Wersje

1234
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210093

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088936
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210093
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210094

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088937
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210094
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210095

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088938
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210095
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210096

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088939
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210096
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210097

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088940
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210097
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210098

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088941
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210098
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210100

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088942
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210100
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210101

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088943
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210101
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210102

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088944
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210102
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210103

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088945
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210103
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210104

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088946
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210104
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210105

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088947
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210105
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210106

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088948
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210106
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 210878

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088949
user_idpuste1198056
fobject_idpuste210878
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 212122

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088950
user_idpuste1198056
fobject_idpuste212122
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 212123

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088951
user_idpuste1198056
fobject_idpuste212123
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 212124

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088952
user_idpuste1198056
fobject_idpuste212124
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 212125

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088953
user_idpuste1198056
fobject_idpuste212125
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 213031

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088954
user_idpuste1198056
fobject_idpuste213031
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-11 14:47:13  Katarzyna Romańczuk

Załączono plik 218430

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1088955
user_idpuste1198056
fobject_idpuste218430
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się