Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-01-23 15:41:23  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 76264 o nazwie 'Plan postępowań o udzielenie zamówień'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste76264
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepustePlan postępowań o udzielenie zamówień
category_idpuste18384
language_idpuste1
shortpustePlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamierza przeprowadzić Ministerstwo Rozwoju w 2017 r.
fullpuste

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Rozwoju w 2017 r.

 

publishfrompuste2017-01-23 00:00:00
_activepuste1
slugpusteplan-postepowan-o-udzielenie-zamowien
2018-02-26 14:51:13  Magdalena Gawlas

Pole short zmieniło wartość z 'Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamierza przeprowadzić Ministerstwo Rozwoju w 2017 r.' na 'Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamierza przeprowadzić Ministerstwo Rozwoju w 2018 r.'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Rozwoju w 2017 r.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 r.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamierza przeprowadzić Ministerstwo Rozwoju w 2017 r.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamierza przeprowadzić Ministerstwo Rozwoju w 2018 r.
full

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Rozwoju w 2017 r.

 

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 r.

 

2018-02-27 14:51:15  Magdalena Gawlas

Pole short zmieniło wartość z 'Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamierza przeprowadzić Ministerstwo Rozwoju w 2018 r.' na 'Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamierza przeprowadzić Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 r.'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 r.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 r.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamierza przeprowadzić Ministerstwo Rozwoju w 2018 r.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamierza przeprowadzić Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 r.
full

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 r.

 

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 r.

 

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 r.

 

2018-02-27 15:14:17  Magdalena Gawlas

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2017-01-23 00:00:00' na '2018-02-27 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2017-01-23 00:00:002018-02-27 00:00:00
2018-03-22 12:26:51  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 r.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 r.

 

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 r.

 

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 r.

2019-02-27 12:09:07  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 r.</p> ' na '<p> Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 r.

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2019 r.

 

2019-02-27 12:09:08  Magdalena Gawlas

Załączono plik 513987

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1998064
user_idpuste1275105
fobject_idpuste513987
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste76264
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się