Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 598313

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571732
user_idpuste2500044
fobject_idpuste598313
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 598314

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571733
user_idpuste2500044
fobject_idpuste598314
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 598315

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571734
user_idpuste2500044
fobject_idpuste598315
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 598316

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571735
user_idpuste2500044
fobject_idpuste598316
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 598317

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571736
user_idpuste2500044
fobject_idpuste598317
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 598318

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571737
user_idpuste2500044
fobject_idpuste598318
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 598319

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571738
user_idpuste2500044
fobject_idpuste598319
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 598320

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571739
user_idpuste2500044
fobject_idpuste598320
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 598321

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571740
user_idpuste2500044
fobject_idpuste598321
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 598322

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571741
user_idpuste2500044
fobject_idpuste598322
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 598341

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571742
user_idpuste2500044
fobject_idpuste598341
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 598342

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571743
user_idpuste2500044
fobject_idpuste598342
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 602051

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571744
user_idpuste2500044
fobject_idpuste602051
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 603222

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571745
user_idpuste2500044
fobject_idpuste603222
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 13:42:16  Mirosław Bielecki

Załączono plik 609923

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2571746
user_idpuste2500044
fobject_idpuste609923
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-18 15:05:42  Mirosław Bielecki

Utworzono zamówienie publiczne 19499 o nazwie 'BDG-V.2611.45.2019.MB Organizacja konferencji inaugurującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste19499
namepusteBDG-V.2611.45.2019.MB Organizacja konferencji inaugurującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce.
contract_subjectpusteOrganizacja konferencji inaugurującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce.
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste10
announcerpusteMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju
deadlinepuste2019-07-29
publishfrompuste2019-07-18
publishtopuste2019-12-30
contract_numberpusteBDG-V.2611.45.2019.MB
txtpuste

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 lipca 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 

Poniżej zamieszczone zostały:

Ogłosznie o zamówieniu.

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)                                     

Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług

Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik do SOPZ Plan sali

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2

user_idpuste2500044
resource_idpuste432
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2019-07-25 14:03:25  Mirosław Bielecki

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<span>&nbsp;</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">29 lipca 2019 r. do godz. 10:00</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span>&nbsp;</span>w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> Poniżej zamieszczone zostały:</p> <p> Ogłosznie o zam&oacute;wieniu.</p> <p> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy (IPU)</p> <p> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu</p> <p> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia</p> <p style="margin-left:92.15pt;"> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej</p> <p> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług</p> <p> Załącznik nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b</p> <p> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> Załącznik do SOPZ Plan sali</p> <p> Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1</p> <p> Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2</p> ' na '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<span>&nbsp;</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">29 lipca 2019 r. do godz. 10:00</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span>&nbsp;</span>w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> Poniżej zamieszczone zostały:</p> <p> Ogłosznie o zam&oacute;wieniu.</p> <p> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy (IPU)</p> <p> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu</p> <p> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia</p> <p style="margin-left:92.15pt;"> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej</p> <p> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług</p> <p> Załącznik nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b</p> <p> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> Załącznik do SOPZ Plan sali</p> <p> Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1</p> <p> Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Dnia 2019-07-25 w części załączniki zmieszczone zostały Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zam&oacute;wieniu.</strong></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 lipca 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 

Poniżej zamieszczone zostały:

Ogłosznie o zamówieniu.

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)                                     

Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług

Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik do SOPZ Plan sali

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 lipca 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 

Poniżej zamieszczone zostały:

Ogłosznie o zamówieniu.

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)                                     

Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług

Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik do SOPZ Plan sali

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2

 

Dnia 2019-07-25 w części załączniki zmieszczone zostały Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu.

