2015-05-26

Wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej MR

Sprawdz interesujący Cię wynik naboru tutaj

 

 

Rok 2018

ogłoszenia MR

Nr

ogłoszenia KPRM

Stanowisko    Departament

Wynik naboru                             

 

DPP 103 26760 referendarz Departament Programów Ponadregionalnych anulowany
DIR 44 23598 specjalista Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Magdalena Wtulich, Warszawa,

kandydat zrezygnował

DO 84 24784 specjalista Departament Orzecznictwa Kamila Ziółkowska-Odziomek, Warszawa
DIP 82 23755 główny specjalista Departament Promocji Funduszy Europejskich Aldona Kmiecik WARSZAWA ORAZ Michał Chalecki Warszawa
DPP_81 24530 starszy specjalista Departament Programów Ponadregionalnych kandydatka zrezygnowała
DPI_18 22816 starszy specjalista Departament Programów Infrastrukturalnych Izabela Jurkowska, Warszawa
DPT_91 24675 referendarz Departament Programów Pomocowych nabór anulowany
DBR_88 24749 specjalista Departament Budżetu Rozwoju nie wybrano najlepszego kandydata
DZF 69 23646 specjalista Departament Europejskiego Funduszu Społecznego kandydatka zrezygnowała
BDG 68 23412 referendarz Biuro Dyrektora Generalnego Wioletta Dzięcioł Urle
DBR 67   starszy specjalista Departament Budżetu Rozwoju wybrany kandydat zreygnował
DPI 66 23608 specjalista Departament Programów Infrastrukturalnych nie wskazano kandydata
BA 65 23605 starszy inspektor Biuro Administracyjne nie wybrano najlepszego kandydata
DPT 64 23652 referendarz Departament Programów Pomocowych Dominika Dobrowolska Jeziórko
DWT_63 23594 referendarz Departament Współpracy Terytorialnej nie wybrano najlepszego kandydata
DZF 62 24473 specjalista Departament Europejskiego Funduszu Społecznego nikt nie spełnił wymagań formalnych
  24885 referendarz Departament Orzecznictwa nabór anulowany
DKF_53 23306 specjalista Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Nina Hahaj, Warszawa
DRC 47   radca prawny Departament Rozwoju Cyfrowego nie wskazano kandydata
DIR 43   starszy specjalista Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju anulowane
DZF 40   specjalista Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sylwia Zawadzka, WARSZAWA
DWT_7 22935 specjalista Departament Współpracy Terytorialnej nie wybrano najlepszego kandydata
DIP 15 21830 specjalista Departament Promocji Funduszy Europejskich anulowane
DRC_11 21976 specjalista Departament Rozwoju Cyfrowego nabór anulowany
DPN_57 18256 starszy specjalista Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Monika Szymańska, Grójec
DPN_55 15546 starszy specjalista Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Katarzyhna Zagrobelna, Warszawa
DWT 17 22346 starszy specjalista Departament Współpracy Terytorialnej Aleksandra Chudy Warszawa
DZF_6 21901 starszy specjalista Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Maciej Bednarski, Warszawa
DCD_5 21074 referendarz Departament Certyfikacji i Desygnacji Szymon Jaworski, Teresin
DPI_3 20168 specjalista Departament Programów Infrastrukturalnych nie wybrano najlepszego kandydata
DPI_8 21105 specjalista Departament Programów Infrastrukturalnych nie wpłynęła żadna oferta
DWT_9 21108 specjalista Departament Współpracy Terytorialnej Nie wybrano najlepszego kandydata
DIP_10 21135 starszy specjalista Departament Promocji Funduszy Europejskich Nie wybrano najlepszego kandydata
DBR_12 21875 specjalista Departament Budżetu Rozwoju Nie wybrano najlepszego kandydata
DBR_34 22513 starszy specjalista Departament Budżetu Rozwoju Joanna Łapińska Warszawa
DBR_41 22510 starszy specjalista Departament Budżetu Rozwoju Nie wybrano najlepszego kandydata

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się