2016-02-03

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy ambasadach i Konsulatach Generalnych RP są jednostkami budżetowymi powoływanymi na podstawie Zarządzenia ministra właściwego ds. gospodarki. WPHI działają na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej. WPHI świadczą nieodpłatnie usługi na rzecz polskich przedsiębiorców.

 1. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze
 2. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Atenach
 3. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bernie
 4. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie
 5. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kairze
 6. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur
 7. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Londynie
 8. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie
 9. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku
 10. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie
 11. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo
 12. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie
 13. Wydział promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pretorii z siedzibą w Johannesburgu
 14. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii
 15. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sztokholmie
 16. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio
 17. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie
 18. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
 19. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli
 20. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu
 21. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu
 22. Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie