2017-07-10

Wykaz spółek w nadzorze Ministra Rozwoju i Finansów

Portfel spółek

Na dzień 9 stycznia 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów wykonuje prawa z akcji i udziałów w 211 spółkach, w tym w 121 spółkach prowadzących działalność, 43 spółkach w upadłości, 27 spółkach w likwidacji oraz w 21 spółkach nieprowadzących działalności. Ponadto na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego minister właściwy do spraw gospodarki pełni szczególną rolę w zarządzaniu BGK.

Spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Wśród 121 spółek nadzorowanych przez MRiF prowadzących działalność znajduje się 6 spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Grupa Azoty S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Spółki, w których trwa udostępnianie akcji/udziałów pracowniczych

Wśród 121 spółek nadzorowanych przez MRiF prowadzących działalność znajduje się obecnie 7 spółek, w których trwa udostępnianie akcji/udziałów pracowniczych (w tym spółki z ew. umowami spadkowymi). Pakiety akcji otrzymują nieodpłatnie uprawnieni pracownicy spółek zbytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Raporty roczne o stanie portfela spółek w nadzorze Ministra Rozwoju i Finansów

Raporty zawierają analizę stanu portfela spółek, w których Minister Rozwoju i Finansów wykonuje prawa z akcji i udziałów (według stanu na koniec danego roku). Analiza obejmuje przegląd struktury portfela, podsumowanie działalności i kondycji ekonomiczno-finansowej spółek oraz przegląd makroekonomicznych uwarunkowań ich funkcjonowania.

Raport za 2016 rok - pełna wersja

Synteza Raportu za 2016 rok

Załączniki

  Synteza Raportu_2016.pdf 423,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport roczny o sta...016_(BIP).pdf 2,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_01_09 Wykaz sp...dzorze MR.pdf 595,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_01_09 Wykaz sp...dzorze MR.xls 112 KB (xls) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: Wykres_9_01_2018.jpg
Wykres_9_01_2018.jpg

magdalenagawlas magdalenagawlas