Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-12-07 13:08:03  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 71473 o nazwie 'Informacja w sprawie nadzoru nad fundacjami'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste71473
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteInformacja w sprawie nadzoru nad fundacjami
category_idpuste17503
language_idpuste1
shortpusteInformujemy o obowiązku fundacji przekazywania corocznie sprawozdania ze swej działalności za ubiegły rok.
fullpuste

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Rozwoju sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Rozwoju Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych:

adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 693-53-65

e-mail: SekretariatDNP@mr.gov.pl

Podstawa prawna:

 

publishfrompuste2016-12-07 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-w-sprawie-nadzoru-nad-fundacjami
2017-01-27 13:55:38  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-07-18 10:35:19  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.</h2> <h3> Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy <strong>formularz do wypełnienia</strong>.</h3> <p> Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dw&oacute;ch członk&oacute;w zarządu fundacji (w spos&oacute;b umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.</p> <p> Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są r&oacute;wnież do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadz&oacute;r nad fundacją.</p> <p> W Ministerstwie Rozwoju sprawowany jest nadz&oacute;r nad fundacjami, kt&oacute;rych cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.</p> <h3> Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Rozwoju Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych:</h3> <p> adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa</p> <p> telefon do sekretariatu 22&nbsp;693-53-65</p> <p> e-mail: <a href="mailto:SekretariatDNP@mr.gov.pl">SekretariatDNP@mr.gov.pl</a></p> <h3> Podstawa prawna:</h3> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001595">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w (Dz. U. z 2016 r., poz. 1595)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000040">Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529 z p&oacute;źn. zm.)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171291"><span class="h2">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji</span></a></li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2> Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.</h2> <h3> Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy <strong>formularz do wypełnienia</strong>.</h3> <p> Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dw&oacute;ch członk&oacute;w zarządu fundacji (w spos&oacute;b umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.</p> <p> Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są r&oacute;wnież do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadz&oacute;r nad fundacją.</p> <p> W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadz&oacute;r nad fundacjami, kt&oacute;rych cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.</p> <h3> Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:</h3> <p> adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa</p> <p> telefon do sekretariatu 22 273 71 00</p> <p> e-mail: <a href="http://sekretariatBM@miir.gov.pl">sekretariatBM@miir.gov.pl</a></p> <h3> Podstawa prawna:</h3> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001595">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w (Dz. U. z 2016 r., poz. 1595)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000040">Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529 z p&oacute;źn. zm.)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171291"><span class="h2">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji</span></a></li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Rozwoju sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Rozwoju Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych:

adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 693-53-65

e-mail: SekretariatDNP@mr.gov.pl

Podstawa prawna:

 

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:

adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 273 71 00

e-mail: sekretariatBM@miir.gov.pl

Podstawa prawna:

 

2018-07-18 12:04:37  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.</h2> <h3> Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy <strong>formularz do wypełnienia</strong>.</h3> <p> Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dw&oacute;ch członk&oacute;w zarządu fundacji (w spos&oacute;b umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.</p> <p> Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są r&oacute;wnież do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadz&oacute;r nad fundacją.</p> <p> W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadz&oacute;r nad fundacjami, kt&oacute;rych cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.</p> <h3> Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:</h3> <p> adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa</p> <p> telefon do sekretariatu 22 273 71 00</p> <p> e-mail: <a href="http://sekretariatBM@miir.gov.pl">sekretariatBM@miir.gov.pl</a></p> <h3> Podstawa prawna:</h3> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001595">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w (Dz. U. z 2016 r., poz. 1595)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000040">Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529 z p&oacute;źn. zm.)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171291"><span class="h2">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji</span></a></li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2> Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.</h2> <h3> Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy <strong>formularz do wypełnienia</strong>.</h3> <p> Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dw&oacute;ch członk&oacute;w zarządu fundacji (w spos&oacute;b umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.</p> <p> Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są r&oacute;wnież do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadz&oacute;r nad fundacją.</p> <p> W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadz&oacute;r nad fundacjami, kt&oacute;rych cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.</p> <h3> Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:</h3> <p> adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa</p> <p> telefon do sekretariatu 22 273 71 00</p> <p> e-mail: <a href="http://sekretariatBM@miir.gov.pl">sekretariatBM@miir.gov.pl</a></p> <h3> Podstawa prawna:</h3> <ul> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000175">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000094">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000040">Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529 z p&oacute;źn. zm.)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171291"><span class="h2">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji</span></a></li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:

adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 273 71 00

e-mail: sekretariatBM@miir.gov.pl

Podstawa prawna:

 

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:

adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 273 71 00

e-mail: sekretariatBM@miir.gov.pl

Podstawa prawna:

 

2018-09-26 14:00:50  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.</h2> <h3> Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy <strong>formularz do wypełnienia</strong>.</h3> <p> Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dw&oacute;ch członk&oacute;w zarządu fundacji (w spos&oacute;b umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.</p> <p> Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są r&oacute;wnież do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadz&oacute;r nad fundacją.</p> <p> W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadz&oacute;r nad fundacjami, kt&oacute;rych cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.</p> <h3> Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:</h3> <p> adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa</p> <p> telefon do sekretariatu 22 273 71 00</p> <p> e-mail: <a href="http://sekretariatBM@miir.gov.pl">sekretariatBM@miir.gov.pl</a></p> <h3> Podstawa prawna:</h3> <ul> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000175">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000094">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000040">Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529 z p&oacute;źn. zm.)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171291"><span class="h2">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji</span></a></li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2> Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.</h2> <h3> Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy <strong>formularz do wypełnienia</strong>.</h3> <p> Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dw&oacute;ch członk&oacute;w zarządu fundacji (w spos&oacute;b umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.</p> <p> Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są r&oacute;wnież do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadz&oacute;r nad fundacją.</p> <p> W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadz&oacute;r nad fundacjami, kt&oacute;rych cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa i rozwoju regionalnego.</p> <h3> Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:</h3> <p> adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa</p> <p> telefon do sekretariatu 22 273 71 00</p> <p> e-mail: <a href="http://sekretariatBM@miir.gov.pl">sekretariatBM@miir.gov.pl</a></p> <h3> Podstawa prawna:</h3> <ul> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000175">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000094">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000040">Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529 z p&oacute;źn. zm.)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171291"><span class="h2">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji</span></a></li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:

adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 273 71 00

e-mail: sekretariatBM@miir.gov.pl

Podstawa prawna:

 

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa i rozwoju regionalnego.

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:

adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 273 71 00

e-mail: sekretariatBM@miir.gov.pl

Podstawa prawna:

 

2018-10-19 10:48:08  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.</h2> <h3> Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy <strong>formularz do wypełnienia</strong>.</h3> <p> Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dw&oacute;ch członk&oacute;w zarządu fundacji (w spos&oacute;b umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.</p> <p> Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są r&oacute;wnież do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadz&oacute;r nad fundacją.</p> <p> W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadz&oacute;r nad fundacjami, kt&oacute;rych cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa i rozwoju regionalnego.</p> <h3> Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:</h3> <p> adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa</p> <p> telefon do sekretariatu 22 273 71 00</p> <p> e-mail: <a href="http://sekretariatBM@miir.gov.pl">sekretariatBM@miir.gov.pl</a></p> <h3> Podstawa prawna:</h3> <ul> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000175">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000094">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000040">Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529 z p&oacute;źn. zm.)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171291"><span class="h2">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji</span></a></li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2> Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.</h2> <h3> Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy <strong>formularz do wypełnienia</strong>.</h3> <p> Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dw&oacute;ch członk&oacute;w zarządu fundacji (w spos&oacute;b umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.</p> <p> Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są r&oacute;wnież do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadz&oacute;r nad fundacją.</p> <p> W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadz&oacute;r nad fundacjami, kt&oacute;rych cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa i rozwoju regionalnego.</p> <h3> Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:</h3> <p> adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa</p> <p> telefon do sekretariatu 22 273 71 00</p> <p> e-mail: <a href="http://sekretariatBM@miir.gov.pl">sekretariatBM@miir.gov.pl</a></p> <h3> Podstawa prawna:</h3> <ul> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000175">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000094">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001491">Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529 z p&oacute;źn. zm.)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171291"><span class="h2">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji</span></a></li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa i rozwoju regionalnego.

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:

adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 273 71 00

e-mail: sekretariatBM@miir.gov.pl

Podstawa prawna:

 

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa i rozwoju regionalnego.