2019-07-29 12:33:49  Mirosław Bielecki

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<span>&nbsp;</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">29 lipca 2019 r. do godz. 10:00</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span>&nbsp;</span>w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> Poniżej zamieszczone zostały:</p> <p> Ogłosznie o zam&oacute;wieniu.</p> <p> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy (IPU)</p> <p> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu</p> <p> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia</p> <p style="margin-left:92.15pt;"> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej</p> <p> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług</p> <p> Załącznik nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b</p> <p> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> Załącznik do SOPZ Plan sali</p> <p> Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1</p> <p> Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Dnia 2019-07-25 w części załączniki zmieszczone zostały Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zam&oacute;wieniu.</strong></strong></p> ' na '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<span>&nbsp;</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">29 lipca 2019 r. do godz. 10:00</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span>&nbsp;</span>w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> Poniżej zamieszczone zostały:</p> <p> Ogłosznie o zam&oacute;wieniu.</p> <p> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy (IPU)</p> <p> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu</p> <p> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia</p> <p style="margin-left:92.15pt;"> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej</p> <p> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług</p> <p> Załącznik nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b</p> <p> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> Załącznik do SOPZ Plan sali</p> <p> Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1</p> <p> Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Dnia 2019-07-25 w części załączniki zmieszczone zostały Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zam&oacute;wieniu.</strong></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);">Informacja z otwarcia ofert z dnia 29 lipca 2019 r.</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline !important;">W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline !important;">Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia, o kt&oacute;rym mowa powyżej, kt&oacute;rego wz&oacute;r stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zam&oacute;wieniu.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 lipca 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 

Poniżej zamieszczone zostały:

Ogłosznie o zamówieniu.

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)                                     

Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług

Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik do SOPZ Plan sali

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2

 

Dnia 2019-07-25 w części załączniki zmieszczone zostały Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 lipca 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 

Poniżej zamieszczone zostały:

Ogłosznie o zamówieniu.

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)                                     

Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług

Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik do SOPZ Plan sali

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2

 

Dnia 2019-07-25 w części załączniki zmieszczone zostały Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29 lipca 2019 r.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa powyżej, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.

2019-08-09 14:03:15  Mirosław Bielecki

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<span>&nbsp;</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">29 lipca 2019 r. do godz. 10:00</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span>&nbsp;</span>w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> Poniżej zamieszczone zostały:</p> <p> Ogłosznie o zam&oacute;wieniu.</p> <p> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy (IPU)</p> <p> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu</p> <p> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia</p> <p style="margin-left:92.15pt;"> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej</p> <p> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług</p> <p> Załącznik nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b</p> <p> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> Załącznik do SOPZ Plan sali</p> <p> Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1</p> <p> Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Dnia 2019-07-25 w części załączniki zmieszczone zostały Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zam&oacute;wieniu.</strong></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);">Informacja z otwarcia ofert z dnia 29 lipca 2019 r.</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline !important;">W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline !important;">Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia, o kt&oacute;rym mowa powyżej, kt&oacute;rego wz&oacute;r stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zam&oacute;wieniu.</span></p> ' na '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do<span>&nbsp;</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">29 lipca 2019 r. do godz. 10:00</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span>&nbsp;</span>w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> Poniżej zamieszczone zostały:</p> <p> Ogłosznie o zam&oacute;wieniu.</p> <p> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy (IPU)</p> <p> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu</p> <p> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia</p> <p style="margin-left:92.15pt;"> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej</p> <p> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług</p> <p> Załącznik nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b</p> <p> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> Załącznik do SOPZ Plan sali</p> <p> Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1</p> <p> Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Dnia 2019-07-25 w części załączniki zmieszczone zostały Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zam&oacute;wieniu.</strong></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);">Informacja z otwarcia ofert z dnia 29 lipca 2019 r.</strong><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline !important;">W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline !important;">Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia, o kt&oacute;rym mowa powyżej, kt&oacute;rego wz&oacute;r stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zam&oacute;wieniu.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Informacja z dnia 9 sierpnia 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.</strong></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; display: inline !important;">W części załączniki została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.</span></strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 lipca 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 

Poniżej zamieszczone zostały:

Ogłosznie o zamówieniu.

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)                                     

Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług

Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik do SOPZ Plan sali

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2

 

Dnia 2019-07-25 w części załączniki zmieszczone zostały Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29 lipca 2019 r.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa powyżej, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 lipca 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 

Poniżej zamieszczone zostały:

Ogłosznie o zamówieniu.

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)                                     

Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług

Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik do SOPZ Plan sali

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 1

Załacznik do SOPZ Zdjęcia 2

 

Dnia 2019-07-25 w części załączniki zmieszczone zostały Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29 lipca 2019 r.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa powyżej, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

Informacja z dnia 9 sierpnia 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W części załączniki została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

2019-08-09 14:06:23  Mirosław Bielecki
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się