podejmowania działań przez polską administrację ukierunkowanych na dążenie do eliminacji tych barier, które w sposób szczególny dotykają polskich producentów i eksporterów.

Zadania Zespołu

 • przygotowywanie opinii i ocen dotyczących barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producentów), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum grup roboczych i komitetów UE;
 • formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w tym propozycji dla Komisji Europejskiej;
 • prowadzenie elektronicznej bazy danych zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń.

Skład Zespołu

 1. przewodniczący – sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, nadzorujący merytorycznie sprawy związane ze wspólną polityką handlową Unii Europejskiej,
 2. zastępca przewodniczącego – dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Rozwoju właściwej w sprawach związanych ze wspólną polityką handlową Unii Europejskiej albo jego zastępca,
 3. sekretarz Zespołu – wskazany przez zastępcę przewodniczącego Zespołu pracownik  komórki organizacyjnej w Ministerstwie Rozwoju właściwej w sprawach związanych ze wspólną polityką handlową Unii Europejskiej,
 4. członkowie wyznaczeni przez: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesa Urzędu Patentowego. W pracach Zespołu biorą także udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównego Lekarza Weterynarii.
2016-08-02 09:51:09  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 60815 o nazwie 'Międzyresortowy Zespół ds. Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste60815
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteMiędzyresortowy Zespół ds. Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich
category_idpuste14737
language_idpuste1
shortpusteInformacje nt. Międzyresortowego Zespołu ds. Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich
fullpuste

Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w MR p. Radosław Domagalski-Łabędzki.

 

Do zadań Zespołu należy:

 • przygotowywanie opinii i ocen dotyczących barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producentów), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum grup roboczych i komitetów UE;
 • formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w tym propozycji dla Komisji Europejskiej;
 • prowadzenie elektronicznej bazy danych zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń.

 

W skład Zespołu wchodzą:

 1. przewodniczący – przedstawiciel Ministra Rozwoju - w randze Podsekretarza Stanu,
 2. zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Ministra Rozwoju,
 3. sekretarz Zespołu – przedstawiciel Ministra Rozwoju,
 4. członkowie wyznaczeni przez Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesa Urzędu Patentowego, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównego Lekarza Weterynarii.
publishfrompuste2016-08-02 00:00:00
_activepuste1
slugpustemiedzyresortowy-zespol-ds-barier-w-dostepie-do-rynkow-krajow-trzecich

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się