Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-10-14 12:12:31  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 66548 o nazwie 'Petycja z dnia 19 września 2016 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste66548
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepustePetycja z dnia 19 września 2016 r.
category_idpuste7936
language_idpuste1
shortpustePetycja dotyczy przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
fullpuste

Petycja dotyczy przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 

Przedmiotem petycji jest m.in. podjęcie działań na rzecz publikowania przez urząd rejestru zawieranych umów w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Data złożenia: 19 września 2016 r.

 

publishfrompuste2016-10-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-z-dnia-19-wrzesnia-2016-r
2016-11-28 09:21:34  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Petycja dotyczy przepis&oacute;w Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu <span class="h2">informacji sektora publicznego.</span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> Przedmiotem petycji jest m.in. podjęcie działań na rzecz publikowania przez urząd rejestru zawieranych um&oacute;w w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.</p> <p> <span class="h2">Data złożenia: 19 września 2016 r.</span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2> Petycja dotyczy przepis&oacute;w Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu <span class="h2">informacji sektora publicznego.</span></h2> <p> &nbsp;</p> <p> Przedmiotem petycji jest m.in. podjęcie działań na rzecz publikowania przez urząd rejestru zawieranych um&oacute;w w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.</p> <p> <span class="h2">Data złożenia: 19 września 2016 r.</span></p> <p> Skan odpowiedzi w załączeniu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja dotyczy przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 

Przedmiotem petycji jest m.in. podjęcie działań na rzecz publikowania przez urząd rejestru zawieranych umów w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Data złożenia: 19 września 2016 r.

 

Petycja dotyczy przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 

Przedmiotem petycji jest m.in. podjęcie działań na rzecz publikowania przez urząd rejestru zawieranych umów w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Data złożenia: 19 września 2016 r.

Skan odpowiedzi w załączeniu.

2019-09-13 12:52:13  Dorota Błaszczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '44062'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id793644062
2019-09-24 10:37:42  Dorota Błaszczyk

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2026-09-19 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_importantpuste1
_important_tillpuste2026-09-19 00:00:00
2019-09-24 10:37:42  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 179041

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2417026
user_idpuste2502667
fobject_idpuste179041
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste66548
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:37:42  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 192413

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2417027
user_idpuste2502667
fobject_idpuste192413
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste66548
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się