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:

adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 273 71 00

e-mail: sekretariatBM@miir.gov.pl

Podstawa prawna:

 

2019-03-08 11:16:07  Emilia Chmiel

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.</h2> <h3> Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy <strong>formularz do wypełnienia</strong>.</h3> <p> Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dw&oacute;ch członk&oacute;w zarządu fundacji (w spos&oacute;b umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.</p> <p> Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są r&oacute;wnież do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadz&oacute;r nad fundacją.</p> <p> W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadz&oacute;r nad fundacjami, kt&oacute;rych cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa i rozwoju regionalnego.</p> <h3> Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:</h3> <p> adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa</p> <p> telefon do sekretariatu 22 273 71 00</p> <p> e-mail: <a href="http://sekretariatBM@miir.gov.pl">sekretariatBM@miir.gov.pl</a></p> <h3> Podstawa prawna:</h3> <ul> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000175">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000094">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001491">Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529 z p&oacute;źn. zm.)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171291"><span class="h2">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji</span></a></li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2> Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.</h2> <h3> Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy <strong>formularz do wypełnienia</strong>.</h3> <p> Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dw&oacute;ch członk&oacute;w zarządu fundacji (w spos&oacute;b umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.</p> <p> Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są r&oacute;wnież do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadz&oacute;r nad fundacją.</p> <p> W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadz&oacute;r nad fundacjami, kt&oacute;rych cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa i rozwoju regionalnego.</p> <h3> Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:</h3> <p> adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa</p> <p> telefon do sekretariatu 22 273 71 00</p> <p> e-mail: <a href="http://sekretariatBM@miir.gov.pl">sekretariatBM@miir.gov.pl</a></p> <h3> Nowe przepisy dotyczące fundacji</h3> <div> 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z p&oacute;źn. zm.).&nbsp;</div> <div> Ustawa wprowadza:</div> <ul> <li> nowe kategorie instytucji obowiązanych,</li> <li> nowy zakres zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,</li> <li> nowe cele i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej,</li> <li> mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,</li> <li> zmienione obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środk&oacute;w bezpieczeństwa finansowego,</li> <li> przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjent&oacute;w Rzeczywistych,</li> <li> zmienione zasady dotyczące gromadzenia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania informacji innym podmiotom,</li> <li> zmienione przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunk&oacute;w,</li> <li> zmienione zasady wsp&oacute;łpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem,</li> <li> zmienione przepisy dotyczące szczeg&oacute;lnych środk&oacute;w ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom,</li> <li> zmienione przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane, nieprzestrzegające obowiązk&oacute;w nałożonych na nie tą ustawą.</li> </ul> <div> Ustawa nowelizuje m.in. ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z p&oacute;źn. zm.).</div> <div> &nbsp;</div> <div> Na właściwych ministr&oacute;w został nałożony nowy obowiązek, polegający na sprawowaniu kontroli nad działalnością fundacji będącej instytucją obowiązaną w rozumieniu przepis&oacute;w o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jej działania z przepisami tej ustawy.&nbsp;</div> <div> Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (kontrolowanie instytucji obowiązanych).</div> <div> Więcej informacji z zakresu przepis&oacute;w ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finans&oacute;w: www.mf.gov.pl zakładka &rarr; Działalność, podzakładka &rarr; Generalny Inspektor Informacji Finansowej.</div> <h3> Podstawa prawna:</h3> <ul> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000175">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000094">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001491">Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529 z p&oacute;źn. zm.)</a></li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171291"><span class="h2">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji</span></a></li> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002458">Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 2458)&nbsp;</a></li> <li> <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000723">Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z p&oacute;źn. zm.)</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa i rozwoju regionalnego.

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:

adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 273 71 00

e-mail: sekretariatBM@miir.gov.pl

Podstawa prawna:

 

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa i rozwoju regionalnego.

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Biuro Ministra:

adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 273 71 00

e-mail: sekretariatBM@miir.gov.pl

Nowe przepisy dotyczące fundacji

13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.). 
Ustawa wprowadza:
 • nowe kategorie instytucji obowiązanych,
 • nowy zakres zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • nowe cele i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej,
 • mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 • zmienione obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • zmienione zasady dotyczące gromadzenia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania informacji innym podmiotom,
 • zmienione przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków,
 • zmienione zasady współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem,
 • zmienione przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom,
 • zmienione przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane, nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.
Ustawa nowelizuje m.in. ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z późn. zm.).
 
Na właściwych ministrów został nałożony nowy obowiązek, polegający na sprawowaniu kontroli nad działalnością fundacji będącej instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jej działania z przepisami tej ustawy. 
Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (kontrolowanie instytucji obowiązanych).
Więcej informacji z zakresu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl zakładka → Działalność, podzakładka → Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Podstawa prawna:

2019-03-08 15:25:44  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-08 15:25:44  Emilia Chmiel

Załączono plik 519629

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2017326
user_idpuste2501202
fobject_idpuste519629
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste71473
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-08 15:25:45  Emilia Chmiel

Załączono plik 519630

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2017327
user_idpuste2501202
fobject_idpuste519630
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste71473
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się