Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Załączono plik 614457

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2413572
user_idpuste1179543
fobject_idpuste614457
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20134
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Załączono plik 614458

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2413573
user_idpuste1179543
fobject_idpuste614458
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20134
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Załączono plik 614459

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2413574
user_idpuste1179543
fobject_idpuste614459
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20134
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Załączono plik 614460

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2413575
user_idpuste1179543
fobject_idpuste614460
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20134
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Załączono plik 614461

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2413576
user_idpuste1179543
fobject_idpuste614461
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20134
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Załączono plik 614462

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2413577
user_idpuste1179543
fobject_idpuste614462
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20134
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Załączono plik 614463

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2413578
user_idpuste1179543
fobject_idpuste614463
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20134
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Załączono plik 614464

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2413579
user_idpuste1179543
fobject_idpuste614464
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20134
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Załączono plik 614880

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2413580
user_idpuste1179543
fobject_idpuste614880
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20134
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Załączono plik 615050

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2413581
user_idpuste1179543
fobject_idpuste615050
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20134
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Załączono plik 618169

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2413582
user_idpuste1179543
fobject_idpuste618169
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20134
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Załączono plik 620215

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2413583
user_idpuste1179543
fobject_idpuste620215
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste20134
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-21 14:14:03  KBlonska KBlonska

Utworzono zamówienie publiczne 20134 o nazwie 'BDG-V.2611.58.2019.KB, przygotowanie i organizacja hackathonu, którego celem jest wypracowanie rozwiązań na rzecz realizacji celów zdefiniowanych w Programie dla Śląska jako jednego z projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste20134
namepusteBDG-V.2611.58.2019.KB, przygotowanie i organizacja hackathonu, którego celem jest wypracowanie rozwiązań na rzecz realizacji celów zdefiniowanych w Programie dla Śląska jako jednego z projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste10
announcerpusteMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju
deadlinepuste2019-08-29
publishfrompuste2019-08-21
publishtopuste2019-10-31
contract_numberpusteBDG-V.2611.58.2019.KB
txtpuste

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

user_idpuste1179543
resource_idpuste432
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2019-08-22 13:28:05  KBlonska KBlonska

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do <strong>29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> <br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu,<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Sczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do <strong>29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> <br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu,<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Sczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.

2019-08-22 13:28:44  KBlonska KBlonska

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do <strong>29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> <br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu,<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Sczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.</p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do <strong>29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> <br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu,<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Sczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.

2019-08-22 14:36:13  KBlonska KBlonska

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do <strong>29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> <br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu,<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Sczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.</strong></p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do <strong>29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> <br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu,<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Sczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> <strong>Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.
Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.
 

2019-08-29 10:15:08  KBlonska KBlonska

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do <strong>29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> <br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu,<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Sczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> <strong>Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> &nbsp;</p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do <strong>29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> <br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu,<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Sczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> <strong>Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> <br /> <br /> <strong>W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2019 r.</strong><br /> Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.
Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.
 

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.
Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.


W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2019 r.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2019-09-03 12:09:15  KBlonska KBlonska

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do <strong>29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> <br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu,<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Sczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> <strong>Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> <br /> <br /> <strong>W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2019 r.</strong><br /> Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.</p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do <strong>29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> <br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu,<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Sczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> <strong>Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> <br /> <br /> <strong>W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2019 r.</strong><br /> Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.<br /> <br /> <strong>Informacja z dnia 3 września 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty</strong><br /> W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę -&nbsp; PROIDEA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Łabędzia 9, 30-651 Krak&oacute;w.<br /> <br /> Uzasadnienie propozycji wyboru:<br /> Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punkt&oacute;w obliczonych na podstawie kryteri&oacute;w określonych w pkt. 12.1 Ogłoszenia o zam&oacute;wieniu.<br /> <br /> Informacja o wykonawcach, kt&oacute;rzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.
Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.


W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2019 r.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.
Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.


W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2019 r.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Informacja z dnia 3 września 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę -  PROIDEA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków.

Uzasadnienie propozycji wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych na podstawie kryteriów określonych w pkt. 12.1 Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.

2019-09-23 08:15:08  KBlonska KBlonska

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do <strong>29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> <br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu,<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Sczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> <strong>Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> <br /> <br /> <strong>W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2019 r.</strong><br /> Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.<br /> <br /> <strong>Informacja z dnia 3 września 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty</strong><br /> W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę -&nbsp; PROIDEA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Łabędzia 9, 30-651 Krak&oacute;w.<br /> <br /> Uzasadnienie propozycji wyboru:<br /> Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punkt&oacute;w obliczonych na podstawie kryteri&oacute;w określonych w pkt. 12.1 Ogłoszenia o zam&oacute;wieniu.<br /> <br /> Informacja o wykonawcach, kt&oacute;rzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.</p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do <strong>29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> <br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu,<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Sczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; Istotne Postanowienia Umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> <strong>Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.</strong><br /> <br /> <br /> <strong>W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2019 r.</strong><br /> Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.<br /> <br /> <strong>Informacja z dnia 3 września 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty</strong><br /> W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę -&nbsp; PROIDEA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Łabędzia 9, 30-651 Krak&oacute;w.<br /> <br /> Uzasadnienie propozycji wyboru:<br /> Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punkt&oacute;w obliczonych na podstawie kryteri&oacute;w określonych w pkt. 12.1 Ogłoszenia o zam&oacute;wieniu.<br /> <br /> Informacja o wykonawcach, kt&oacute;rzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.<br /> <br /> <br /> <strong>Informacja o udzieleniu zam&oacute;wienia:</strong><br /> Zamawiający w dniu 12.09.2019 r. udzielił zam&oacute;wienia Wykonawcy PROIDEA Sp. z o.o. ul. Łabędzia 9, 30-651 Krak&oacute;w</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.
Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.


W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2019 r.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Informacja z dnia 3 września 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę -  PROIDEA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków.

Uzasadnienie propozycji wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych na podstawie kryteriów określonych w pkt. 12.1 Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.
Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.


W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2019 r.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Informacja z dnia 3 września 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę -  PROIDEA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków.

Uzasadnienie propozycji wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych na podstawie kryteriów określonych w pkt. 12.1 Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.


Informacja o udzieleniu zamówienia:
Zamawiający w dniu 12.09.2019 r. udzielił zamówienia Wykonawcy PROIDEA Sp. z o.o. ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków

2019-11-04 22:27:00 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się