2017-05-22

Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami publikacji w BIP Ministerstwa Rozwoju podlegają uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister Rozwoju i Finansów i w stosunku do których posiada uprawnienia takie, jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

 

Załączniki

  Zarząd GPW.pdf 79,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rada Nadzorcza GPW.pdf 141,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarząd PFR.pdf 197,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rada Nadzorcza PFR.pdf 177,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIOMED_Zarząd.pdf 209,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIOMED_RN.pdf 132,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  CEFARM_RN.pdf 133,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  CEFARM_Zarząd.pdf 207,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  HCP_RN.pdf 134,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  HCP_Zarząd.pdf 151,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KPT_RN.pdf 106,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KPT_Zarząd.pdf 200,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krynica_RN.pdf 133,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krynica_Zarząd.pdf 283,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSSE_RN.pdf 108,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSSE_Zarząd.pdf 201,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  LSSE_RN.pdf 108,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  LSSE_Zarząd.pdf 202,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ŁSSE_RN.pdf 106,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ŁSSE_Zarząd.pdf 201,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Polfa_RN.pdf 133,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Polfa_Zarząd.pdf 150,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PSSE_RN.pdf 105,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PSSE_Zarząd.pdf 200,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rabka_RN.pdf 135,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rabka_Zarząd.pdf 208,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSE Starachowice_RN.pdf 106,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSE Starachowice_Zarząd.pdf 201,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSEMP_RN.pdf 107,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSEMP_Zarząd.pdf 201,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSSE_RN.pdf 106,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSSE_Zarząd.pdf 201,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WM SSE_RN.pdf 106,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WM SSE_Zarząd.pdf 200,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WSSE_RN.pdf 107,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WSSE_Zarząd.pdf 201,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WZSO_RN.pdf 132,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WZSO_Zarząd.pdf 206,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Katowicka SSE_RN.pdf 106,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie_Zarzą...p. z o.o..pdf 333,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Likwidator_Cieszyń...ydawnicza.pdf 118,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PKO BP_RN.pdf 198,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PKO BP_Zarząd.pdf 214,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Likwidator_Cegielni...p. z o.o..pdf 31,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Eurolot_RN.pdf 212,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Eurolot_Likwidator.pdf 217,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Katowicka SSE_Zarząd.pdf 201,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  GPW_Zarząd_2.pdf 194,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PFR_Zarząd_2.pdf 253,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FOD_Pełnomocnik.pdf 201,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FOD_Zarząd.pdf 297,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Totalizator_Zarząd.pdf 177,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Totalizator_RN.pdf 116,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FAS-Głowno - wynag...dzenie RN.pdf 310,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FAS-Głowno - zasad... Zarządu.pdf 292,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FRS S.A. kształtow... Zarządu.pdf 351,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FRS S.A. Wynagrodzenie RN.pdf 283,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sklejka Orzechowo w... Zarządu.pdf 210,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stomil bydgoszcz - ...dzenie RN.pdf 282,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stomil bydgoszcz - ... Zarządu.pdf 206,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZC Bolesławiec - w...dzenie RN.pdf 303,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZC Bolesławiec - w... Zarządu.pdf 272,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Artech_Pelnomocnik.pdf 188,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Artech_Zarząd.pdf 220,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  COBRABID_Pelnomocnik.pdf 286,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  COBRABID_Zarząd.pdf 275,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INOFAMA_RN.pdf 133,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INOFAMA_Zarząd.pdf 207,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INOFAMA_Zarząd_2.pdf 206,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MKG_RN.pdf 227,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MKG_Zarząd.pdf 316,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MKG_Zarząd_2.pdf 205,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PCBC_RN.pdf 134,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PCBC_Zarząd.pdf 208,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PREMA_RN.pdf 180,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PREMA_Zarząd.pdf 210,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RUDNIKI_RN.pdf 177,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RUDNIKI_Zarząd.pdf 207,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  TEOFILÓW_RN.pdf 159,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  TEOFILÓW_Zarząd.pdf 175,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  TEXTILIMPEX_RN.pdf 161,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  TEXTILIMPEX_Zarząd.pdf 197,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Chłodnia Mors_peł...spólnika.pdf 186,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Chłodnia Mors_Zarząd.pdf 291,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Hotele Olsztyn_Rada Nadzorcza.pdf 322,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Hotele Olsztyn_Zarząd.pdf 357,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PIMB_Pełnomocnik Wspólnika.pdf 265,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PIMB_Zarząd.pdf 286,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PUH_Pełnomocnik wspólnika .pdf 211,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PUH_Zarząd.pdf 202,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cegielnie Kutnowski...ikwidator.pdf 45,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cieszyńska Drukarn...ikwidator.pdf 34,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIOMED_Zarząd_zmia... uchwały.pdf 65,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  HCP_Zarzad_zmiana uchwały.pdf 190,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  CEFARM_Zarząd_zmia... uchwały.pdf 177,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Eurolot Likwidator ...9.12.2017.pdf 175,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PAIH_RN.pdf 120,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KUKE_RN.pdf 180,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KUKE_Zarzad.pdf 199,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PAIH_Zarzad.pdf 210,59 KB (pdf) szczegóły pobierz