Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-02-12 12:12:50  adubaj adubaj

Załączono plik 319754

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330834
user_idpuste999237
fobject_idpuste319754
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-12 12:12:51  adubaj adubaj

Załączono plik 319755

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330835
user_idpuste999237
fobject_idpuste319755
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-12 12:12:51  adubaj adubaj

Załączono plik 319756

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330836
user_idpuste999237
fobject_idpuste319756
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-12 12:12:51  adubaj adubaj

Załączono plik 319757

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330837
user_idpuste999237
fobject_idpuste319757
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-12 12:12:51  adubaj adubaj

Załączono plik 319759

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330838
user_idpuste999237
fobject_idpuste319759
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-12 12:12:51  adubaj adubaj

Załączono plik 319760

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330839
user_idpuste999237
fobject_idpuste319760
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-12 12:12:51  adubaj adubaj

Załączono plik 319761

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330840
user_idpuste999237
fobject_idpuste319761
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-12 12:12:51  adubaj adubaj

Załączono plik 319763

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330841
user_idpuste999237
fobject_idpuste319763
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-12 12:12:51  adubaj adubaj

Załączono plik 319764

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330842
user_idpuste999237
fobject_idpuste319764
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-12 12:12:51  adubaj adubaj

Załączono plik 319765

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330843
user_idpuste999237
fobject_idpuste319765
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-12 12:12:51  adubaj adubaj

Załączono plik 324931

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330844
user_idpuste999237
fobject_idpuste324931
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-12 12:12:51  adubaj adubaj

Załączono plik 327529

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330845
user_idpuste999237
fobject_idpuste327529
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-12 12:12:51  adubaj adubaj

Załączono plik 336778

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1330846
user_idpuste999237
fobject_idpuste336778
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10244
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-07 14:43:32  adubaj adubaj

Utworzono zamówienie publiczne 10244 o nazwie 'BDG-V.2611.107.2017.AD Organizacja akcji edukacyjnej pt. „Lekcja o Funduszach Europejskich V”'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste10244
namepusteBDG-V.2611.107.2017.AD Organizacja akcji edukacyjnej pt. „Lekcja o Funduszach Europejskich V”
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste10
announcerpusteMinisterstwo Rozwoju
deadlinepuste2017-12-22
publishfrompuste2017-12-07
publishtopuste2018-02-28
contract_numberpusteBDG-V.2611.107.2017.AD
txtpuste

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

user_idpuste999237
resource_idpuste432
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2017-12-15 13:48:26  adubaj adubaj

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<strong> 22.12.2017 r. do godz. 10:00</strong> w Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Rozwoju - pok&oacute;j 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Istotne Warunki Zam&oacute;wienia (IWZ)<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<strong> 22.12.2017 r. do godz. 10:00</strong> w Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Rozwoju - pok&oacute;j 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Istotne Warunki Zam&oacute;wienia (IWZ)<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Wyjasnienia i zmiany treści SIWZ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">W części załączniki zostały zamieszczone:</span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 15.12.2017 r.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

 

Wyjasnienia i zmiany treści SIWZ
W części załączniki zostały zamieszczone:
Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.

2017-12-15 13:49:19  adubaj adubaj

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<strong> 22.12.2017 r. do godz. 10:00</strong> w Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Rozwoju - pok&oacute;j 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Istotne Warunki Zam&oacute;wienia (IWZ)<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Wyjasnienia i zmiany treści SIWZ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">W części załączniki zostały zamieszczone:</span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 15.12.2017 r.</span></p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<strong> 22.12.2017 r. do godz. 10:00</strong> w Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Rozwoju - pok&oacute;j 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Istotne Warunki Zam&oacute;wienia (IWZ)<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Wyjasnienia i zmiany treści IWZ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">W części załączniki zostały zamieszczone:</span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 15.12.2017 r.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

 

Wyjasnienia i zmiany treści SIWZ
W części załączniki zostały zamieszczone:
Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

 

Wyjasnienia i zmiany treści IWZ
W części załączniki zostały zamieszczone:
Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.

2017-12-15 13:49:50  adubaj adubaj

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<strong> 22.12.2017 r. do godz. 10:00</strong> w Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Rozwoju - pok&oacute;j 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Istotne Warunki Zam&oacute;wienia (IWZ)<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Wyjasnienia i zmiany treści IWZ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">W części załączniki zostały zamieszczone:</span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 15.12.2017 r.</span></p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<strong> 22.12.2017 r. do godz. 10:00</strong> w Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Rozwoju - pok&oacute;j 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Istotne Warunki Zam&oacute;wienia (IWZ)<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">W części załączniki zostały zamieszczone:</span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 15.12.2017 r.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

 

Wyjasnienia i zmiany treści IWZ
W części załączniki zostały zamieszczone:
Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

 

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ
W części załączniki zostały zamieszczone:
Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.

