Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-06-23 10:58:01  Magdalena Gawlas

Załączono plik 259064

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste969240
user_idpuste1275105
fobject_idpuste259064
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste87415
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-05-04 13:03:40  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 87415 o nazwie 'Międzyresortowy Zespół do spraw społ.-gosp. polityki migracyjnej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste87415
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteMiędzyresortowy Zespół do spraw społ.-gosp. polityki migracyjnej
category_idpuste12017
language_idpuste1
shortpusteProjekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej
fullpuste

Decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2016 r. Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzemu Kwiecińskiemu powierzono zadanie utworzenia międzyresortowego zespołu w celu opracowania priorytetów społecznogospodarczych polityki migracyjnej, które będą odpowiadać na wyzwania jakie stoją przed polską polityką migracyjną.

 

publishfrompuste2017-05-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustemiedzyresortowy-zespol-do-spraw-spol-gosp-polityki-migracyjnej
2017-06-23 10:58:01  Magdalena Gawlas

Załączono plik 240334

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste969234
user_idpuste1275105
fobject_idpuste240334
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste87415
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-23 10:58:01  Magdalena Gawlas

Załączono plik 240335

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste969235
user_idpuste1275105
fobject_idpuste240335
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste87415
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-23 10:58:01  Magdalena Gawlas

Załączono plik 240336

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste969236
user_idpuste1275105
fobject_idpuste240336
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste87415
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-23 10:58:01  Magdalena Gawlas

Załączono plik 240337

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste969237
user_idpuste1275105
fobject_idpuste240337
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste87415
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-23 10:58:01  Magdalena Gawlas

Załączono plik 240338

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste969238
user_idpuste1275105
fobject_idpuste240338
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste87415
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-23 10:58:01  Magdalena Gawlas

Załączono plik 259063

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste969239
user_idpuste1275105
fobject_idpuste259063
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste87415
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-23 10:58:01  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się