2017-12-22 11:56:34  KBlonska KBlonska

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<strong> 22.12.2017 r. do godz. 10:00</strong> w Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Rozwoju - pok&oacute;j 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Istotne Warunki Zam&oacute;wienia (IWZ)<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">W części załączniki zostały zamieszczone:</span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 15.12.2017 r.</span></p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<strong> 22.12.2017 r. do godz. 10:00</strong> w Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Rozwoju - pok&oacute;j 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Istotne Warunki Zam&oacute;wienia (IWZ)<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">W części załączniki zostały zamieszczone:</span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 15.12.2017 r.<br /> <br /> <strong><strong>Informacje z dnia 22.12.2017 r., o kt&oacute;rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.</strong><br /> W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.<br /> </strong>Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt&oacute;rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.</span><br /> &nbsp;</p> '

Pole user_id zmieniło wartość z '999237' na '1179543'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

 

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ
W części załączniki zostały zamieszczone:
Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ
W części załączniki zostały zamieszczone:
Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.

Informacje z dnia 22.12.2017 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

user_id9992371179543
2018-01-19 15:39:57  adubaj adubaj

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<strong> 22.12.2017 r. do godz. 10:00</strong> w Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Rozwoju - pok&oacute;j 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Istotne Warunki Zam&oacute;wienia (IWZ)<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">W części załączniki zostały zamieszczone:</span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 15.12.2017 r.<br /> <br /> <strong><strong>Informacje z dnia 22.12.2017 r., o kt&oacute;rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.</strong><br /> W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.<br /> </strong>Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt&oacute;rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.</span><br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<strong> 22.12.2017 r. do godz. 10:00</strong> w Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Rozwoju - pok&oacute;j 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Istotne Warunki Zam&oacute;wienia (IWZ)<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">W części załączniki zostały zamieszczone:</span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 15.12.2017 r.<br /> <br /> <strong><strong>Informacje z dnia 22.12.2017 r., o kt&oacute;rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.</strong><br /> W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.<br /> </strong>Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt&oacute;rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><strong>Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19 stycznia 2018 r.</strong><br /> <br /> W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez PRownia-Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Kr&oacute;lowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa<br /> <br /> Oferta w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteri&oacute;w określonych w IWZ.</span><br /> &nbsp;</p> '

Pole user_id zmieniło wartość z '1179543' na '999237'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ
W części załączniki zostały zamieszczone:
Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.

Informacje z dnia 22.12.2017 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ
W części załączniki zostały zamieszczone:
Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.

Informacje z dnia 22.12.2017 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19 stycznia 2018 r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez PRownia-Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa

Oferta w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w IWZ.

 

user_id1179543999237
2018-02-12 12:12:50  adubaj adubaj

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<strong> 22.12.2017 r. do godz. 10:00</strong> w Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Rozwoju - pok&oacute;j 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Istotne Warunki Zam&oacute;wienia (IWZ)<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">W części załączniki zostały zamieszczone:</span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 15.12.2017 r.<br /> <br /> <strong><strong>Informacje z dnia 22.12.2017 r., o kt&oacute;rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.</strong><br /> W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.<br /> </strong>Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt&oacute;rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><strong>Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19 stycznia 2018 r.</strong><br /> <br /> W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez PRownia-Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Kr&oacute;lowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa<br /> <br /> Oferta w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteri&oacute;w określonych w IWZ.</span><br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<strong> 22.12.2017 r. do godz. 10:00</strong> w Kancelarii Gł&oacute;wnej Ministerstwa Rozwoju - pok&oacute;j 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Istotne Warunki Zam&oacute;wienia (IWZ)<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">W części załączniki zostały zamieszczone:</span><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 15.12.2017 r.<br /> <br /> <strong><strong>Informacje z dnia 22.12.2017 r., o kt&oacute;rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.</strong><br /> W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.<br /> </strong>Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt&oacute;rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><strong>Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19 stycznia 2018 r.</strong><br /> <br /> W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez PRownia-Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Kr&oacute;lowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa<br /> <br /> Oferta w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteri&oacute;w określonych w IWZ.</span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><strong>Informacja o udzieleniu zam&oacute;wienia</strong><br /> Zamawiający w dniu 06.02.2018 r. udzielił zam&oacute;wienia Wykonawcy PRownia-Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Kr&oacute;lowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa</span><br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ
W części załączniki zostały zamieszczone:
Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.

Informacje z dnia 22.12.2017 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19 stycznia 2018 r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez PRownia-Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa

Oferta w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w IWZ.

 

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ
W części załączniki zostały zamieszczone:
Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.

Informacje z dnia 22.12.2017 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19 stycznia 2018 r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez PRownia-Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa

Oferta w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w IWZ.

Informacja o udzieleniu zamówienia
Zamawiający w dniu 06.02.2018 r. udzielił zamówienia Wykonawcy PRownia-Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa

 

12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się